Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
select
12_TranMinhHung.142.jpg

TS. Trần Minh Hùng

Ban Giám hiệu
14_thumbnail.jpg

TS. Đinh Quang Minh

Ban Giám hiệu
16_Don_Vest46.jpg

TS. Nguyễn Văn Tuấn

Phòng Tổ chức  - Hành chính
22_HINH THE ĐỨC.jpg

ThS. Đỗ Bảo Đức

Phòng Tổ chức  - Hành chính
19_PHI HUU HAO.JPG

ThS. Phí Hữu Hào

Phòng Tổ chức  - Hành chính
18_hien25.jpg

ThS. Phạm Thị Thanh Hiên

Phòng Tổ chức  - Hành chính
17_180528082845_75PK0002.000514.jpg

ThS. Võ Thị Ngọc Quỳnh

Phòng Tổ chức  - Hành chính
20_hinh.jpg

CN. Phan Thị Thanh Hương

Phòng Tổ chức  - Hành chính
410_5431thanh (1).jpg

CN. Nguyễn Thị Phương Thanh

Phòng Tổ chức  - Hành chính
405_thom1901 (1).jpg

CN. Lý Thị Thơm

Phòng Tổ chức  - Hành chính

CN. Đỗ Thị Thanh Trúc

Phòng Tổ chức  - Hành chính
321_hoa van.jpg

CN. Nguyễn Thị Hòa Vân

Phòng Tổ chức  - Hành chính
409_hong2911.jpg

CĐ. Vũ Minh Hồng

Phòng Tổ chức  - Hành chính

CĐ. Hà Thị Thu

Phòng Tổ chức  - Hành chính

TC. Nguyễn Duy Phương

Phòng Tổ chức  - Hành chính

Trần Đức Biền

Phòng Tổ chức  - Hành chính

Nguyễn Thanh Chuẩn

Phòng Tổ chức  - Hành chính

Phan Thế Chung

Phòng Tổ chức  - Hành chính

Lê Văn Minh

Phòng Tổ chức  - Hành chính

Lưu Văn Phan

Phòng Tổ chức  - Hành chính
37_hinh_thang_2017.jpg

PGS. TS. Lê Kính Thắng

Phòng Đào tạo

ThS. Nguyễn Văn Đạt

Phòng Đào tạo
43_Hinhthe_Huyen 001.jpg

ThS. Phan Thị Huyền

Phòng Đào tạo
46_75000G01.000107.jpg

ThS. Trần Văn Ninh

Phòng Đào tạo
45_tien.jpg

ThS. Mai Quốc Tiên

Phòng Đào tạo
42_Liêu Thanh Tùng.jpg

CN. Liêu Thanh Tùng

Phòng Đào tạo
49_Hinh the 2018.JPG

ThS. Hoàng Thị Kiều Nguyệt Nga

Phòng Kế hoạch - Tài chính

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ