Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
TTTác giảĐơn vịSố lượng
1 ThS. Phạm Thị Thu Bộ môn Lý luận Chính trị 10
2 TS. Trần Minh Hùng Bộ môn Quản lý giáo dục 7
3 PGS. TS. Lê Kính Thắng Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 7
4 ThS. Ngô Hồng Huấn Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 7
5 ThS. Hoàng Công Dương Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 7
6 ThS. Nguyễn Kim Tuấn Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 6
7 TS. Nguyễn Ngọc Duy Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 6
8 ThS. Đỗ Thị Khắc Bình Khoa Ngoại ngữ 6
9 ThS. Nguyễn Thị Hồng Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 6
10 ThS. Nguyễn Thị Túy Bộ môn Lý luận Chính trị 6
11 ThS. Nguyễn Bích Quyên Khoa Kinh tế 5
12 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Bích Khoa Kinh tế 5
13 CN. Vũ Thị Thủy Khoa Kỹ thuật 5
14 ThS. Đinh Thị Hoá Khoa Kinh tế 5
15 ThS. Phí Hữu Hào Phòng Tổ chức  - Hành chính 5
16 ThS. Nguyễn Xuân Tùng Phòng Khảo thí, ĐBCL và TTGD5
17 ThS. Võ Thị Tuyết Mai Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 5
18 ThS. Mai Thị Lan Anh Khoa Ngoại ngữ 5
19 ThS. Võ Thị Mộng Thu Khoa Ngoại ngữ 5
20 CN. Lưu Minh Nguyệt Khoa Ngoại ngữ 5
21 CN. Phan Trần Quang Minh Khoa Ngoại ngữ 5
22 ThS. Đặng Thị Tuyết Nhung Khoa Ngoại ngữ 5
23 ThS. Trần Đức Dũng Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 5
24 TS. Nguyễn Thành Hưng Khoa Tổng hợp 4
25 ThS. Nguyễn Thị Thu Hương Khoa Ngoại ngữ 4
26 CN. Bùi Nguyên Phương Thủy Khoa Ngoại ngữ 4
27 PGS. TS. Nguyễn Duy Anh Tuấn Phòng NCKH, SĐH&QHQT 4
28 TS. Huỳnh Bùi Linh Chi Phòng Đào tạo 4
29 ThS. Dương Thị Thúy Vân Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 4
30 ThS. Nguyễn Thu Thủy Khoa Kinh tế 4
31 ThS. Đặng Thị Ánh Nguyệt Bộ môn Lý luận Chính trị 4
32 ThS. Đinh Thị Huệ Bộ môn Lý luận Chính trị 4
33 ThS. Nguyễn Diệp Minh Thy Bộ môn Lý luận Chính trị 4
34 ThS. Lê Thị Kim Oanh Bộ môn Lý luận Chính trị 4
35 ThS. Phạm Xuân Thanh Bộ môn Quản lý giáo dục 4
36 ThS. Nguyễn Hoàng Phương Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm 3
37 ThS. Mai Thị Lài Bộ môn Lý luận Chính trị 3
38 TS. Phạm Thị Minh Nguyệt Bộ môn Lý luận Chính trị 3
39 ThS. Phạm Thị Thu Hiền Khoa Kinh tế 3
40 ThS. Nguyễn Thị Lý Khoa Kinh tế 3
41 TS. Trương Hữu Dũng Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 3
42 TS. Trương Văn Minh Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 3
43 ThS. Lê Xuân Hùng Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 3
44 ThS. Đặng Thị Thanh Nhàn Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm 3
45 ThS. Trần Lê Tài Phòng Tổ chức  - Hành chính 3
46 TS. Dương Minh Hiếu Trung tâm NCTĐ văn hóa Điếc 3
47 ThS. Phạm Thị Hồng Vinh Phòng NCKH, SĐH&QHQT 3
48 TS. Phạm Văn Thanh Khoa Kinh tế 3
49 TS. Nguyễn Văn Tuấn Phòng Khảo thí, ĐBCL và TTGD3
50 ThS. Nguyễn Văn Lâm Khoa Ngoại ngữ 3
51 ThS. Đỗ Thị Huyền Thanh Khoa Tổng hợp 3
52 ThS. Phan Thị Cẩm Lai Khoa Tổng hợp 3
53 CN. Trần Quang Bách Khoa Thể dục - Nhạc họa 3
54 ThS. Lương Thị Kim Thuận Khoa Thể dục - Nhạc họa 2
55 ThS. Hoàng Minh Hòa Khoa Kỹ thuật 2
56 ThS. Nguyễn Huy Hoài Khoa Thể dục - Nhạc họa 2
57 ThS. Hồ Hải Quang Khoa Thể dục - Nhạc họa 2
58 ThS. Trần Trung Phiến Khoa Tổng hợp 2
59 ThS. Vũ Thị Hoài Thu Khoa Ngoại ngữ 2
60 ThS. Đoàn Thị Bạch Tuyết Khoa Ngoại ngữ 2
61 ThS. Nguyễn Văn Nam Khoa Ngoại ngữ 2
62 TS. Võ Văn Lý Phòng Công tác Sinh viên 2
63 ThS. Phạm Ngọc Thanh Tâm Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2
64 ThS. Lê Trọng Tuyên Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 2
65 ThS. Nguyễn Hữu Nhân Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2
66 ThS. Đỗ Hùng Dũng Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2
67 TS. Nguyễn Thế Khang Khoa Kinh tế 2
68 ThS. Đào Anh Tuấn Khoa Kỹ thuật 2
69 ThS. Trương Thị Thùy Dung Khoa Kinh tế 2
70 ThS. Vương Thúy Nga Khoa Kinh tế 2
71 ThS. Hoàng Thị Ngọc Điệp Khoa Kinh tế 2
72 TS. Lê Thị Huyền Bộ môn Lý luận Chính trị 2
73 ThS. Nguyễn Thị Vững Khoa Kinh tế 2
74 ThS. Trần Thị Mai Bộ môn Lý luận Chính trị 2
75 ThS. Nguyễn Tiến Đảm Bộ môn Lý luận Chính trị 2
76 TS. Nguyễn Đình Long Khoa Kỹ thuật 1
77 ThS. Phan Thị Hường Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm 1
78 TS. Lê Thị Hoài Lan Bộ môn Quản lý giáo dục 1
79 ThS. Phan Thị Hồng Hà Bộ môn Quản lý giáo dục 1
80 ThS. Hồ Thị Luyên Bộ môn Lý luận Chính trị 1
81 ThS. Đào Sỹ Luật Khoa Kỹ thuật 1
82 ThS. Nguyễn Đức Nam Khoa Kỹ thuật 1
83 ThS. Trần Văn Lai Khoa Kỹ thuật 1
84 ThS. Thái Thị Hoài Thương Khoa Kinh tế 1
85 ThS. Hồ Sỹ Chương Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
86 ThS. Phạm Hoài Phương Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
87 ThS. Đinh Văn Minh Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
88 ThS. Trần Công Đời Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
89 ThS. Bùi Thị Hồng Cẩm Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
90 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Linh Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
91 ThS. Nguyễn Quang Minh Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 1
92 ThS. Nguyễn Thị Mai Hương Trung tâm Thông tin - Thư viện 1
93 ThS. Hoàng Thị Kiều Nguyệt Nga Phòng Kế hoạch - Tài chính 1
94 TS. Võ Nữ Hạnh Trang Khoa Tổng hợp 1
95 CN. Võ Thị Thu Hà Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 1
96 ThS. Tạ Thị Mỹ Hạnh Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 1
97 ThS. Lê Tuấn Đạt Khoa Ngoại ngữ 1
98 ThS. Bùi Công Nguyên Phong Khoa Ngoại ngữ 1
99 CN. Trần Thị Linh Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 1
100 CN. Đặng Diễm Thúy Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 1
101 ThS. Bùi Nguyên Trâm Ngọc Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 1
102 TS. Nguyễn Văn Quyết Khoa Tổng hợp 1
103 ThS. Ninh Thị Tuyết Khoa Tổng hợp 1
104 ThS. Nguyễn Đức Đổi Khoa Thể dục - Nhạc họa 1
105 ThS. Lê Minh Phước Khoa Thể dục - Nhạc họa 1
106 TS. Lê Anh Tú Khoa Thể dục - Nhạc họa 1
107 ThS. Bùi Quang Toàn Khoa Thể dục - Nhạc họa 1
108 ThS. Ngô Thạch Tín Khoa Kỹ thuật 1
109 ThS. Quản Kim Tùng Khoa Thể dục - Nhạc họa 1

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ