Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
TTTác giảĐơn vịSố lượng
1 TS. Huỳnh Bùi Linh Chi Phòng Đào tạo 52
2 TS. Nguyễn Ngọc Duy Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 37
3 TS. Nguyễn Đình Long Khoa Kỹ thuật 30
4 ThS. Phạm Thị Hồng Vinh Phòng NCKH, SĐH&QHQT 26
5 PGS. TS. Nguyễn Duy Anh Tuấn Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 24
6 TS. Trương Văn Minh Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 24
7 TS. Nguyễn Thành Hưng Khoa Tổng hợp 24
8 PGS. TS. Lê Kính Thắng Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 22
9 ThS. Trần Vũ Thành Khoa Tổng hợp 19
10 TS. Đoàn Thị Huệ Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 15
11 TS. Nguyễn Đăng Hiệp Phố Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 14
12 ThS. Hồ Sỹ Chương Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 14
13 TS. Trần Minh Hùng Bộ môn Quản lý giáo dục 13
14 ThS. Đỗ Hùng Dũng Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 12
15 ThS. Lê Anh Tuấn Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 12
16 ThS. Nguyễn Thị Lý Khoa Kinh tế 12
17 ThS. Nguyễn Thị Túy Bộ môn Lý luận Chính trị 12
18 TS. Phạm Thị Minh Nguyệt Bộ môn Lý luận Chính trị 11
19 ThS. Nguyễn Thị Hồng Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 10
20 TS. Trương Thị Kim Anh Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 10
21 TS. Đinh Quang Minh Ban Giám hiệu 9
22 TS. Nguyễn Văn Tuấn Phòng Khảo thí, ĐBCL và TTGD9
23 ThS. Mai Thị Huệ Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 9
24 ThS. Ninh Thị Tuyết Khoa Tổng hợp 9
25 ThS. Nguyễn Hữu Nhân Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 8
26 TS. Phạm Văn Thanh Khoa Kinh tế 8
27 ThS. Phạm Thị Quế Trân Bộ môn Lý luận Chính trị 8
28 TS. Lê Thị Huyền Bộ môn Lý luận Chính trị 8
29 ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Khoa Kinh tế 8
30 TS. Vũ Văn Thuân Phòng Tổ chức  - Hành chính 8
31 TS. Nguyễn Thế Khang Khoa Kinh tế 7
32 TS. Hồ Thị Thanh Thủy Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 7
33 TS. Võ Nữ Hạnh Trang Khoa Tổng hợp 7
34 ThS. Phan Thị Cẩm Lai Khoa Tổng hợp 6
35 ThS. Bùi Nguyên Trâm Ngọc Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 6
36 TS. Dương Minh Hiếu Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm 6
37 ThS. Phạm Xuân Thanh Bộ môn Quản lý giáo dục 6
38 ThS. Nguyễn Thanh Thủy Bộ môn Quản lý giáo dục 6
39 ThS. Đào Sỹ Luật Khoa Kỹ thuật 5
40 TS. Nguyễn Thị Thanh Lâm Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 5
41 ThS. Lê Thắng Lợi Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 5
42 ThS. Trương Phi Luân Khoa Ngoại ngữ 5
43 TS. Lê Anh Tú Khoa Thể dục - Nhạc họa 5
44 TS. Phạm Văn Thỏa Khoa Ngoại ngữ 4
45 ThS. Lê Thị Ngọc Hiếu Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 4
46 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Linh Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 4
47 ThS. Thái Thị Hoài Thương Khoa Kinh tế 4
48 ThS. Phạm Thị Thu Bộ môn Lý luận Chính trị 4
49 ThS. Mai Thị Lài Bộ môn Lý luận Chính trị 4
50 ThS. Nguyễn Tiến Đảm Bộ môn Lý luận Chính trị 4
51 ThS. Đỗ Xuân Tiến Bộ môn Quản lý giáo dục 4
52 ThS. Cao Thị Huyền Bộ môn Quản lý giáo dục 4
53 ThS. Hà Huy Huyền Khoa Kinh tế 4
54 ThS. Hồ Hoàng Yến Bộ môn Quản lý giáo dục 3
55 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Bích Khoa Kinh tế 3
56 ThS. Trần Công Đời Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 3
57 ThS. Lê Tuấn Đạt Khoa Ngoại ngữ 3
58 ThS. Phạm Hoài Phương Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 3
59 ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 3
60 ThS. Ngô Thạch Tín Khoa Kỹ thuật 3
61 ThS. Phạm Trường Sơn Khoa Kỹ thuật 3
62 TS. Nguyễn Văn Quyết Khoa Tổng hợp 3
63 ThS. Nguyễn Quang Minh Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 3
64 TS. Võ Văn Lý Phòng Công tác Sinh viên 3
65 ThS. Hoàng Thị Song Thanh Phòng Khảo thí, ĐBCL và TTGD3
66 TS. Trương Hữu Dũng Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 3
67 ThS. Trần Huy Dũng Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2
68 ThS. Đinh Thị Nhung Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 2
69 ThS. Nguyễn Thị Hải Yến Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2
70 ThS. Nguyễn Văn Nam Khoa Ngoại ngữ 2
71 ThS. Đỗ Thị Huyền Thanh Khoa Tổng hợp 2
72 ThS. Nguyễn Đức Hậu Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2
73 ThS. Hà Quang Ánh Khoa Thể dục - Nhạc họa 2
74 ThS. Nguyễn Ngọc Chơn Tâm Khoa Thể dục - Nhạc họa 2
75 ThS. Bùi Thị Hồng Cẩm Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2
76 ThS. Nguyễn Trúc Mai Anh Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2
77 ThS. Võ Thị Tuyết Mai Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 2
78 ThS. Nguyễn Thị Vân Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 2
79 ThS. Hoàng Công Dương Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2
80 ThS. Hoàng Tùng Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2
81 ThS. Đinh Thị Hoá Khoa Kinh tế 2
82 ThS. Đinh Thị Huệ Bộ môn Lý luận Chính trị 2
83 ThS. Lê Ngọc Sơn Khoa Kỹ thuật 1
84 ThS. Nguyễn Thanh Hiền Khoa Kinh tế 1
85 ThS. Trần Thị Ngọc Thiện Bộ môn Quản lý giáo dục 1
86 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Châm Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm 1
87 ThS. Nguyễn Hoàng Phương Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm 1
88 ThS. Nguyễn Thị Kim Phúc Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 1
89 ThS. Nguyễn Thị Thiên Nhiên Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 1
90 ThS. Hà Thị Vân Anh Bộ môn Quản lý giáo dục 1
91 ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 1
92 ThS. Nguyễn Thị Thu Lan Khoa Ngoại ngữ 1
93 ThS. Lữ Thị Kim Phụng Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
94 ThS. Bùi Đoàn Phượng Linh Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
95 ThS. Quách Văn Chương Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
96 ThS. Trần Thị Hiếu Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 1
97 ThS. Đào Anh Tuấn Khoa Kỹ thuật 1
98 ThS. Hoàng Minh Hòa Khoa Kỹ thuật 1
99 ThS. Nguyễn Đức Đổi Khoa Thể dục - Nhạc họa 1
100 ThS. Đinh Thị Huê Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 1
101 ThS. Ngô Hồng Huấn Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
102 ThS. Nguyễn Đức Long Phòng Quản trị - Thiết bị 1
103 ThS. Nguyễn Hữu Nam Phòng Quản trị - Thiết bị 1
104 ThS. Đỗ Bảo Đức Phòng Tổ chức  - Hành chính 1
105 ThS. Nguyễn Thị Mai Hương Trung tâm Thông tin - Thư viện 1

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ