Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
TTSách, giáo trình
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 61 items in 4 pages
1 Đề cương chi tiết học phần Nói 4. Chủ biên: Vũ thị hoài thu. Đồng tác giả: Không. Nơi xuất bản: Khoa ngoại ngữ. Năm: 2022
2 Đề cương chi tiết học phần Nói 3. Chủ biên: Vũ thị hoài thu. Đồng tác giả: Không. Nơi xuất bản: Khoa ngoại ngữ . Năm: 2022
3 Chương trình Đào tạo ngành Kế toán. QĐ số 1193/QĐ-ĐHĐN ngày 30/9/2021. Chủ biên: Tổ trưởng. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thị Vững, Thái Thị Hoài Thương. Nơi xuất bản: Trường Đại học Đồng Nai. Năm: 2021
4 Real Time Convex Optimisation for 5G Networks and Beyond. Chủ biên: Long D. Nguyen. Nơi xuất bản: IET publisher. Năm: 2021
5 Tài liệu hướng dẫn môn học Tin học chuyên ngành. Chủ biên: Nguyễn Đức Hậu. Đồng tác giả: . Nơi xuất bản: . Năm: 2021
6 Nghiệp vụ quản lý trường Mầm non. Chủ biên: Lê Thị Hoài Lan. Đồng tác giả: Trần Thị Ngọc Thiện, Đoàn Thị Hảo. Nơi xuất bản: .. Năm: 2021
7 Bộ đề thi môn dịch Anh-Việt. Chủ biên: Vũ thị hoài thu . Nơi xuất bản: khoa ngoại ngữ-đại học đồng nai. Năm: 2021
8 Nâng cao động lực làm việc của người lao động tại trường Đại học Đồng Nai. Chủ biên: Nguyễn Thị Phương Thảo. Đồng tác giả: Nguyễn Việt Hùng. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Huế. Năm: 2020
9 Bài giảng Giáo duc hoà nhập cho trẻ khuyết tật. Chủ biên: Lê Thanh Thế. Nơi xuất bản: Đại học Đồng Nai. Năm: 2019
10 Giáo trình Kế toán tài chính phần 2. Chủ biên: PGS.TS.Mai Thị Hoàng Minh. Đồng tác giả: ThS.Nguyễn Thị Ngọc Bích - ThS. Nguyễn Thị Vững - ThS.Hoàng Thị Kiều Nguyệt Nga. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Huế . Năm: 2019
11 Giáo trình Kế toán tài chính phần 1. Chủ biên: PGS.TS.Mai Thị Hoàng Minh. Đồng tác giả: ThS.Nguyễn Thị Ngọc Bích. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Huế . Năm: 2019
12 Tài liệu hướng dẫn học tập học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ biên: TS. Phạm Minh Nguyệt. Đồng tác giả: TS. Phạm Minh Nguyệt, ThS. Nguyễn Thị Túy, ThS. Nguyễn Tiến Đảm, ThS. Phạm Thị Quế Trân. Nơi xuất bản: Nhà Xuất bản khoa học xã hội. Năm: 2019
13 Hướng dẫn ôn tập trắc nghiệm môn học Giáo dục chính trị. Chủ biên: ThS. Lê Đức Thọ. Đồng tác giả: ThS. Lê Đức Thọ, ThS. Nguyễn Huy Hợi, CN. Văn Công Vũ, ThS. Lê Dương Thùy Hương, ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm, ThS. Nguyễn Tiến Đảm. Nơi xuất bản: Nhà Xuất bản Đại học Huế. Năm: 2019
14 Tài liệu Hỏi – đáp môn học Giáo dục chính trị . Chủ biên: Phạm Thị Minh Nguyệt. Đồng tác giả: Nhiều tác giả. Nơi xuất bản: Nxb.Đại học Huế. Năm: 2019
15 Tài liệu hướng dẫn học tập: Đạo đức và giáo dục đạo đức . Chủ biên: Phạm Thị Minh Nguyệt. Đồng tác giả: Phạm Thị Phương Thúy, Nguyễn đang Hiệp Phố, Trần Thị Thùy Dung. Nơi xuất bản: Nxb. Công an. Năm: 2019
16 Tài liệu hướng dẫn học tập: Đường lối cách Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ biên: Phạm Thị Minh Nguyệt. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Túy, Nguyễn Tiến Đảm, Phạm Thị Quế Trân. Nơi xuất bản: Nxb. Khoa học xã hội. Năm: 2019
17 Tài liệu Hỏi-đáp môn học Giáo dục chính trị (Đồng chủ biên). Chủ biên: Ths. Lê Đức Thọ. Đồng tác giả: - ThS. Lê Dương Thùy Hương- ThS. Nguyễn Thị Túy - TS.Phạm Thị Minh Nguyệt -Ths. Trần Thị Mai- ThS. Phạm thị Thu. Nơi xuất bản: Đại học Huế. Năm: 2019
18 tài liệu hướng dẫn học tập học phần: Đường lối cách mạng của ĐCSVN. Chủ biên: NCS.ThS. Nguyễn thị Túy. Đồng tác giả: TS. Phạm Thị Minh Nguyệt- ThS. Nguyễn Tiến Đảm-ThS. Phạm Thị Quế trân. Nơi xuất bản: Khoa học xã hội. Năm: 2019
19 Giáo trình Nguyên lý Kế toán. Chủ biên: Nguyễn Thế Khang. Đồng tác giả: Phan Thị Kim Anh. Nơi xuất bản: NXB Đại học Huế. ISBN: 978-604-974-244-6. Năm: 2019
20 Bài giảng QLHCNN & QLNGDĐT (Dành cho SVSP trường ĐH Đồng Nai). Chủ biên: Trần Thị Ngọc Thiện. Nơi xuất bản: Trường Đại học Đồng Nai. Năm: 2018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ