Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
TTTác giảĐơn vịSố lượng
1 ThS. Ngô Hồng Huấn Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 11
2 ThS. Phạm Thị Thu Bộ môn Lý luận Chính trị 10
3 ThS. Hoàng Công Dương Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 8
4 TS. Trần Minh Hùng Bộ môn Quản lý giáo dục 7
5 PGS. TS. Lê Kính Thắng Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 7
6 ThS. Đỗ Thị Khắc Bình Khoa Ngoại ngữ 6
7 ThS. Nguyễn Thị Hồng Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 6
8 TS. Nguyễn Ngọc Duy Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 6
9 ThS. Lê Xuân Hùng Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 6
10 ThS. Trần Đức Dũng Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 6
11 ThS. Nguyễn Kim Tuấn Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 6
12 ThS. Nguyễn Thị Túy Bộ môn Lý luận Chính trị 6
13 CN. Vũ Thị Thủy Khoa Kỹ thuật 5
14 ThS. Đinh Thị Hoá Khoa Kinh tế 5
15 ThS. Nguyễn Bích Quyên Khoa Kinh tế 5
16 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Bích Khoa Kinh tế 5
17 ThS. Mai Thị Lan Anh Khoa Ngoại ngữ 5
18 ThS. Võ Thị Mộng Thu Khoa Ngoại ngữ 5
19 CN. Lưu Minh Nguyệt Khoa Ngoại ngữ 5
20 CN. Phan Trần Quang Minh Khoa Ngoại ngữ 5
21 ThS. Võ Thị Tuyết Mai Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 5
22 ThS. Đặng Thị Tuyết Nhung Khoa Ngoại ngữ 5
23 ThS. Phí Hữu Hào Phòng Tổ chức  - Hành chính 5
24 ThS. Nguyễn Xuân Tùng Phòng Khảo thí, ĐBCL và TTGD5
25 PGS. TS. Nguyễn Duy Anh Tuấn Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 4
26 TS. Huỳnh Bùi Linh Chi Phòng Đào tạo 4
27 ThS. Dương Thị Thúy Vân Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 4
28 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Linh Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 4
29 ThS. Nguyễn Thị Thu Hương Khoa Ngoại ngữ 4
30 ThS. Vũ Thị Hoài Thu Khoa Ngoại ngữ 4
31 TS. Nguyễn Thành Hưng Khoa Tổng hợp 4
32 CN. Bùi Nguyên Phương Thủy Khoa Ngoại ngữ 4
33 ThS. Hồ Hải Quang Khoa Thể dục - Nhạc họa 4
34 ThS. Đặng Thị Ánh Nguyệt Bộ môn Lý luận Chính trị 4
35 ThS. Đinh Thị Huệ Bộ môn Lý luận Chính trị 4
36 ThS. Nguyễn Diệp Minh Thy Bộ môn Lý luận Chính trị 4
37 ThS. Nguyễn Thu Thủy Khoa Kinh tế 4
38 ThS. Lê Thị Kim Oanh Bộ môn Lý luận Chính trị 4
39 ThS. Phạm Xuân Thanh Bộ môn Quản lý giáo dục 4
40 ThS. Nguyễn Hoàng Phương Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm 3
41 ThS. Nguyễn Lưu Như Quỳnh Khoa Ngoại ngữ 3
42 ThS. Phạm Thị Thu Hiền Khoa Kinh tế 3
43 ThS. Hoàng Thị Ngọc Điệp Khoa Kinh tế 3
44 ThS. Mai Thị Lài Bộ môn Lý luận Chính trị 3
45 TS. Phạm Thị Minh Nguyệt Bộ môn Lý luận Chính trị 3
46 ThS. Nguyễn Thị Lý Khoa Kinh tế 3
47 ThS. Bùi Nguyên Trâm Ngọc Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 3
48 CN. Trần Quang Bách Khoa Thể dục - Nhạc họa 3
49 ThS. Nguyễn Văn Lâm Khoa Ngoại ngữ 3
50 ThS. Đỗ Thị Huyền Thanh Khoa Tổng hợp 3
51 ThS. Phan Thị Cẩm Lai Khoa Tổng hợp 3
52 ThS. Đặng Thị Thanh Nhàn Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm 3
53 ThS. Trần Lê Tài Phòng Tổ chức  - Hành chính 3
54 TS. Trương Hữu Dũng Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 3
55 TS. Trương Văn Minh Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 3
56 ThS. Phạm Thị Hồng Vinh Phòng NCKH, SĐH&QHQT 3
57 TS. Phạm Văn Thanh Khoa Kinh tế 3
58 TS. Nguyễn Văn Tuấn Phòng Khảo thí, ĐBCL và TTGD3
59 TS. Dương Minh Hiếu Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm 3
60 ThS. Lê Trọng Tuyên Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 2
61 TS. Nguyễn Đăng Hiệp Phố Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 2
62 ThS. Bùi Xuân Diễn Khoa Kinh tế 2
63 TS. Võ Văn Lý Phòng Công tác Sinh viên 2
64 ThS. Nguyễn Hữu Nhân Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2
65 ThS. Phạm Ngọc Thanh Tâm Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2
66 ThS. Đỗ Hùng Dũng Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2
67 ThS. Bùi Công Nguyên Phong Khoa Ngoại ngữ 2
68 ThS. Trần Trung Phiến Khoa Tổng hợp 2
69 ThS. Đoàn Thị Bạch Tuyết Khoa Ngoại ngữ 2
70 ThS. Lương Thị Kim Thuận Khoa Thể dục - Nhạc họa 2
71 ThS. Nguyễn Huy Hoài Khoa Thể dục - Nhạc họa 2
72 ThS. Nguyễn Văn Nam Khoa Ngoại ngữ 2
73 ThS. Ngô Ngọc Thụy Khoa Ngoại ngữ 2
74 TS. Nguyễn Thế Khang Khoa Kinh tế 2
75 ThS. Đào Anh Tuấn Khoa Kỹ thuật 2
76 ThS. Nguyễn Thị Vững Khoa Kinh tế 2
77 ThS. Trần Thị Mai Bộ môn Lý luận Chính trị 2
78 ThS. Nguyễn Tiến Đảm Bộ môn Lý luận Chính trị 2
79 TS. Lê Thị Huyền Bộ môn Lý luận Chính trị 2
80 ThS. Trương Thị Thùy Dung Khoa Kinh tế 2
81 ThS. Vương Thúy Nga Khoa Kinh tế 2
82 ThS. Nguyễn Thị Kim Phúc Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 2
83 ThS. Hoàng Minh Hòa Khoa Kỹ thuật 2
84 ThS. Nguyễn Thị Thu Hoa Khoa Ngoại ngữ 1
85 TS. Nguyễn Đình Long Khoa Kỹ thuật 1
86 ThS. Phan Thị Hường Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm 1
87 TS. Lê Thị Hoài Lan Bộ môn Quản lý giáo dục 1
88 ThS. Phan Thị Hồng Hà Bộ môn Quản lý giáo dục 1
89 ThS. Hồ Thị Luyên Bộ môn Lý luận Chính trị 1
90 ThS. Thái Thị Hoài Thương Khoa Kinh tế 1
91 ThS. Đào Sỹ Luật Khoa Kỹ thuật 1
92 TS. Lê Anh Tú Khoa Thể dục - Nhạc họa 1
93 ThS. Bùi Quang Toàn Khoa Thể dục - Nhạc họa 1
94 ThS. Ngô Thạch Tín Khoa Kỹ thuật 1
95 ThS. Nguyễn Đức Nam Khoa Kỹ thuật 1
96 ThS. Trịnh Thanh Trúc Khoa Kỹ thuật 1
97 ThS. Trần Văn Lai Khoa Kỹ thuật 1
98 ThS. Nguyễn Thị Thu Vân Khoa Kỹ thuật 1
99 CN. Võ Thị Thu Hà Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 1
100 CN. Nguyễn Kim Khanh Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 1
101 ThS. Tạ Thị Mỹ Hạnh Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 1
102 ThS. Lê Tuấn Đạt Khoa Ngoại ngữ 1
103 CN. Trần Thị Linh Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 1
104 CN. Đặng Diễm Thúy Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 1
105 ThS. Quản Kim Tùng Khoa Thể dục - Nhạc họa 1
106 ThS. Ninh Thị Tuyết Khoa Tổng hợp 1
107 ThS. Nguyễn Đức Đổi Khoa Thể dục - Nhạc họa 1
108 ThS. Lê Minh Phước Khoa Thể dục - Nhạc họa 1
109 TS. Võ Nữ Hạnh Trang Khoa Tổng hợp 1
110 TS. Nguyễn Văn Quyết Khoa Tổng hợp 1
111 ThS. Hồ Sỹ Chương Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
112 ThS. Phạm Hoài Phương Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
113 ThS. Bùi Thị Hồng Cẩm Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
114 ThS. Trần Công Đời Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
115 ThS. Nguyễn Thị Mai Hương Trung tâm Thông tin - Thư viện 1
116 ThS. Hoàng Thị Kiều Nguyệt Nga Phòng Kế hoạch - Tài chính 1
117 ThS. Nguyễn Quang Minh Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 1
118 ThS. Mai Thị Huệ Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 1

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ