Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
TTTác giảĐơn vịSố lượng
1 TS. Huỳnh Bùi Linh Chi Phòng Đào tạo 52
2 TS. Nguyễn Ngọc Duy Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 37
3 TS. Nguyễn Đình Long Khoa Kỹ thuật 30
4 ThS. Phạm Thị Hồng Vinh Phòng NCKH, SĐH&QHQT 26
5 PGS. TS. Nguyễn Duy Anh Tuấn Phòng NCKH, SĐH&QHQT 24
6 TS. Trương Văn Minh Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 24
7 TS. Nguyễn Thành Hưng Khoa Tổng hợp 24
8 PGS. TS. Lê Kính Thắng Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 21
9 ThS. Trần Vũ Thành Khoa Tổng hợp 19
10 TS. Đoàn Thị Huệ Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 15
11 TS. Nguyễn Đăng Hiệp Phố Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 14
12 TS. Trần Minh Hùng Bộ môn Quản lý giáo dục 13
13 ThS. Đỗ Hùng Dũng Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 12
14 ThS. Lê Anh Tuấn Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 12
15 ThS. Nguyễn Thị Lý Khoa Kinh tế 12
16 ThS. Nguyễn Thị Túy Bộ môn Lý luận Chính trị 12
17 TS. Phạm Thị Minh Nguyệt Bộ môn Lý luận Chính trị 11
18 ThS. Nguyễn Thị Hồng Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 10
19 TS. Trương Thị Kim Anh Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 10
20 TS. Đinh Quang Minh Ban Giám hiệu 9
21 TS. Nguyễn Văn Tuấn Phòng Khảo thí, ĐBCL và TTGD9
22 ThS. Ninh Thị Tuyết Khoa Tổng hợp 9
23 ThS. Mai Thị Huệ Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 8
24 TS. Phạm Văn Thanh Khoa Kinh tế 8
25 ThS. Nguyễn Hữu Nhân Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 8
26 ThS. Phạm Thị Quế Trân Bộ môn Lý luận Chính trị 8
27 TS. Lê Thị Huyền Bộ môn Lý luận Chính trị 8
28 ThS. Vũ Văn Thuân Phòng Tổ chức  - Hành chính 8
29 ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Khoa Kinh tế 7
30 TS. Nguyễn Thế Khang Khoa Kinh tế 7
31 ThS. Hồ Sỹ Chương Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 7
32 TS. Hồ Thị Thanh Thủy Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 7
33 TS. Võ Nữ Hạnh Trang Khoa Tổng hợp 7
34 ThS. Phan Thị Cẩm Lai Khoa Tổng hợp 6
35 TS. Dương Minh Hiếu Trung tâm NCTĐ văn hóa Điếc 6
36 ThS. Nguyễn Thanh Thủy Bộ môn Quản lý giáo dục 6
37 ThS. Phạm Xuân Thanh Bộ môn Quản lý giáo dục 6
38 TS. Nguyễn Thị Thanh Lâm Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 5
39 TS. Lê Anh Tú Khoa Thể dục - Nhạc họa 5
40 ThS. Đào Sỹ Luật Khoa Kỹ thuật 5
41 ThS. Lê Thắng Lợi Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 5
42 ThS. Trương Phi Luân Khoa Ngoại ngữ 5
43 TS. Phạm Văn Thỏa Khoa Ngoại ngữ 4
44 ThS. Bùi Nguyên Trâm Ngọc Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 4
45 ThS. Lê Thị Ngọc Hiếu Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 4
46 ThS. Hà Huy Huyền Khoa Kinh tế 4
47 ThS. Nguyễn Tiến Đảm Bộ môn Lý luận Chính trị 4
48 ThS. Đỗ Xuân Tiến Bộ môn Quản lý giáo dục 4
49 ThS. Cao Thị Huyền Bộ môn Quản lý giáo dục 4
50 ThS. Phạm Thị Thu Bộ môn Lý luận Chính trị 4
51 ThS. Thái Thị Hoài Thương Khoa Kinh tế 4
52 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Bích Khoa Kinh tế 3
53 ThS. Hồ Hoàng Yến Bộ môn Quản lý giáo dục 3
54 ThS. Ngô Thạch Tín Khoa Kỹ thuật 3
55 ThS. Phạm Trường Sơn Khoa Kỹ thuật 3
56 TS. Nguyễn Văn Quyết Khoa Tổng hợp 3
57 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Linh Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 3
58 ThS. Trần Công Đời Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 3
59 ThS. Lê Tuấn Đạt Khoa Ngoại ngữ 3
60 ThS. Nguyễn Quang Minh Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 3
61 TS. Võ Văn Lý Phòng Công tác Sinh viên 3
62 ThS. Hoàng Thị Song Thanh Phòng Khảo thí, ĐBCL và TTGD3
63 ThS. Phạm Hoài Phương Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 3
64 ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 3
65 TS. Trương Hữu Dũng Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 3
66 ThS. Bùi Thị Hồng Cẩm Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2
67 ThS. Trần Huy Dũng Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2
68 ThS. Đinh Thị Nhung Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 2
69 ThS. Nguyễn Thị Hải Yến Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2
70 ThS. Võ Thị Tuyết Mai Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 2
71 ThS. Nguyễn Thị Vân Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 2
72 ThS. Hoàng Tùng Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2
73 ThS. Nguyễn Văn Nam Khoa Ngoại ngữ 2
74 ThS. Hoàng Công Dương Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2
75 ThS. Nguyễn Trúc Mai Anh Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2
76 ThS. Đỗ Thị Huyền Thanh Khoa Tổng hợp 2
77 ThS. Nguyễn Ngọc Chơn Tâm Khoa Thể dục - Nhạc họa 2
78 ThS. Nguyễn Đức Hậu Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 2
79 ThS. Hà Quang Ánh Khoa Thể dục - Nhạc họa 2
80 ThS. Đinh Thị Huệ Bộ môn Lý luận Chính trị 2
81 ThS. Mai Thị Lài Bộ môn Lý luận Chính trị 2
82 ThS. Đinh Thị Hoá Khoa Kinh tế 2
83 ThS. Nguyễn Thanh Hiền Khoa Kinh tế 1
84 ThS. Trần Thị Ngọc Thiện Bộ môn Quản lý giáo dục 1
85 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Châm Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm 1
86 ThS. Nguyễn Hoàng Phương Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm 1
87 ThS. Nguyễn Thị Kim Phúc Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 1
88 ThS. Nguyễn Thị Thiên Nhiên Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 1
89 ThS. Lê Ngọc Sơn Khoa Kỹ thuật 1
90 ThS. Đào Anh Tuấn Khoa Kỹ thuật 1
91 ThS. Hoàng Minh Hòa Khoa Kỹ thuật 1
92 ThS. Trần Thị Hiếu Khoa Thể dục - Nhạc họa 1
93 ThS. Nguyễn Đức Đổi Khoa Thể dục - Nhạc họa 1
94 ThS. Lữ Thị Kim Phụng Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
95 ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 1
96 ThS. Nguyễn Thị Thu Lan Khoa Ngoại ngữ 1
97 ThS. Đinh Thị Huê Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 1
98 ThS. Quách Văn Chương Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
99 ThS. Bùi Đoàn Phượng Linh Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
100 ThS. Nguyễn Đức Long Phòng Quản trị - Thiết bị 1
101 ThS. Nguyễn Hữu Nam Phòng Quản trị - Thiết bị 1
102 ThS. Đỗ Bảo Đức Phòng Tổ chức  - Hành chính 1
103 ThS. Nguyễn Thị Mai Hương Trung tâm Thông tin - Thư viện 1

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ