Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
TTTác giảĐơn vịSố lượng
1 ThS. Phạm Thị Thu Bộ môn Lý luận Chính trị 8
2 PGS. TS. Lê Kính Thắng Phòng Đào tạo 7
3 TS. Trần Minh Hùng Ban Giám hiệu 6
4 TS. Nguyễn Ngọc Duy Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 6
5 ThS. Nguyễn Thị Hồng Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 6
6 TS. Huỳnh Bùi Linh Chi Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 5
7 ThS. Trần Đức Dũng Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 5
8 ThS. Hoàng Công Dương Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 5
9 ThS. Phí Hữu Hào Phòng Tổ chức  - Hành chính 5
10 ThS. Đỗ Thị Khắc Bình Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học & QHDN5
11 ThS. Nguyễn Xuân Tùng Phòng Khảo thí, ĐBCL và TTGD5
12 ThS. Mai Thị Lan Anh Khoa Ngoại ngữ 5
13 ThS. Võ Thị Mộng Thu Khoa Ngoại ngữ 5
14 CN. Lưu Minh Nguyệt Khoa Ngoại ngữ 5
15 CN. Phan Trần Quang Minh Khoa Ngoại ngữ 5
16 ThS. Đặng Thị Tuyết Nhung Khoa Ngoại ngữ 5
17 CN. Vũ Thị Thủy Khoa Kỹ thuật 5
18 ThS. Đinh Thị Hoá Khoa Kinh tế 5
19 ThS. Nguyễn Bích Quyên Khoa Kinh tế 5
20 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Bích Khoa Kinh tế 4
21 ThS. Nguyễn Thị Thu Hương Khoa Ngoại ngữ 4
22 TS. Nguyễn Thành Hưng Khoa Tổng hợp 4
23 CN. Bùi Nguyên Phương Thủy Khoa Ngoại ngữ 4
24 ThS. Dương Thị Thúy Vân Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 4
25 ThS. Nguyễn Kim Tuấn Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 4
26 ThS. Nguyễn Thị Túy Bộ môn Lý luận Chính trị 4
27 ThS. Đặng Thị Ánh Nguyệt Bộ môn Lý luận Chính trị 4
28 ThS. Đinh Thị Huệ Bộ môn Lý luận Chính trị 4
29 ThS. Nguyễn Diệp Minh Thy Bộ môn Lý luận Chính trị 4
30 ThS. Lê Thị Kim Oanh Bộ môn Lý luận Chính trị 4
31 ThS. Phạm Xuân Thanh Bộ môn Quản lý giáo dục 4
32 ThS. Nguyễn Hoàng Phương Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm 3
33 ThS. Mai Thị Lài Bộ môn Lý luận Chính trị 3
34 TS. Phạm Thị Minh Nguyệt Bộ môn Lý luận Chính trị 3
35 ThS. Phạm Thị Thu Hiền Khoa Kinh tế 3
36 TS. Trương Hữu Dũng Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 3
37 TS. Trương Văn Minh Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 3
38 PGS. TS. Nguyễn Duy Anh Tuấn Phòng NCKH, SĐH&QHQT 3
39 ThS. Phạm Thị Hồng Vinh Phòng NCKH, SĐH&QHQT 3
40 TS. Phạm Văn Thanh Khoa Kinh tế 3
41 TS. Nguyễn Văn Tuấn Phòng Tổ chức  - Hành chính 3
42 TS. Dương Minh Hiếu Phòng Khảo thí, ĐBCL và TTGD3
43 ThS. Đặng Thị Thanh Nhàn Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm 3
44 ThS. Trần Lê Tài Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 3
45 ThS. Nguyễn Văn Lâm Khoa Ngoại ngữ 3
46 ThS. Vũ Thị Hoài Thu Khoa Ngoại ngữ 3
47 CN. Trần Quang Bách Khoa Thể dục - Nhạc họa 3
48 ThS. Phan Thị Cẩm Lai Khoa Tổng hợp 3
49 ThS. Lê Xuân Hùng Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 3
50 ThS. Lương Thị Kim Thuận Khoa Thể dục - Nhạc họa 2
51 ThS. Nguyễn Huy Hoài Khoa Thể dục - Nhạc họa 2
52 ThS. Hồ Hải Quang Khoa Thể dục - Nhạc họa 2
53 ThS. Nguyễn Thị Vững Khoa Kinh tế 2
54 ThS. Nguyễn Văn Nam Khoa Ngoại ngữ 2
55 TS. Võ Văn Lý Phòng Công tác Sinh viên 2
56 ThS. Nguyễn Hữu Nhân Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2
57 ThS. Phạm Ngọc Thanh Tâm Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2
58 ThS. Trương Thị Thùy Dung Khoa Kinh tế 2
59 ThS. Hoàng Thị Ngọc Điệp Khoa Kinh tế 2
60 TS. Lê Thị Huyền Bộ môn Lý luận Chính trị 2
61 ThS. Hoàng Minh Hòa Khoa Kỹ thuật 2
62 TS. Nguyễn Thế Khang Khoa Kinh tế 2
63 ThS. Trần Thị Mai Bộ môn Lý luận Chính trị 2
64 ThS. Nguyễn Tiến Đảm Bộ môn Lý luận Chính trị 2
65 ThS. Hồ Thị Luyên Bộ môn Lý luận Chính trị 1
66 ThS. Phan Thị Hường Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm 1
67 ThS. Bùi Thị Hồng Cẩm Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
68 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Linh Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
69 CN. Trần Thị Linh Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 1
70 CN. Đặng Diễm Thúy Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 1
71 ThS. Bùi Nguyên Trâm Ngọc Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 1
72 ThS. Võ Thị Tuyết Mai Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 1
73 CN. Võ Thị Thu Hà Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 1
74 ThS. Lê Tuấn Đạt Khoa Ngoại ngữ 1
75 ThS. Bùi Công Nguyên Phong Khoa Ngoại ngữ 1
76 ThS. Nguyễn Thị Mai Hương Trung tâm Thông tin - Thư viện 1
77 ThS. Hoàng Thị Kiều Nguyệt Nga Phòng Kế hoạch - Tài chính 1
78 ThS. Nguyễn Quang Minh Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 1
79 ThS. Đỗ Hùng Dũng Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
80 ThS. Hồ Sỹ Chương Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
81 ThS. Phạm Hoài Phương Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
82 ThS. Đinh Văn Minh Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
83 ThS. Trần Công Đời Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
84 ThS. Đoàn Thị Bạch Tuyết Khoa Ngoại ngữ 1
85 TS. Võ Nữ Hạnh Trang Khoa Tổng hợp 1
86 ThS. Ninh Thị Tuyết Khoa Tổng hợp 1
87 ThS. Nguyễn Đức Đổi Khoa Thể dục - Nhạc họa 1
88 ThS. Lê Minh Phước Khoa Thể dục - Nhạc họa 1
89 ThS. Nguyễn Thu Thủy Khoa Kinh tế 1
90 ThS. Quản Kim Tùng Khoa Thể dục - Nhạc họa 1
91 ThS. Đào Anh Tuấn Khoa Kỹ thuật 1
92 ThS. Đào Sỹ Luật Khoa Kỹ thuật 1
93 TS. Lê Anh Tú Khoa Thể dục - Nhạc họa 1
94 ThS. Bùi Quang Toàn Khoa Thể dục - Nhạc họa 1
95 ThS. Ngô Thạch Tín Khoa Kỹ thuật 1
96 TS. Nguyễn Văn Quyết Khoa Tổng hợp 1

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ