Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
TTBài báo, báo cáo
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 451 items in 23 pages
1 On Finite-Time Output Feedback Sliding Mode Control of a Multi-Motor System”. Tác giả: . Pham Tuan Thanh1 , Tran Xuan Tinh2 , Dao Phuong Nam3 , Dao Sy Luat4 , Nguyen Hong Quang5 . Tạp chí: . Pham Tuan Thanh1 , Tran Xuan Tinh2 , Dao Phuong Nam3 , Dao Sy Luat4 , Nguyen Hong Quang5 , số: . Pham Tuan Thanh1 , Tran Xuan Tinh2 , Dao Phuong Nam3 , Dao Sy Luat4 , Nguyen Hong Quang5 , trang: pp 51-61., năm: 2021
Minh chứng: đã đăng.
2 A new compound from the lichen Parmotrema praesorediosum (Nyl.) Hale. Tác giả: Huynh Bui Linh Chi, Bui Van Muoi, Nguyen Thi Hoai Thu, Nguyen Kim Phi Phung. Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry, số: 59(1), trang: 47-51, năm: 2021
Minh chứng: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/vjch.202060096.
3 Flavonoids and phenolics from the whole plant of Macrosolen bidoupensis Tagane&V.S.Dang . Tác giả: Le Kieu Hung, Phan Duy Thanh, Phan Nhat Minh, Bui Trong Dat, Pham Nguyen Kim Tuyen, Huynh Bui Linh Chi, Nguyen Thi Ngoc Dan, Dang Van Son, Mai Dinh Tri, Nguyen Tan Phat. Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry, số: 59(1), trang: 115-119, năm: 2021
Minh chứng: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/vjch.202000138.
4 Quá trình hình thành và phát triển của khoa học phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non ở Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thảo. Tạp chí: Giáo dục và xã hội, số: Đặc biệt, trang: 5, năm: 2021
Minh chứng: www.giaoducvaxahoi.vn.
5 Phenolic compounds from the lichen Parmotrema tinctorum. Tác giả:  Huynh Bui Linh Chi , Van Muoi Bui, Thi Quynh Nhu Phan, Kim Phi Phung Nguyen. Tạp chí: Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ, số: 24(1), trang: 1842-1846, năm: 2021
Minh chứng: http://stdj.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdj/article/view/2490
6 Idiom teaching strategies and teachers' and students' perceptions of teaching and learning English idioms. Tác giả: Lê Tuấn Đạt, Trương Phi Luân. Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, số: Số 20/2021, trang: 71-87, năm: 2021
Minh chứng: http://dnpu.edu.vn
7 Idiom teaching strategies and teachers' and students' perceptions of teaching and learning English idioms. Tác giả: Lê Tuấn Đạt, Trương Phi Luân. Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, số: Số 20/2021, trang: 71-87, năm: 2021
Minh chứng: http://dnpu.edu.vn
8 Vận dụng nguyên tắc “xây” và “chống” theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác chống quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tác giả: Phạm Thị Minh Nguyệt. Tạp chí: Tạp chí Khoa học chính trị, số: 01, trang: 33-38, năm: 2021
9 biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ 3-4 tuổi qua hoạt động khám phá thế giới thực vật. Tác giả: nguyễn thị thiên nhiên. Tạp chí: giáo dục và xã hội, số: đặc biệt 02/2021, trang: 146, năm: 2021
10 Dạy học chủ đề tạo hình bằng giấy bìa trong học phần thủ công kĩ thuật tại lớp sư phạm tiểu học theo định hướng giáo dục STEM. Tác giả: Nguyễn Thị Vân - Bùi Văn Hồng. Tạp chí: Thiết bị giáo dục, số: 233 - kỳ 1 - 2/2021, trang: 75, năm: 2021
11 Yêu sách của cải trong kết hôn. Quy định và thực tiễn. Tác giả: Phan Thị Cẩm Lai. Tạp chí: Báo cáo SEMINAR, số: , trang: , năm: 2021
Minh chứng: Tập in báo báo.
12 Điều kiện về sự tự nguyện trong kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam. Quy định và thực tiễn. Tác giả: Phan Thị Cẩm Lai. Tạp chí: Báo cáo SEMINAR, số: , trang: , năm: 2021
Minh chứng: Tập in báo báo.
13 Quyền kết hôn của người đồng tính, người chuyển giới theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam. Quy định và thực tiễn. Tác giả: Phan Thị Cẩm Lai. Tạp chí: Báo cáo SEMINAR, số: , trang: , năm: 2021
Minh chứng: Tập in báo báo.
14 Tìm hiểu quy định pháp luật về ô nhiễm tiếng ồn và thực tiễn xử lý vi phạm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai . Tác giả: Phan Thị Cẩm Lai. Tạp chí: Báo cáo SEMINAR, số: , trang: , năm: 2021
Minh chứng: Tập in báo báo.
15 FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND ITS EFFECTS ON ECONOMIC GROWTH OF DONG NAI. Tác giả: Nguyễn Thị Lý . Tạp chí: Tạp chí khoa học - Đại học Đồng Nai. ISSN: 2354 - 1482, số: SỐ 20-2021 ISSN 2354-1482, trang: 19-30, năm: 2021
Minh chứng: website: tapchikhoahoc.dnpu.edu.vn.
16 Khảo sát, sàng lọc loài thực vật bản địa có khả năng xử lý đất ô nhiễm kim loại nặng crom tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Tác giả: Nguyễn Thành Hưng, Mai Hương Trà. Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, số: ISSN: 1859-0004, 19(1), trang: 110-118, năm: 2021
17 LỰA CHỌN VÀ ỨNG DỤNG CÁC TEST ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỨC MẠNH TỐC ĐỘ CHO NỮ ĐỘI TUYỂN BÓNG CHUYỀN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỐNG NHẤT, HUYỆN THỐNG NHẤT, TỈNH ĐỒNG NAI. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chơn Tâm,Nguyễn Khánh Duy,Thạch Bảo Thu Nga. Tạp chí: Tạp chí khoa học ĐH Đồng Nai, số: 19, trang: 120-126, năm: 2021
Minh chứng: http://tapchikhoahoc.dnpu.edu.vn/UserFiles/Docs/TapChi/2020/So%2019/15.%20Nguyen%20Ngoc%20Chon%20Tam_120-126.pdf
18 Giá trị văn hóa của các địa danh phản ánh đặc trưng tự nhiên Tây Nam Bộ. Tác giả: Võ Nữ Hạnh Trang. Tạp chí: Văn hóa nghệ thuật, số: , trang: , năm: 2021
19 tăng trưởng kinh tế và sức khỏe khu vực Đông Nam Á. Tác giả: Nguyễn Thành Công - Nguyễn Thị Đào - Nguyễn Thị Ngọc Linh - Nguyễn Minh Hùng. Tạp chí: Công Thương - các kết quả NCKH và ứng dụng Công nghệ, số: 25, trang: 79, năm: 2020
Minh chứng: tạp chí Công Thương. số 25. ISSN; 0866 - 7756.
20 Mô hình hóa và ước lượng phần tử liên kết đàn hồi trong các hệ truyền động điện tự động nhiều động cơ bằng phương pháp số”. . Tác giả: . Đào Sỹ Luật, Mai Xuân Dũng, Nguyễn Phú Đăng. Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật (Học viện KTQS), số: 206, trang: Tr. 89-98, năm: 2020
Minh chứng: đã đăng.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ