Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
TTHọ và tênĐơn vịNăm
1 TS. Đinh Quang Minh Ban Giám hiệu 2005
2 TS. Nguyễn Văn Tuấn Phòng Tổ chức  - Hành chính 2018
3 PGS. TS. Lê Kính Thắng Phòng Đào tạo 2009
4 PGS. TS. Nguyễn Duy Anh Tuấn Phòng NCKH, SĐH&QHQT 2010
5 TS. Dương Minh Hiếu Phòng Khảo thí, ĐBCL và TTGD2018
6 TS. Võ Văn Lý Phòng Công tác Sinh viên 2012
7 TS. Huỳnh Bùi Linh Chi Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2015
8 TS. Trương Hữu Dũng Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2020
9 TS. Trương Văn Minh Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2017
10 TS. Nguyễn Minh Trí Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2018
11 TS. Trương Thị Kim Anh Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 2012
12 TS. Đoàn Thị Huệ Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 2018
13 TS. Nguyễn Thị Thanh Lâm Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 2017
14 TS. Nguyễn Đăng Hiệp Phố Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 2018
15 TS. Hồ Thị Thanh Thủy Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 2013
16 TS. Đào Mạnh Toàn Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 2011
17 TS. Nguyễn Thị Ngọc Hân Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 2019
18 TS. Trần Dương Quốc Hòa Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 2011
19 TS. Lê Anh Tú Khoa Thể dục - Nhạc họa 2017
20 TS. Phạm Văn Thanh Khoa Kinh tế 2005
21 TS. Nguyễn Đình Long Khoa Kỹ thuật 2018
22 TS. Lê Phước Kỳ Khoa Ngoại ngữ 2018
23 TS. Lê Ngọc Sang Khoa Ngoại ngữ 2015
24 TS. Phạm Văn Thỏa Khoa Ngoại ngữ 2018
25 TS. Nguyễn Thành Hưng Khoa Tổng hợp 2015
26 TS. Nguyễn Văn Quyết Khoa Tổng hợp 2013
27 TS. Võ Nữ Hạnh Trang Khoa Tổng hợp 2020
28 TS. Nguyễn Thị Thu Hà Bộ môn Lý luận Chính trị 2020
29 TS. Lê Thị Huyền Bộ môn Lý luận Chính trị 2012
30 TS. Phạm Thị Minh Nguyệt Bộ môn Lý luận Chính trị 2016
31 TS. Trần Minh Hùng Bộ môn Quản lý giáo dục 2012
32 TS. Lê Thị Hoài Lan Bộ môn Quản lý giáo dục 2018
33 TS. Phan Hoài Thanh Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm 2017
34 TS. Đậu Thành Vinh Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm 2017

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ