Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
TTBài báo, báo cáo
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 560 items in 28 pages
1 ENHANCING EFL STUDENTS' LISTENING SKILL VIA USING ENGLISH CARTOONS: AN EXPERIMENTAL AT DONG NAI UNIVERSITY. Tác giả: Bùi Công Nguyên Phong. Tạp chí: JOURNAL OF SCIENCE - HO CHI MINH UNIVERSITY OF EDUCATION, số: TCKH_4226_2024, trang: , năm: 2024
Minh chứng: Website: //tckh.hcmue.edu.vn.
2 Difficulties In Applying Communicative Language Teaching In Teaching Grammar. Tác giả: Nguyen Thi Thu Lan. Tạp chí: IORS Journal of Humalities and Social Science (IOSR- JHSS), số: Volume 29, Issue 2, Series 9, trang: 05-08, năm: 2024
3 A SURVEY ON ESL LEARNERS’ AUTONOMY IN ENGLISH LEARNING AT DONG NAI UNIVERSITY. Tác giả: Lê Tiến. Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, số: 30-2024, trang: 34-50, năm: 2024
Minh chứng: file pdf bài báo.
4 Chemical constituents of Pilea microphyla. Tác giả: Pham Thi Khanh Linh, Ho Thi Thuy Van, Nguyen Kim Phi Phung1 Pham Nguyen Kim Tuyen, Dinh Van Phuc, Huynh Bui Linh Chi. Tạp chí: Journal of Science, Quy Nhơn University, số: 18, trang: 55-63, năm: 2024
Minh chứng: https://qnujs.vn/thong-tin-bai-bao/f59fc650-3485-4ea8-a2b8-6a5688b3ba41.
5 PROFESSIONAL DEVELOPMENT FOR IN-SERVICE MATHEMATICS TEACHERS: A REVIEW RESEARCH. Tác giả: Lê Anh Tuấn. Tạp chí: THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS EDUCATION : Mathematics Learning and Instructions in the Digital Era, số: , trang: 74, năm: 2023
6 Tính chất phi cổ điển của trạng thái kết hợp phản đối xứng chồng chập thêm hai và bớt ba photon. Tác giả: Phạm Hữu Khánh, Hồ Sỹ Chương, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trương Minh Đức. Tạp chí: Tạp chí khoa học - Đại học Đồng Nai, số: 28-2023, trang: 91-102, năm: 2023
Minh chứng: http://tapchikhoahoc.dnpu.edu.vn/muc/tap-chi
7 Tính chất phi cổ điển của trạng thái kết hợp phản đối xứng chồng chập thêm hai và bớt ba photon. Tác giả: Phạm Hữu Khánh, Hồ Sỹ Chương, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trương Minh Đức. Tạp chí: Tạp chí khoa học - Đại học Đồng Nai, số: 28-2023, trang: 91-102, năm: 2023
Minh chứng: http://tapchikhoahoc.dnpu.edu.vn/muc/tap-chi
8 A REVIEW OF THE PROCESS-BASED WRITING AS A MODEL TO IMPROVE ENGLISH MAJOR STUDENTS’ PARAGRAPH WRITING SKILLS. Tác giả: Lê Tiến. Tạp chí: Đại học Đồng Nai, số: 26, trang: 43-60, năm: 2023
Minh chứng: tapchikhoahoc.dnpu.edu.vn.
9 Thực hiện pháp luật về hợp tác xã tại tỉnh Đồng Nai - thực trạng và giải pháp - Implementation of the Law on Cooperatives in Dong Nai province - situation and solutions.. Tác giả: Phạm Trường Sơn. Tạp chí: Giáo dục & xã hội, số: tháng 6/2023 kỳ 2, trang: 285_289, năm: 2023
Minh chứng: ISSN 1859-3917.
10 Xây dựng bài tập nâng cao trình độ thể lực cho nam sinh viên năm thứ nhất trường đại học nông lâm - Đại học Thái Nguyên. Tác giả: Ths.Trần Việt Hưng - Likai. Tạp chí: Tạp chí giáo dục và xã hội, số: Số đặc biệt tháng 5 (Kì 2), trang: 451-454, năm: 2023
Minh chứng: ISSN 1859-3917.
11 Chuẩn hóa thang đo đánh giá kỹ năng mềm cho sinh viên sư phạm trường ĐH Đồng Nai. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chơn Tâm -Vũ Việt Bảo. Tạp chí: Khoa học thể thao, số: Số đặt biệt 2023, trang: 514-519, năm: 2023
Minh chứng: https://me-qr.com/vi/mobile/pdf/18116877.
12 chuyển đổi mô hình đào tạo sư phạm gắn với công nghệ sinh học phục vụ phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Đồng Nai đến năm 2030, hướng đi mới của trường Đại học Đồng Nai. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Linh. Tạp chí: kỷ yếu hội thảo khoa học, số: tháng 8 năm 2023, trang: 70 - 78, năm: 2023
Minh chứng: kỷ yếu hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tháng 8 năm 2023.
13 Adsorption of Iodide (I- ) from aqueous solution onto biochar derived from pomelo fruit peel. Tác giả: Dương Bích Ngọc, Nguyễn Duy Khôi, Hồ Thiên Hoàng, Tôn Thất Lộc, Nguyễn Ngọc An, Phạm Nguyễn Kim Tuyến, Huỳnh Bùi Linh Chi, Nguyễn Thị Thúy Nhâm, Hoàng Anh Tuấn, Đinh Văn Phúc. Tạp chí: Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, số: 12 (2), trang: 07-14, năm: 2023
Minh chứng: https://chemeng.hust.edu.vn/vjca/index.php/jca/article/view/2023.022.
14 ỨNG DỤNG MICROSOFT TEAMS TRONG DẠY HỌC ONILE (Seminar). Tác giả: Ths. Nguyễn Đức Hậu. Tạp chí: Seminar, số: , trang: , năm: 2023
Minh chứng: hội thảo ngày 10/08/2023.
15 NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA NHÀ VĂN THUẬN ĐỐI VỚI NGHỆ THUẬT TIỂU THUYẾT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI QUA TÁC PHẨM CHINATOWN – PHỐ TÀU. Tác giả: Trương Thị Kim Anh. Tạp chí: Đại học Đồng Nai, số: 25, trang: 30 -35, năm: 2023
16 Từ một tác phẩm khắc gỗ của hoạ sĩ Nguyễn Thanh Sơn. Tác giả: Lê Vân. Tạp chí: Văn nghệ Đồng Nai, số: 62, trang: 61-63, năm: 2023
17 Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến đào tạo nguồn nhân lực kế toán – kiểm toán trong giai đoạn hiện nay. Tác giả: Thái Thị Hoài Thương, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Vũ Thu Phụng. Tạp chí: Tạp chí Khoa học – Trường ĐH Đồng Nai, số: 27, trang: 32-39, năm: 2023
Minh chứng: http://www.dnpu.edu.vn/upload/elfinder/T%E1%BA%A1p%20ch%C3%AD%20khoa%20h%E1%BB%8Dc/TCKH%20xu%E1%BA%A5t%20b%E1%BA%A3n/TCKH%20s%E1%BB%91%2027/3.%20Thai%20Thi%20Hoai%20Thuong_32-39.pdf
18 Nâng cao nhận thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng tại tỉnh Đồng Nai. Tác giả: ThS. Nguyễn Tiến Đảm. Tạp chí: Tạp chí thanh niên, số: 37, trang: 20-25, năm: 2023
Minh chứng: Tạp chí thanh niên số 37 ngày 15/07/2023.
19 THE IMPACT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY ON FOREIGN DIRECT INVESTMENT INFLOWS ATTRACTION AMONG LOCALITIES OF VIETNAM: A GMM STYLE COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN MANUFACTURING AND SERVICES SECTOR. Tác giả: Phạm Minh Tiến. Tạp chí: Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai, số: 26, trang: 61-78, năm: 2023
20 Cách thức cải cách và phát triển thể thao trường học TRung Quốc trong thời đại mới. Tác giả: Ths.Nguyễn Xuân Huy - Ths.Trần Việt Hưng. Tạp chí: Tạp chí thể thao, số: Số tháng 4, trang: 62, năm: 2022
Minh chứng: ISSN 0866-7462.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ