Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Đức Hậu
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 12/07/1973
Chức vụ: Giáo viên trung học
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giáo viên trung học
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Tại: Trường ĐH Lạc Hồng
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B
Ngoại ngữ:
Tin học: ThS
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật
 
TTĐề tài
No records to display.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Tác động của chính sách thuế đối với thị trường bất động sản. Tác giả: Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Đức Hậu. Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại Học Đồng Nai, số: 18, trang: 15-28, năm: 2020
Minh chứng: http://tapchikhoahoc.dnpu.edu.vn/
2 tác động của chính sách đối với thị trường bất động sản. Tác giả: Nguyễn Thị Lý - Nguyễn Đức Hậu. Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại Học Đồng Nai, số: 18, trang: 15-28, năm: 2020
Minh chứng: http://tapchikhoahoc.dnpu.vn/
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
1 Tài liệu hướng dẫn môn học Tin học chuyên ngành. Chủ biên: Nguyễn Đức Hậu. Đồng tác giả: . Nơi xuất bản: . Năm: 2021
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2014 Bàng khen
Minh chứng: Hoàn thành xuất sắc nhiện vụ từ năm học 2012-2014.
Ủy BND Tỉnh Đồng Nai9151/QĐ-UBNN10/10/2014
2 2014 giấy khen
Minh chứng: Hoàn thành tốt nhiện vụ từ năm học 2013-2014.
Sở GDĐT Đồing nai522/QĐKT30/06/2014

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ