Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Hương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 17/09/1977
Chức vụ: Thư viện viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Thư viện viên (hạng III)
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Thư viện thông tin ; Tại: Trường ĐH KH & XH Nhân Văn TP.HCM
Lĩnh vực NC Thông tin - Thư viện
Chức danh KH:
Tiếng Anh: CN
Ngoại ngữ:
Tin học:
Đơn vị công tác: Trung tâm Thông tin - Thư viện
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng thư viện tại Trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Mai Hương. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2017.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Giới thiệu Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Đồng Nai - Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động. Tác giả: Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Hương Giang. Tạp chí: Tập san Thông tin và Thư viện phía Nam, số: 42/2016, trang: 50-54, năm: 2016
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2006 Bằng khen Bộ Xây dựng15/211/QĐ-BXD02/02/2007
2 2008 Bằng khen Bộ Xây dựng384/QĐ-BXD17/4/2009
3 2007 Bằng khen UBND Tỉnh Đồng Nai4319/QĐ-UBND10/12/2007
4 2008 Giấy khen Công đoàn Ngành Xây dựng Đồng Nai13/CĐ09/01/2009
5 2009 Giấy khen Công đoàn Ngành Xây dựng Đồng Nai03/CĐ26/01/2010
6 2008 Giấy chứng nhận Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai122/QĐ-SXD13/3/2008
7 2009 Giấy chứng nhận Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai106/QĐ-SXD12/3/2009
8 2009 Giấy khen Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai96/SXD04/5/2010
9 2010 Giấy khen Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai28/QĐ-SXD13/5/2011

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ