Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Ngày bắt đầuNgày kết thúcNơi công tácCông việcGhi chú
3/200030/6/2004Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Đồng NaiSố hóa bản đồ 
01/7/200431/5/2011Sở Xây dựng tỉnh Đồng NaiLưu trữ; Tổ chức nhân sự 
01/6/2011nayTrường Đại học Đồng Naiphụ trách nghiệp vụ thư viện Cơ sở 3 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ