Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng thư viện tại Trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Mai Hương. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2017.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ