Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
TTTác giảĐơn vịSố lượng
1 ThS. Phạm Thị Thu Bộ môn Lý luận Chính trị 8
2 PGS. TS. Lê Kính Thắng Phòng Đào tạo 7
3 ThS. Ngô Hồng Huấn Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 7
4 ThS. Hoàng Công Dương Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 7
5 ThS. Nguyễn Kim Tuấn Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 6
6 TS. Nguyễn Ngọc Duy Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 6
7 TS. Trần Minh Hùng Bộ môn Quản lý giáo dục 6
8 ThS. Nguyễn Thị Hồng Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 6
9 TS. Huỳnh Bùi Linh Chi Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 5
10 ThS. Phí Hữu Hào Phòng Tổ chức  - Hành chính 5
11 ThS. Đỗ Thị Khắc Bình Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học & QHDN5
12 ThS. Nguyễn Xuân Tùng Phòng Khảo thí, ĐBCL và TTGD5
13 ThS. Mai Thị Lan Anh Khoa Ngoại ngữ 5
14 ThS. Võ Thị Mộng Thu Khoa Ngoại ngữ 5
15 CN. Lưu Minh Nguyệt Khoa Ngoại ngữ 5
16 CN. Phan Trần Quang Minh Khoa Ngoại ngữ 5
17 ThS. Đặng Thị Tuyết Nhung Khoa Ngoại ngữ 5
18 ThS. Trần Đức Dũng Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 5
19 CN. Vũ Thị Thủy Khoa Kỹ thuật 5
20 ThS. Đinh Thị Hoá Khoa Kinh tế 5
21 ThS. Nguyễn Bích Quyên Khoa Kinh tế 5
22 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Bích Khoa Kinh tế 5
23 ThS. Nguyễn Thị Túy Bộ môn Lý luận Chính trị 4
24 ThS. Đặng Thị Ánh Nguyệt Bộ môn Lý luận Chính trị 4
25 ThS. Đinh Thị Huệ Bộ môn Lý luận Chính trị 4
26 ThS. Nguyễn Diệp Minh Thy Bộ môn Lý luận Chính trị 4
27 ThS. Lê Thị Kim Oanh Bộ môn Lý luận Chính trị 4
28 ThS. Phạm Xuân Thanh Bộ môn Quản lý giáo dục 4
29 TS. Nguyễn Thành Hưng Khoa Tổng hợp 4
30 ThS. Nguyễn Thị Thu Hương Khoa Ngoại ngữ 4
31 CN. Bùi Nguyên Phương Thủy Khoa Ngoại ngữ 4
32 ThS. Dương Thị Thúy Vân Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 4
33 TS. Trương Hữu Dũng Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 3
34 TS. Trương Văn Minh Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 3
35 ThS. Lê Xuân Hùng Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 3
36 ThS. Đặng Thị Thanh Nhàn Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm 3
37 ThS. Trần Lê Tài Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 3
38 PGS. TS. Nguyễn Duy Anh Tuấn Phòng NCKH, SĐH&QHQT 3
39 ThS. Phạm Thị Hồng Vinh Phòng NCKH, SĐH&QHQT 3
40 TS. Phạm Văn Thanh Khoa Kinh tế 3
41 TS. Nguyễn Văn Tuấn Phòng Tổ chức  - Hành chính 3
42 TS. Dương Minh Hiếu Phòng Khảo thí, ĐBCL và TTGD3
43 ThS. Nguyễn Văn Lâm Khoa Ngoại ngữ 3
44 ThS. Đỗ Thị Huyền Thanh Khoa Tổng hợp 3
45 ThS. Phan Thị Cẩm Lai Khoa Tổng hợp 3
46 CN. Trần Quang Bách Khoa Thể dục - Nhạc họa 3
47 ThS. Nguyễn Hoàng Phương Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm 3
48 ThS. Mai Thị Lài Bộ môn Lý luận Chính trị 3
49 TS. Phạm Thị Minh Nguyệt Bộ môn Lý luận Chính trị 3
50 ThS. Phạm Thị Thu Hiền Khoa Kinh tế 3
51 ThS. Trương Thị Thùy Dung Khoa Kinh tế 2
52 ThS. Vương Thúy Nga Khoa Kinh tế 2
53 ThS. Hoàng Thị Ngọc Điệp Khoa Kinh tế 2
54 TS. Lê Thị Huyền Bộ môn Lý luận Chính trị 2
55 ThS. Nguyễn Thị Vững Khoa Kinh tế 2
56 ThS. Đào Anh Tuấn Khoa Kỹ thuật 2
57 ThS. Hoàng Minh Hòa Khoa Kỹ thuật 2
58 TS. Nguyễn Thế Khang Khoa Kinh tế 2
59 ThS. Trần Thị Mai Bộ môn Lý luận Chính trị 2
60 ThS. Nguyễn Tiến Đảm Bộ môn Lý luận Chính trị 2
61 ThS. Nguyễn Huy Hoài Khoa Thể dục - Nhạc họa 2
62 ThS. Hồ Hải Quang Khoa Thể dục - Nhạc họa 2
63 ThS. Lương Thị Kim Thuận Khoa Thể dục - Nhạc họa 2
64 ThS. Vũ Thị Hoài Thu Khoa Ngoại ngữ 2
65 ThS. Nguyễn Văn Nam Khoa Ngoại ngữ 2
66 ThS. Phạm Ngọc Thanh Tâm Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2
67 ThS. Lê Trọng Tuyên Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 2
68 TS. Võ Văn Lý Phòng Công tác Sinh viên 2
69 ThS. Nguyễn Hữu Nhân Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2
70 ThS. Đỗ Hùng Dũng Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
71 ThS. Hồ Sỹ Chương Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
72 ThS. Phạm Hoài Phương Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
73 ThS. Đinh Văn Minh Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
74 ThS. Trần Công Đời Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
75 ThS. Bùi Thị Hồng Cẩm Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
76 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Linh Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
77 ThS. Nguyễn Thị Mai Hương Trung tâm Thông tin - Thư viện 1
78 ThS. Hoàng Thị Kiều Nguyệt Nga Phòng Kế hoạch - Tài chính 1
79 ThS. Nguyễn Quang Minh Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 1
80 ThS. Đoàn Thị Bạch Tuyết Khoa Ngoại ngữ 1
81 TS. Võ Nữ Hạnh Trang Khoa Tổng hợp 1
82 CN. Trần Thị Linh Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 1
83 CN. Đặng Diễm Thúy Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 1
84 ThS. Bùi Nguyên Trâm Ngọc Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 1
85 ThS. Võ Thị Tuyết Mai Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 1
86 CN. Võ Thị Thu Hà Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 1
87 ThS. Tạ Thị Mỹ Hạnh Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 1
88 ThS. Lê Tuấn Đạt Khoa Ngoại ngữ 1
89 ThS. Bùi Công Nguyên Phong Khoa Ngoại ngữ 1
90 TS. Nguyễn Văn Quyết Khoa Tổng hợp 1
91 ThS. Ninh Thị Tuyết Khoa Tổng hợp 1
92 ThS. Nguyễn Đức Đổi Khoa Thể dục - Nhạc họa 1
93 ThS. Lê Minh Phước Khoa Thể dục - Nhạc họa 1
94 TS. Lê Anh Tú Khoa Thể dục - Nhạc họa 1
95 ThS. Bùi Quang Toàn Khoa Thể dục - Nhạc họa 1
96 ThS. Ngô Thạch Tín Khoa Kỹ thuật 1
97 ThS. Quản Kim Tùng Khoa Thể dục - Nhạc họa 1
98 ThS. Nguyễn Đức Nam Khoa Kỹ thuật 1
99 ThS. Trần Văn Lai Khoa Kỹ thuật 1
100 ThS. Phan Thị Hường Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm 1
101 ThS. Đào Sỹ Luật Khoa Kỹ thuật 1
102 ThS. Nguyễn Thu Thủy Khoa Kinh tế 1
103 ThS. Thái Thị Hoài Thương Khoa Kinh tế 1
104 ThS. Hồ Thị Luyên Bộ môn Lý luận Chính trị 1

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ