Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
TTHọ và tênĐơn vịNăm
1 TSKH. Lê Anh Đức Ban Giám hiệu  
2 TS. Vũ Văn Thuân Phòng Tổ chức  - Hành chính 2022
3 TS. Huỳnh Bùi Linh Chi Phòng Đào tạo 2015
4 TSKH. Phạm Minh Đức Phòng NCKH, SĐH&QHQT  
5 TS. Phạm Minh Tiến Phòng NCKH, SĐH&QHQT 2021
6 TS. Nguyễn Văn Tuấn Phòng Khảo thí, ĐBCL và TTGD2018
7 TS. Võ Văn Lý Phòng Công tác Sinh viên 2012
8 TS. Trương Hữu Dũng Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2020
9 TS. Trương Văn Minh Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2017
10 PGS. TS. Nguyễn Duy Anh Tuấn Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2010
11 TS. Trương Thị Kim Anh Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 2012
12 TS. Đoàn Thị Huệ Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 2018
13 TS. Nguyễn Thị Thanh Lâm Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 2017
14 TS. Nguyễn Đăng Hiệp Phố Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 2018
15 PGS. TS. Lê Kính Thắng Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 2009
16 TS. Hồ Thị Thanh Thủy Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 2013
17 TS. Đào Mạnh Toàn Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 2011
18 TS. Nguyễn Thị Ngọc Hân Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 2019
19 TS. Trần Dương Quốc Hòa Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 2011
20 TS. Lê Anh Tú Khoa Thể dục - Nhạc họa 2017
21 TS. Phạm Văn Thanh Khoa Kinh tế 2005
22 TS. Nguyễn Đình Long Khoa Kỹ thuật 2018
23 TS. Lê Phước Kỳ Khoa Ngoại ngữ 2018
24 TS. Lê Ngọc Sang Khoa Ngoại ngữ 2015
25 TS. Võ Nữ Hạnh Trang Khoa Tổng hợp 2020
26 TS. Nguyễn Thị Thu Hà Bộ môn Lý luận Chính trị 2020
27 TS. Lê Thị Huyền Bộ môn Lý luận Chính trị 2012
28 TS. Trần Minh Hùng Bộ môn Quản lý giáo dục 2012
29 TS. Lê Thị Hoài Lan Bộ môn Quản lý giáo dục 2018
30 TS. Phan Hoài Thanh Bộ môn Quản lý giáo dục 2017
31 TS. Dương Minh Hiếu Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm 2018
32 TS. Đậu Thành Vinh Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm 2017

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ