Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
select
12_TranMinhHung.142.jpg

TS. Trần Minh Hùng

Ban Giám hiệu

TS. Đinh Quang Minh

Ban Giám hiệu
13_PhamVanThanh.jpg

TS. Phạm Văn Thanh

Ban Giám hiệu
16_Don_Vest46.jpg

TS. Nguyễn Văn Tuấn

Phòng Tổ chức  - Hành chính

ThS. Phí Hữu Hào

Phòng Tổ chức  - Hành chính

ThS. Võ Hồng Phúc

Phòng Tổ chức  - Hành chính

ThS. Võ Thị Ngọc Quỳnh

Phòng Tổ chức  - Hành chính

CN. Đỗ Bảo Đức

Phòng Tổ chức  - Hành chính

CN. Phạm Thị Thanh Hiên

Phòng Tổ chức  - Hành chính

CN. Phan Thị Thanh Hương

Phòng Tổ chức  - Hành chính

CN. Phí Thị Sáu

Phòng Tổ chức  - Hành chính

Trần Đức Biền

Phòng Tổ chức  - Hành chính

Nguyễn Thanh Chuẩn

Phòng Tổ chức  - Hành chính

Phan Thế Chung

Phòng Tổ chức  - Hành chính

Lê Văn Minh

Phòng Tổ chức  - Hành chính

Lưu Văn Phan

Phòng Tổ chức  - Hành chính

Trần Minh Tú

Phòng Tổ chức  - Hành chính

PGS. TS. Lê Kính Thắng

Phòng Đào tạo

ThS. Nguyễn Văn Đạt

Phòng Đào tạo

ThS. Trần Văn Ninh

Phòng Đào tạo

ThS. Đặng Minh Thư

Phòng Đào tạo

ThS. Mai Quốc Tiên

Phòng Đào tạo

CN. Phan Thị Huyền

Phòng Đào tạo

CN. Liêu Thanh Tùng

Phòng Đào tạo

ThS. Hoàng Thị Kiều Nguyệt Nga

Phòng Kế hoạch - Tài chính

ThS. Trần Thị Thu Trang

Phòng Kế hoạch - Tài chính

CN. Vũ Thúy Thụy Anh

Phòng Kế hoạch - Tài chính

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ