Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
select

TSKH. Lê Anh Đức

Ban Giám hiệu
423_IMG_7346.jpg

TS. Vũ Văn Thuân

Phòng Tổ chức  - Hành chính
22_HINH THE ĐỨC.jpg

ThS. Đỗ Bảo Đức

Phòng Tổ chức  - Hành chính
19_PHI HUU HAO.JPG

ThS. Phí Hữu Hào

Phòng Tổ chức  - Hành chính
171_image.jpeg

ThS. Trần Lê Tài

Phòng Tổ chức  - Hành chính

CN. Nguyễn Thị Vân Anh

Phòng Tổ chức  - Hành chính
552_Xuân Đức.jpg

CN. Trịnh Xuân Đức

Phòng Tổ chức  - Hành chính
20_hinh.jpg

CN. Phan Thị Thanh Hương

Phòng Tổ chức  - Hành chính
405_thom1901 (1).jpg

CN. Lý Thị Thơm

Phòng Tổ chức  - Hành chính
321_hoa van.jpg

CN. Nguyễn Thị Hòa Vân

Phòng Tổ chức  - Hành chính
409_hong2911.jpg

CĐ. Vũ Minh Hồng

Phòng Tổ chức  - Hành chính

Trần Đức Biền

Phòng Tổ chức  - Hành chính

Nguyễn Thanh Chuẩn

Phòng Tổ chức  - Hành chính

Phan Thế Chung

Phòng Tổ chức  - Hành chính

Phạm Văn Đệ

Phòng Tổ chức  - Hành chính

Nguyễn Đức Dược

Phòng Tổ chức  - Hành chính

Trung Văn Dương

Phòng Tổ chức  - Hành chính

Nguyễn Văn Hoa

Phòng Tổ chức  - Hành chính

Nguyễn Sỹ Hoàng

Phòng Tổ chức  - Hành chính

Phí Qúy Mạnh

Phòng Tổ chức  - Hành chính

Lưu Văn Phan

Phòng Tổ chức  - Hành chính

Nguyễn Văn Tuấn

Phòng Tổ chức  - Hành chính

Phạm Thị Mộng Huyền

Phòng Tổ chức  - Hành chính
128_Hinh the 1.JPG

TS. Huỳnh Bùi Linh Chi

Phòng Đào tạo

ThS. Nguyễn Văn Đạt

Phòng Đào tạo
43_Hinhthe_Huyen 001.jpg

ThS. Phan Thị Huyền

Phòng Đào tạo
46_75000G01.000107.jpg

ThS. Trần Văn Ninh

Phòng Đào tạo
45_tien.jpg

ThS. Mai Quốc Tiên

Phòng Đào tạo
96_IMG_1002.jpg

ThS. Lê Trọng Vũ

Phòng Đào tạo

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ