Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Dương Minh Hiếu
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 25/07/1976
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên chính
Trình độ đào tạo: Tiến sĩ; Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Tại: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM
Lĩnh vực NC Lý luận văn học; Văn học Việt Nam; Giáo dục học
Chức danh KH:
Tiếng Anh: CN
Ngoại ngữ:
Tin học:
Đơn vị công tác: Phòng Khảo thí, ĐBCL và TTGD
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Mỹ học đại cương. Chủ nhiệm: PGS.TS.Phùng Quý Nhâm. Thành viên: Dương Minh Hiếu, Nguyễn Quang Minh. Năm bắt đầu: 2012 - Năm kết thúc: 2014.
2 Cấp tỉnh: Triển khai hoạt động NCKHSPUD tại các trường THCS trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Chủ nhiệm: TS.Phạm Văn Thanh, TS. Lê Kính Thắng. Thành viên: Dương Minh Hiếu. Năm bắt đầu: 2014 - Năm kết thúc: 2017.
3 Cấp tỉnh: Hệ thống giải pháp phòng ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong tình hình mới. Chủ nhiệm: TS.Phạm Văn Thanh, CN. Nguyễn Thọ Hải. Thành viên: Dương Minh Hiếu. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2018.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Số phận người nông dân trong tiểu thuyết viết về nông thôn ở Việt Nam (giai đoạn từ 1986 đến 2010). Tác giả: Dương Minh Hiếu. Tạp chí: Tạp chí Khoa học-ĐHSP Hà Nội, số: 2, trang: 75-81, năm: 2016
2 Giọng điệu trong một số tiểu thuyết Việt Nam viết về nông thôn (giai đoạn 1986-2010) . Tác giả: Dương Minh Hiếu. Tạp chí: Tạp chí Khoa học-ĐHSP Tp.Hồ Chí Minh, số: 2(80), trang: 182-190, năm: 2016
3 Thủ pháp kỳ ảo và hoạt kê trong một số tiểu thuyết Việt Nam viết về nông thôn (giai đoạn 1986-2010). Tác giả: Dương Minh Hiếu. Tạp chí: Tạp chí Khoa học-Đại học Huế, số: 8, trang: 71-79, năm: 2016
4 Hình tượng người nông dân trong tiểu thuyết viết về đề tài nông thôn giai đoạn 1986-2010. Tác giả: Dương Minh Hiếu. Tạp chí: Kỷ yếu khoa học, số: Đại học Khoa học Huế, trang: 315-323, năm: 2016
5 Tiểu thuyết Việt Nam (giai đoạn 1986-2010) viết về lịch sử và chiến tranh - Một cái nhìn khái quát. Tác giả: Dương Minh Hiếu. Tạp chí: Tạp chí Khoa học-Đại học Đồng Nai, số: 01, trang: 117-130, năm: 2016
6 Đôi nét về tiểu thuyết Việt Nam viết về thế sự (giai đoạn 1986-2010). Tác giả: Dương Minh Hiếu. Tạp chí: Tạp chí Khoa học-Đại học Đồng Nai, số: 02, trang: 73-80, năm: 2016
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
1 Mỹ học đại cương. Chủ biên: PGS.TS.Phùng Quý Nhâm. Đồng tác giả: Dương Minh Hiếu, Nguyễn Quang Minh. Nơi xuất bản: Trường Đại học Đồng Nai. Năm: 2014
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2006 Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh UBND tỉnh Đồng Nai7867/QD.UBT16/8/2006
2 2006 Bằng khen UBND Tỉnh UBND tỉnh Đồng Nai7867/QD-UBND16/8/2006
3 2014 Bằng khen UBND Tỉnh UBND tỉnh Đồng Nai2464/QĐ-UBND 11/8/2014
4 2015 Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh UBND tỉnh Đồng Nai  
5 2016 Bằng khen UBND Tỉnh UBND tỉnh Đồng Nai  

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ