Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
TTBài báo, báo cáo
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 478 items in 24 pages
1 Phenolic compounds from the lichen Parmotrema cristiferum (Taylor) Hale. Tác giả: Nguyen Thi Ngoc Van, Nguyen Mong Anh Nguyet, Tran Thai Bao, Nguyen Thi Le Thuy, Bui Thanh Tung, Nguyen Kim Phi Phung, Ngo Thi Thuy Duong, Huynh Bui Linh Chi. Tạp chí: Science and Technology Development Journal, số: 24 (4), trang: , năm: 2021
2 Đánh giá hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng (As, Pb, Cd, Cu, Zn và Cr) trong đất nông nghiệp tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Tác giả: Nguyễn Thành Hưng. Tạp chí: Khoa học đất, số: 63-2021, trang: 60-64, năm: 2021
Minh chứng: http://tapchikhoahocdat.vn/
3 Praesalide E, a new compound from the lichen Parmotrema praesorediosum (nyl.) Hale. Tác giả: Huynh Bui Linh Chi, Nguyen Thi Anh Tuyet, Vo Thi Nga, Pham Nguyen Kim Tuyen, Nguyen Thi Hoai Thu. Tạp chí: Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ, số: 24 (3), trang: 1988-1993, năm: 2021
Minh chứng: http://stdj.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdj/article/view/2529
4 Triterpenoids from the Macrosolen bidoupensis TAGANE & V.S. DANG WHOLE PLANT. Tác giả: Le Kieu Hung, Huynh Bui Linh Chi, Pham Nguyen Kim Tuyen, Nguyen Thi Thuy Trang, Dang Van Son, Tran Thi Ngoc Mai, Nguyen Diep Xuan Ky, Bui Trong Dat, Phan Nhat Minh, Mai Dinh Tri1, Nguyen Tan Phat. Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry, số: 59(4), trang: 475-479, năm: 2021
Minh chứng: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/vjch.202000205.
5 Triterpenoids and steroids from the lichen Ramalina peruviana Arch. Tác giả: Huynh Bui Linh Chi1, Nguyen Thi Thuy Linh, Le Hong Hanh, Phan Hoang Linh, Pham Nguyen Kim Tuyen , Nguyen Tan Phat, Nguyen Thi Anh Tuyet. Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry, số: 59 (4), trang: , năm: 2021
Minh chứng: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/vjch.202000174.
6 AN TOÀN MẠNG BẰNG PHẦN MỀM ISA SERVER. Tác giả: Hoaàng Công Dương. Tạp chí: ., số: ., trang: ., năm: 2021
7 Nghiên cứu tính chất đan rối và viễn tải lượng tử của trạng thái kết hợp cặp thêm một và bớt một photon. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy, Hồ Sỹ Chương. Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Thùa Thiên Huế 2021, số: NC/2021, trang: 90, năm: 2021
Minh chứng: .
8 ỨNG DỤNG DẠY HỌC ONLINE MICROSOFT TEAMS. Tác giả: Hoàng Công Dương. Tạp chí: ., số: , trang: , năm: 2021
9 TỪ LÝ LUẬN VỀ GIÁ TRỊ HÀNG HÓA SỨC LAO ĐỘNG VÀ TIỀN CÔNG CỦA C.MÁC BÀN VỀ CHÍNH SÁCH CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG MỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. Tác giả: Phạm Thị Minh Nguyệt. Tạp chí: Đại học Đồng Nai, số: , trang: , năm: 2021
10 Thực trạng nghiên cứu khoa học tại khoa ngoại ngữ Đại học Đồng Nai và các hướng nghiên cứu chính: Vấn đề và giài pháp: The reality of scientific research at the Department of English and the main studies: Problems and Solutions. Tác giả: Trương Phi Luân. Tạp chí: , số: , trang: , năm: 2021
Minh chứng: .
11 DẠY HỌC MÔN TOÁN THCS THEO HƯỚNG TÍCH HỢP LIÊN MÔN. Tác giả: Lê Anh Tuấn. Tạp chí: Seminar bộ môn Toán, số: , trang: , năm: 2021
12 DẠY HỌC MÔN TOÁN TIỂU HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP LIÊN MÔN. Tác giả: Lê Anh Tuấn. Tạp chí: Seminar bộ môn Toán, số: , trang: , năm: 2021
13 Phytochemical components of Macrosolen tricolor (L.) Dans. whole plant. Tác giả: Le Kieu Hung, Phan Nhat Minh , Bui Trong Dat, Ngo Quoc Luan, Huynh Bui Linh Chi, Pham Nguyen Kim Tuyen , Phan Hoang Linh , Tran Thi Ngoc Mai , Mai Dinh Tri, Nguyen Tan Phat. Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry, số: 59(3), trang: 326-330, năm: 2021
Minh chứng: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/vjch.202000173.
14 Sử dụng bộ thí nghiệm máy thủy lực theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh trong dạy học Vật lì 8. Tác giả: Nguyễn Văn Nghĩa, Quách Nguyễn Bảo Nguyên, Đỗ Hùng Dũng, Dương Đức Giáp. Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế, số: Vol.130 No.6B, trang: , năm: 2021
Minh chứng: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ssh/article/view/6178
15 Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật hôn nhân năm 2014. Tác giả: Đỗ Thị Huyền Thanh. Tạp chí: Báo cáo Seminar 2021, số: , trang: , năm: 2021
Minh chứng: Tập báo cáo Seminar 2021.
16 Một số vấn đề pháp lý về mang thai hộ theo luật Hôn nhân gia đình 2014. Tác giả: Đỗ Thị Huyền Thanh. Tạp chí: Báo cáo Seminar 2021, số: , trang: , năm: 2021
Minh chứng: Tập báo cáo Seminar 2021.
17 Kế toán và dịch vụ kế toán của Việt Nam với các cam kết hội nhập quốc tế. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bích. Tạp chí: Tạp chí Tài chính, số: Kỳ 2 - Tháng 3 (749), trang: 82, năm: 2021
Minh chứng: Tạp chí.
18 On Finite-Time Output Feedback Sliding Mode Control of a Multi-Motor System”. Tác giả: . Pham Tuan Thanh1 , Tran Xuan Tinh2 , Dao Phuong Nam3 , Dao Sy Luat4 , Nguyen Hong Quang5 . Tạp chí: . Pham Tuan Thanh1 , Tran Xuan Tinh2 , Dao Phuong Nam3 , Dao Sy Luat4 , Nguyen Hong Quang5 , số: . Pham Tuan Thanh1 , Tran Xuan Tinh2 , Dao Phuong Nam3 , Dao Sy Luat4 , Nguyen Hong Quang5 , trang: pp 51-61., năm: 2021
Minh chứng: đã đăng.
19 A new compound from the lichen Parmotrema praesorediosum (Nyl.) Hale. Tác giả: Huynh Bui Linh Chi, Bui Van Muoi, Nguyen Thi Hoai Thu, Nguyen Kim Phi Phung. Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry, số: 59(1), trang: 47-51, năm: 2021
Minh chứng: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/vjch.202060096.
20 Flavonoids and phenolics from the whole plant of Macrosolen bidoupensis Tagane&V.S.Dang . Tác giả: Le Kieu Hung, Phan Duy Thanh, Phan Nhat Minh, Bui Trong Dat, Pham Nguyen Kim Tuyen, Huynh Bui Linh Chi, Nguyen Thi Ngoc Dan, Dang Van Son, Mai Dinh Tri, Nguyen Tan Phat. Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry, số: 59(1), trang: 115-119, năm: 2021
Minh chứng: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/vjch.202000138.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ