Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Văn Đạt
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 05/11/1982
Chức vụ: Chuyên viên
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Thiên chúa
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Tại: Trường ĐH GTVT TP.HCM
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B_
Ngoại ngữ:
Tin học: ThS
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo
 
TTĐề tài
No records to display.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ