Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
TTTác giảĐơn vịSố lượng
1 TS. Huỳnh Bùi Linh Chi Phòng Đào tạo 56
2 TS. Nguyễn Ngọc Duy Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 37
3 TS. Nguyễn Đình Long Khoa Kỹ thuật 30
4 ThS. Phạm Thị Hồng Vinh Phòng NCKH, SĐH&QHQT 26
5 PGS. TS. Nguyễn Duy Anh Tuấn Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 24
6 TS. Trương Văn Minh Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 24
7 TS. Nguyễn Thành Hưng Khoa Tổng hợp 24
8 PGS. TS. Lê Kính Thắng Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 23
9 ThS. Trần Vũ Thành Khoa Tổng hợp 19
10 ThS. Hồ Sỹ Chương Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 17
11 TS. Đoàn Thị Huệ Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 16
12 TS. Nguyễn Đăng Hiệp Phố Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 14
13 ThS. Đỗ Hùng Dũng Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 13
14 TS. Trần Minh Hùng Bộ môn Quản lý giáo dục 13
15 ThS. Lê Anh Tuấn Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 13
16 ThS. Nguyễn Thị Lý Khoa Kinh tế 12
17 ThS. Nguyễn Thị Túy Bộ môn Lý luận Chính trị 12
18 TS. Phạm Thị Minh Nguyệt Bộ môn Lý luận Chính trị 11
19 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Bích Khoa Kinh tế 11
20 ThS. Mai Thị Huệ Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 11
21 TS. Trương Thị Kim Anh Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 11
22 ThS. Nguyễn Thị Hồng Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 10
23 TS. Đinh Quang Minh Ban Giám hiệu 9
24 TS. Nguyễn Văn Tuấn Phòng Khảo thí, ĐBCL và TTGD9
25 ThS. Ninh Thị Tuyết Phòng Tổ chức  - Hành chính 9
26 ThS. Nguyễn Hữu Nhân Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 8
27 TS. Phạm Văn Thanh Khoa Kinh tế 8
28 TS. Lê Thị Huyền Bộ môn Lý luận Chính trị 8
29 ThS. Phạm Thị Quế Trân Bộ môn Lý luận Chính trị 8
30 ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Khoa Kinh tế 8
31 TS. Vũ Văn Thuân Bộ môn Lý luận Chính trị 8
32 TS. Nguyễn Thế Khang Khoa Kinh tế 7
33 TS. Hồ Thị Thanh Thủy Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 7
34 TS. Bùi Nguyên Trâm Ngọc Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 7
35 TS. Võ Nữ Hạnh Trang Khoa Tổng hợp 7
36 ThS. Trương Phi Luân Khoa Ngoại ngữ 6
37 ThS. Phan Thị Cẩm Lai Khoa Tổng hợp 6
38 TS. Dương Minh Hiếu Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm 6
39 ThS. Đào Sỹ Luật Khoa Kỹ thuật 6
40 ThS. Nguyễn Thanh Thủy Bộ môn Quản lý giáo dục 6
41 ThS. Phạm Xuân Thanh Bộ môn Quản lý giáo dục 6
42 ThS. Nguyễn Tiến Đảm Bộ môn Lý luận Chính trị 5
43 ThS. Phạm Trường Sơn Khoa Kỹ thuật 5
44 TS. Nguyễn Thị Thanh Lâm Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 5
45 TS. Lê Anh Tú Khoa Thể dục - Nhạc họa 5
46 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Linh Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 5
47 ThS. Lê Thắng Lợi Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 5
48 ThS. Lê Thị Ngọc Hiếu Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 4
49 ThS. Trần Việt Hưng Khoa Thể dục - Nhạc họa 4
50 ThS. Nguyễn Ngọc Chơn Tâm Khoa Thể dục - Nhạc họa 4
51 ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 4
52 TS. Phạm Văn Thỏa Khoa Ngoại ngữ 4
53 ThS. Hà Huy Huyền Khoa Kinh tế 4
54 ThS. Thái Thị Hoài Thương Khoa Kinh tế 4
55 ThS. Mai Thị Lài Bộ môn Lý luận Chính trị 4
56 ThS. Đỗ Xuân Tiến Bộ môn Quản lý giáo dục 4
57 ThS. Cao Thị Huyền Bộ môn Quản lý giáo dục 4
58 ThS. Phạm Thị Thu Bộ môn Lý luận Chính trị 4
59 ThS. Nguyễn Thị Kim Phúc Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 4
60 Nguyễn Thị Kim Oanh Khoa Kinh tế 4
61 ThS. Hồ Hoàng Yến Bộ môn Quản lý giáo dục 3
62 ThS. Nguyễn Thị Ái Thơ Bộ môn Quản lý giáo dục 3
63 ThS. Ngô Thạch Tín Khoa Kỹ thuật 3
64 ThS. Nguyễn Đức Hậu Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 3
65 ThS. Quách Văn Chương Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 3
66 TS. Hoàng Thị Song Thanh Phòng Khảo thí, ĐBCL và TTGD3
67 TS. Võ Văn Lý Ban Giám hiệu 3
68 ThS. Nguyễn Quang Minh Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 3
69 TS. Nguyễn Văn Quyết Khoa Tổng hợp 3
70 ThS. Lê Tuấn Đạt Khoa Ngoại ngữ 3
71 ThS. Nguyễn Trúc Mai Anh Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 3
72 ThS. Trần Công Đời Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 3
73 TS. Trương Hữu Dũng Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 3
74 ThS. Phạm Hoài Phương Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 3
75 ThS. Bùi Thị Hồng Cẩm Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 3
76 ThS. Ngô Hồng Huấn Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2
77 ThS. Hoàng Công Dương Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2
78 ThS. Võ Thị Tuyết Mai Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 2
79 ThS. Nguyễn Thị Vân Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 2
80 ThS. Nguyễn Thị Thu Lan Khoa Ngoại ngữ 2
81 ThS. Hoàng Tùng Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2
82 ThS. Vũ Thu Hà Khoa Ngoại ngữ 2
83 ThS. Nguyễn Văn Nam Khoa Ngoại ngữ 2
84 ThS. Đỗ Thị Huyền Thanh Khoa Tổng hợp 2
85 ThS. Lê Vân Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 2
86 ThS. Lê Tiến Khoa Ngoại ngữ 2
87 ThS. Trần Huy Dũng Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2
88 ThS. Nguyễn Thị Hải Yến Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2
89 ThS. Đinh Thị Nhung Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 2
90 ThS. Hà Quang Ánh Khoa Thể dục - Nhạc họa 2
91 ThS. Đinh Thị Hoá Khoa Kinh tế 2
92 ThS. Hồ Thị Dung Bộ môn Lý luận Chính trị 2
93 ThS. Lê Thị Hải Yến Bộ môn Quản lý giáo dục 2
94 ThS. Vương Thúy Nga Khoa Kinh tế 2
95 ThS. Đinh Thị Huệ Bộ môn Lý luận Chính trị 2
96 Huỳnh Ái Khoa Ngoại ngữ 2
97 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Châm Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm 1
98 ThS. Nguyễn Hoàng Phương Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm 1
99 ThS. Nguyễn Thị Thiên Nhiên Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 1
100 ThS. Hà Thị Vân Anh Bộ môn Quản lý giáo dục 1
101 TS. Phạm Minh Tiến Phòng NCKH, SĐH&QHQT 1
102 ThS. Trần Thị Ngọc Thiện Bộ môn Quản lý giáo dục 1
103 ThS. Lê Ngọc Sơn Khoa Kỹ thuật 1
104 ThS. Nguyễn Thanh Hiền Khoa Kinh tế 1
105 ThS. Quản Kim Tùng Khoa Thể dục - Nhạc họa 1
106 ThS. Đào Anh Tuấn Khoa Kỹ thuật 1
107 ThS. Hoàng Minh Hòa Khoa Kỹ thuật 1
108 ThS. Đinh Thị Huê Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 1
109 ThS. Nguyễn Thị Thanh Thanh Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
110 ThS. Nguyễn Đức Long Phòng Quản trị - Thiết bị 1
111 ThS. Nguyễn Hữu Nam Phòng Quản trị - Thiết bị 1
112 ThS. Đỗ Bảo Đức Phòng Tổ chức  - Hành chính 1
113 ThS. Nguyễn Thị Mai Hương Trung tâm Thông tin - Thư viện 1
114 ThS. Trần Thị Hiếu Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 1
115 ThS. Nguyễn Đức Đổi Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 1
116 ThS. Bùi Công Nguyên Phong Khoa Ngoại ngữ 1
117 ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 1
118 ThS. Lữ Thị Kim Phụng Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
119 ThS. Bùi Đoàn Phượng Linh Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
120 ThS. Nguyễn Thị Trúc Hậu Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ