Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
TTHọ và tênĐơn vịNăm
1 TS. Trần Minh Hùng Ban Giám hiệu 2012
2 TS. Đinh Quang Minh Ban Giám hiệu 2005
3 TS. Phạm Văn Thanh Ban Giám hiệu 2005
4 TS. Nguyễn Văn Tuấn Phòng Tổ chức  - Hành chính 2018
5 PGS. TS. Lê Kính Thắng Phòng Đào tạo 2009
6 PGS. TS. Nguyễn Duy Anh Tuấn Phòng NCKH, SĐH&QHQT 2010
7 TS. Dương Minh Hiếu Phòng Khảo thí và ĐBCL2018
8 TS. Võ Văn Lý Phòng Công tác Sinh viên 2012
9 TS. Huỳnh Bùi Linh Chi Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2015
10 TS. Nguyễn Ngọc Duy Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2014
11 TS. Trương Văn Minh Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2017
12 TS. Bùi Thế Quân Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2018
13 TS. Nguyễn Minh Trí Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2018
14 TS. Trương Thị Kim Anh Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 2012
15 TS. Đoàn Thị Huệ Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 2018
16 TS. Nguyễn Thị Thanh Lâm Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 2017
17 TS. Nguyễn Đăng Hiệp Phố Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 2018
18 TS. Hồ Thị Thanh Thủy Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 2013
19 TS. Đào Mạnh Toàn Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 2011
20 TS. Nguyễn Thị Ngọc Hân Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non  
21 TS. Trần Dương Quốc Hòa Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 2011
22 TS. Lê Anh Tú Khoa Thể dục - Nhạc họa 2017
23 TS. Nguyễn Thế Khang Khoa Kinh tế 2017
24 TS. Lê Phước Kỳ Khoa Ngoại ngữ 2018
25 TS. Lê Ngọc Sang Khoa Ngoại ngữ 2015
26 TS. Phạm Văn Thỏa Khoa Ngoại ngữ 2018
27 TS. Nguyễn Thành Hưng Khoa Tổng hợp 2015
28 TS. Nguyễn Văn Quyết Khoa Tổng hợp 2013
29 TS. Lê Thị Huyền Bộ môn Lý luận Chính trị 2012
30 TS. Phạm Thị Minh Nguyệt Bộ môn Lý luận Chính trị 2016
31 TS. Lê Thị Hoài Lan Bộ môn Quản lý giáo dục 2018
32 TS. Phan Hoài Thanh Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm 2017
33 TS. Đậu Thành Vinh Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm 2017

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ