Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
TTĐề tài
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 290 items in 15 pages
1 Cấp cơ sở (trường): Giáo trình Quản trị sản xuất. Chủ nhiệm: Phạm Văn Thanh. Thành viên: Đinh Thị Hóa; Nguyễn Thị Hoài Ân; Nguyễn Bích Quyên. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2022.
2 Cấp tỉnh: Xây dựng hệ thống truyền động điện tự động nhiều động cơ chủ động được liên kết với nhau bởi các phần tử đàn hồi .. Chủ nhiệm: Đào Sỹ Luật. Thành viên: Pgs.TS Phạm Tuấn Thành. Năm bắt đầu: 2019 - Năm kết thúc: 2021.
Minh chứng: đã báo cáo tổng kết về khoa học.
3 Cấp cơ sở (trường): Applying specialized English to help chemistry pedagogy students improve teaching quality on The periodic table. Chủ nhiệm: Phạm Ngọc Thanh Tâm. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.
4 Cấp cơ sở (trường): Applying specialized English to help chemistry pedagogy students improve teaching quality on The Atomic struture. Chủ nhiệm: Phạm Ngọc Thanh Tâm. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.
5 Cấp khoa: TÀI LIỆU HỌC TẬP HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG: INCOTERMS 2020 – QUY TẮC SỬ DỤNG CÁC ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ NỘI ĐỊA. Chủ nhiệm: Phạm Thị Thu Hiền. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.
6 Cấp khoa: Tài liệu hỗ trợ học tập học phần Quản trị chất lượng. Chủ nhiệm: Đinh Thị Hóa. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.
7 Cấp cơ sở (trường): Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Đồng Nai. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc Bích. Năm bắt đầu: 2019 - Năm kết thúc: 2021.
8 Cấp khoa: Tài liệu hướng dẫn học phần quản trị marketing: Digital Marketing. Chủ nhiệm: Vương Thúy Nga. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.
9 Cấp cơ sở (trường): Giáo trình Kế toán chi phí. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thế Khang. Thành viên: ThS Thái Thị Hoài Thương, ThS. Phan Thị Kim Anh. Năm bắt đầu: 2019 - Năm kết thúc: 2021.
10 Cấp khoa: Bộ đề thi tự luận học phần Phương pháp dạy học tiếng Việt ở Tiểu học 2 (Dành cho hệ Đại học Tiểu học). Chủ nhiệm: Võ Thị Tuyết Mai. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.
11 Cấp cơ sở (trường): Khảo sát thành phần hóa học của địa y Parmotrema tinctorum (Parmeliaceae).. Chủ nhiệm: Huỳnh Bùi Linh Chi. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.
Minh chứng: http://www.dnpu.edu.vn
12 Cấp khoa: Bộ đề thi Tiếng trung cơ bản 1. Chủ nhiệm: Đoàn Thị Bạch Tuyết. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.
13 Cấp nhà nước: Nghiên cứu công nghệ sản xuất màng cellulose sinh học từ nước quả dừa khô ứng dụng làm bao gói thực phẩm. Chủ nhiệm: Hoàng Xuân Niên. Thành viên: Nguyễn Thành Hưng. Năm bắt đầu: 2018 - Năm kết thúc: 2021.
Minh chứng: Số 2623/ QĐ-BKHCN, ngày 11 tháng 9 năm 2018.
14 Cấp nhà nước: Nghiên cứu thực nghiệm và lý thuyết hàm lực bức xạ và mật độ mức của một số hạt nhân kích thích. Chủ nhiệm: Le Tan Phuc. Thành viên: Le Hong Khiem; Nguyen Quang Hung; Nguyen Ngoc Duy; Tran Viet Nhan Hao; Nguyen Xuan Hai; Hoang Anh Tuan Kiet; Le Ngoc Thiem; Nguyen Ngoc Anh; Nguyen Hoang Tung. Năm bắt đầu: 2018 - Năm kết thúc: 2021.
15 Cấp cơ sở (trường): Xây dựng hệ thống truyền động điện tự động nhiều động cơ chủ động được liên kết với nhau bởi các phần tử đàn hồi. Chủ nhiệm: Đào Sỹ Luật. Thành viên: Hội đồng KH&CN đ1nh giá kết quả thực hiện đề tài tại trường Dại học Đồng Nai. Năm bắt đầu: 2019 - Năm kết thúc: 2021.
Minh chứng: Quyết định số 357/QĐ-ĐHĐN.
16 Cấp khoa: Tài liệu học tập vẽ và mô phỏng bằng Cade-Simu phục vụ học phần Trang bị điện ( Hệ Cao đẳng ngành Kỹ thuật Điện tử). Chủ nhiệm: Nguyễn Đức Nam. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.
Minh chứng: Quyết định đề tài NCKH của trường ĐHĐN, số: /QĐ-ĐHĐN.
17 Cấp khoa: VẼ VẢ MÔ PHỎNG MẠCH VI XỬ LÝ BẰNG PHẦN MỀM PROTUES. Chủ nhiệm: TRẦN VĂN LAI. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.
18 Cấp cơ sở (trường): Sử dụng mã nhúng cho các loại câu hỏi trắc nghiệm trong Moodle . Chủ nhiệm: Nguyễn Kim Tuấn. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.
19 Cấp cơ sở (trường): Social bots và các tác động của chúng đến an toàn thông tin mạng xã hội. Chủ nhiệm: Nguyễn Kim Tuấn. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.
20 Cấp khoa: Báo cáo: Nhóm con giao hoán tử của nhóm Vershik - Kerov. Chủ nhiệm: Ngô Hồng Huấn. Thành viên: Ngô Hồng Huấn. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ