Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
select
12_TranMinhHung.142.jpg

TS. Trần Minh Hùng

Ban Giám hiệu
14_thumbnail.jpg

TS. Đinh Quang Minh

Ban Giám hiệu
13_PhamVanThanh.jpg

TS. Phạm Văn Thanh

Ban Giám hiệu
16_Don_Vest46.jpg

TS. Nguyễn Văn Tuấn

Phòng Tổ chức  - Hành chính
22_HINH THE ĐỨC.jpg

ThS. Đỗ Bảo Đức

Phòng Tổ chức  - Hành chính
19_PHI HUU HAO.JPG

ThS. Phí Hữu Hào

Phòng Tổ chức  - Hành chính
18_hien25.jpg

ThS. Phạm Thị Thanh Hiên

Phòng Tổ chức  - Hành chính
15_IMG_1546407131317_1546407214083.jpg

ThS. Võ Hồng Phúc

Phòng Tổ chức  - Hành chính
17_180528082845_75PK0002.000514.jpg

ThS. Võ Thị Ngọc Quỳnh

Phòng Tổ chức  - Hành chính
20_hinh.jpg

CN. Phan Thị Thanh Hương

Phòng Tổ chức  - Hành chính
21_Hinh the Phi Thi Sau.jpg

CN. Phí Thị Sáu

Phòng Tổ chức  - Hành chính
405_ly thi thom.jpg

CN. Lý Thị Thơm

Phòng Tổ chức  - Hành chính
37_hinh_thang_2017.jpg

PGS. TS. Lê Kính Thắng

Phòng Đào tạo

ThS. Nguyễn Văn Đạt

Phòng Đào tạo
43_Hinhthe_Huyen 001.jpg

ThS. Phan Thị Huyền

Phòng Đào tạo
46_75000G01.000107.jpg

ThS. Trần Văn Ninh

Phòng Đào tạo

ThS. Đặng Minh Thư

Phòng Đào tạo
45_tien.jpg

ThS. Mai Quốc Tiên

Phòng Đào tạo
42_Liêu Thanh Tùng.jpg

CN. Liêu Thanh Tùng

Phòng Đào tạo
49_Hinh the 2018.JPG

ThS. Hoàng Thị Kiều Nguyệt Nga

Phòng Kế hoạch - Tài chính
50_41991471_1045392135628749_1649162549972697088_n.jpg

ThS. Trần Thị Thu Trang

Phòng Kế hoạch - Tài chính
48_25d755970da7eef9b7b6.jpg

CN. Vũ Thúy Thụy Anh

Phòng Kế hoạch - Tài chính
51_b72a7a312701c45f9d10.jpg

CN. Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Phòng Kế hoạch - Tài chính
52_963d1036c5e226bc7ff3.jpg

CN. Nguyễn Thị Hồng Minh

Phòng Kế hoạch - Tài chính
53_9ba69c3e5514b64aef05.jpg

CN. Phan Thị Ngọc Quyên

Phòng Kế hoạch - Tài chính
47_525bbae01a00f95ea011.jpg

CN. Phan Văn Thanh

Phòng Kế hoạch - Tài chính
54_49810386_1519051101573093_5618048610236104704_n.jpg

ThS. Lê Hải Yến

Phòng Thanh tra - Pháp chế

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ