Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
TTĐề tài
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 267 items in 14 pages
1 Cấp cơ sở (trường): Giáo trình Quản trị sản xuất. Chủ nhiệm: Phạm Văn Thanh. Thành viên: Đinh Thị Hóa; Nguyễn Thị Hoài Ân; Nguyễn Bích Quyên. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2022.
2 Cấp tỉnh: Xây dựng hệ thống truyền động điện tự động nhiều động cơ chủ động được liên kết với nhau bởi các phần tử đàn hồi .. Chủ nhiệm: Đào Sỹ Luật. Thành viên: Pgs.TS Phạm Tuấn Thành. Năm bắt đầu: 2019 - Năm kết thúc: 2021.
Minh chứng: đã báo cáo tổng kết về khoa học.
3 Cấp cơ sở (trường): Applying specialized English to help chemistry pedagogy students improve teaching quality on The periodic table. Chủ nhiệm: Phạm Ngọc Thanh Tâm. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.
4 Cấp cơ sở (trường): Applying specialized English to help chemistry pedagogy students improve teaching quality on The Atomic struture. Chủ nhiệm: Phạm Ngọc Thanh Tâm. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.
5 Cấp khoa: TÀI LIỆU HỌC TẬP HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG: INCOTERMS 2020 – QUY TẮC SỬ DỤNG CÁC ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ NỘI ĐỊA. Chủ nhiệm: Phạm Thị Thu Hiền. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.
6 Cấp khoa: Tài liệu hỗ trợ học tập học phần Quản trị chất lượng. Chủ nhiệm: Đinh Thị Hóa. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.
7 Cấp khoa: Bộ đề thi tự luận học phần Phương pháp dạy học tiếng Việt ở Tiểu học 2 (Dành cho hệ Đại học Tiểu học). Chủ nhiệm: Võ Thị Tuyết Mai. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.
8 Cấp cơ sở (trường): Khảo sát thành phần hóa học của địa y Parmotrema tinctorum (Parmeliaceae).. Chủ nhiệm: Huỳnh Bùi Linh Chi. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.
Minh chứng: http://www.dnpu.edu.vn
9 Cấp khoa: Bộ đề thi Tiếng trung cơ bản 1. Chủ nhiệm: Đoàn Thị Bạch Tuyết. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.
10 Cấp khoa: Bộ đề thi môn Dịch Anh Việt. Chủ nhiệm: Vũ thị hoài thu . Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.
11 Cấp nhà nước: Nghiên cứu công nghệ sản xuất màng cellulose sinh học từ nước quả dừa khô ứng dụng làm bao gói thực phẩm. Chủ nhiệm: Hoàng Xuân Niên. Thành viên: Nguyễn Thành Hưng. Năm bắt đầu: 2018 - Năm kết thúc: 2021.
Minh chứng: Số 2623/ QĐ-BKHCN, ngày 11 tháng 9 năm 2018.
12 Cấp nhà nước: Nghiên cứu thực nghiệm và lý thuyết hàm lực bức xạ và mật độ mức của một số hạt nhân kích thích. Chủ nhiệm: Le Tan Phuc. Thành viên: Le Hong Khiem; Nguyen Quang Hung; Nguyen Ngoc Duy; Tran Viet Nhan Hao; Nguyen Xuan Hai; Hoang Anh Tuan Kiet; Le Ngoc Thiem; Nguyen Ngoc Anh; Nguyen Hoang Tung. Năm bắt đầu: 2018 - Năm kết thúc: 2021.
13 Cấp bộ: Program of Development in the field of Physics by 2020- Study of unstable nuclei beam induced nuclear reactions at RIKEN (Japan). Chủ nhiệm: Le Hong Khiem. Thành viên: Nguyen Ngoc Duy; Dam Nguyen Binh.. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2020.
14 Cấp bộ: Microscopic inputs for nuclear reactions studies at low-energy. Chủ nhiệm: Tran Viet Nhan Hao. Thành viên: Nguyễn Ngọc Duy; Kazuhito Mizuyama; Trần Diệu Thuỳ. Năm bắt đầu: 2019 - Năm kết thúc: 2020.
15 Cấp nhà nước: Nghiên cứu phát triển thiết bị và khai thác dòng nơtron nhiệt trên kênh ngang số 1 lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. Mã số KC.05.08/16-20. Chủ nhiệm: Phạm Ngọc Sơn. Thành viên: Trương Văn Minh và các thành viên khác. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2020.
Minh chứng: http://kc05.vpct.gov.vn/ProjectDetail.html?projectId=1174
16 Cấp cơ sở (trường): Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích kích hoạt nơtron bằng phương pháp trùng phùng gamma-gamma . Chủ nhiệm: Trương Văn Minh. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2020.
17 Cấp tỉnh: Nghiên cứu xác định nguồn gốc và đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục hàm lượng Crom cao trong đất tại thị xã Long Khánh tỉnh Đồng Nai. Chủ nhiệm: Nguyễn Thành Hưng. Năm bắt đầu: 2018 - Năm kết thúc: 2020.
Minh chứng: Số 2238/TB-SKHCN, ngày 28/12/2018.
18 Cấp khoa: Giáo trình giảng dạy môn Biên Dich Thương Mại 1. Chủ nhiệm: Vũ thị hoài thu . Năm bắt đầu: 2019 - Năm kết thúc: 2020.
19 Cấp khoa: MỘT SỐ TRANH CHẤP TRONG KHUÔN KHỔ LUẬT QUỐC TẾ VỀ MÔI TRƯỜNG. Chủ nhiệm: Phan Thị Cẩm Lai. Năm bắt đầu: 2019 - Năm kết thúc: 2020.
Minh chứng: Đề tài được nghiệm thu.
20 Cấp cơ sở (trường): Khảo sát tính chất đan rối, lái lượng tử và viễn tải lượng tử của hai trạng thái hai mode kết hợp SU (1,1) và hai mode kết hợp cặp thêm và bớt một photon. Chủ nhiệm: Hồ Sỹ Chương. Năm bắt đầu: 2018 - Năm kết thúc: 2020.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ