Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
TTHọ và tênĐơn vịNăm
1 TSKH. Lê Anh Đức Ban Giám hiệu  
2 TS. Võ Văn Lý Ban Giám hiệu 2012
3 TS. Huỳnh Bùi Linh Chi Phòng Đào tạo 2015
4 TSKH. Phạm Minh Đức Phòng NCKH, SĐH&QHQT  
5 TS. Hoàng Thị Song Thanh Phòng Khảo thí, ĐBCL và TTGD2023
6 TS. Nguyễn Văn Tuấn Phòng Khảo thí, ĐBCL và TTGD2018
7 TS. Trương Hữu Dũng Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2020
8 TS. Trương Văn Minh Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2017
9 PGS. TS. Nguyễn Duy Anh Tuấn Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2010
10 TS. Trương Thị Kim Anh Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 2012
11 TS. Đoàn Thị Huệ Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 2018
12 TS. Nguyễn Thị Thanh Lâm Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 2017
13 TS. Nguyễn Đăng Hiệp Phố Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 2018
14 PGS. TS. Lê Kính Thắng Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 2009
15 TS. Hồ Thị Thanh Thủy Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 2013
16 TS. Đào Mạnh Toàn Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 2011
17 TS. Nguyễn Thị Ngọc Hân Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 2019
18 TS. Trần Dương Quốc Hòa Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 2011
19 TS. Bùi Nguyên Trâm Ngọc Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 2022
20 TS. Lê Anh Tú Khoa Thể dục - Nhạc họa 2017
21 TS. Phạm Văn Thanh Khoa Kinh tế 2005
22 TS. Nguyễn Đình Long Khoa Kỹ thuật 2018
23 TS. Lê Phước Kỳ Khoa Ngoại ngữ 2018
24 TS. Lê Ngọc Sang Khoa Ngoại ngữ 2015
25 TS. Võ Nữ Hạnh Trang Khoa Tổng hợp 2020
26 TS. Nguyễn Thị Thu Hà Bộ môn Lý luận Chính trị 2020
27 TS. Lê Thị Huyền Bộ môn Lý luận Chính trị 2012
28 TS. Vũ Văn Thuân Bộ môn Lý luận Chính trị 2022
29 TS. Trần Minh Hùng Bộ môn Quản lý giáo dục 2012
30 TS. Lê Thị Hoài Lan Bộ môn Quản lý giáo dục 2018
31 TS. Phan Hoài Thanh Bộ môn Quản lý giáo dục 2017
32 TS. Dương Minh Hiếu Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm 2018
33 TS. Đậu Thành Vinh Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm 2017

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ