Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
TTSách, giáo trình
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 70 items in 4 pages
1 Khuynh hướng hiện thực - huyền ảo trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại. Chủ biên: Trương Thị Kim Anh. Nơi xuất bản: Đại học Huế. Năm: 2023
2 Chuyên đề học tập Âm nhạc 11. Chủ biên: Hồ Ngọc Khải. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Dung, Trần Thị Hoàng Ái Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị Thu Lan, Lê Minh Phước, Nguyễn Thị Phương Thư. Nơi xuất bản: Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm: 2023
3 Âm nhạc 11. Chủ biên: Hồ Ngọc Khải. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Dung, Trần Thị Hoàng Ái Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị Thu Lan, Lê Minh Phước, Nguyễn Thị Phương Thư. Nơi xuất bản: Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm: 2023
4 Giáo trình Toán học 2. Chủ biên: Bùi Nguyên Trâm Ngọc. Đồng tác giả: Hoàng Thị Duyên. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Đồng Nai. Năm: 2022
5 Chuyên đề học tập Âm nhạc 10. Chủ biên: Hồ Ngọc Khải. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Dung, Trần Thị Hoàng Ái Cầm, Trần Đức, Lê Minh Phước. Nơi xuất bản: Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm: 2022
6 Âm nhạc 10. Chủ biên: Hồ Ngọc Khải. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Dung, Trần Thị Hoàng Ái Cầm, Trần Đức, Lê Minh Phước. Nơi xuất bản: Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm: 2022
7 Nặng hơn cầm phấn. Chủ biên: Bửu Nam - Nguyễn Thị Tịnh Thy. Đồng tác giả: Trần Hoài Anh, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Hữu Minh. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Năm: 2022
8 Đề cương chi tiết học phần Nói 4. Chủ biên: Vũ thị hoài thu. Đồng tác giả: Không. Nơi xuất bản: Khoa ngoại ngữ. Năm: 2022
9 Đề cương chi tiết học phần Nói 3. Chủ biên: Vũ thị hoài thu. Đồng tác giả: Không. Nơi xuất bản: Khoa ngoại ngữ . Năm: 2022
10 Tài liệu hướng dẫn học phần Cung cấp điện . Chủ biên: Trần Thị Thu Hương. Đồng tác giả: . Nơi xuất bản: . Năm: 2021
11 Chương trình Đào tạo ngành Kế toán. QĐ số 1193/QĐ-ĐHĐN ngày 30/9/2021. Chủ biên: Tổ trưởng. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thị Vững, Thái Thị Hoài Thương. Nơi xuất bản: Trường Đại học Đồng Nai. Năm: 2021
12 Real Time Convex Optimisation for 5G Networks and Beyond. Chủ biên: Long D. Nguyen. Nơi xuất bản: IET publisher. Năm: 2021
13 Tài liệu hướng dẫn môn học Tin học chuyên ngành. Chủ biên: Nguyễn Đức Hậu. Đồng tác giả: . Nơi xuất bản: . Năm: 2021
14 Nghiệp vụ quản lý trường Mầm non. Chủ biên: Lê Thị Hoài Lan. Đồng tác giả: Trần Thị Ngọc Thiện, Đoàn Thị Hảo. Nơi xuất bản: .. Năm: 2021
15 Bộ đề thi môn dịch Anh-Việt. Chủ biên: Vũ thị hoài thu . Nơi xuất bản: khoa ngoại ngữ-đại học đồng nai. Năm: 2021
16 Nâng cao động lực làm việc của người lao động tại trường Đại học Đồng Nai. Chủ biên: Nguyễn Thị Phương Thảo. Đồng tác giả: Nguyễn Việt Hùng. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Huế. Năm: 2020
17 Giáo trình Nguyên lý kế toán. Chủ biên: TS Nguyễn Thế Khang. Đồng tác giả: Phan Thị Kim Anh. Nơi xuất bản: Đồng Nai. Năm: 2019
18 Bài giảng Giáo duc hoà nhập cho trẻ khuyết tật. Chủ biên: Lê Thanh Thế. Nơi xuất bản: Đại học Đồng Nai. Năm: 2019
19 Giáo trình Kế toán tài chính phần 2. Chủ biên: PGS.TS.Mai Thị Hoàng Minh. Đồng tác giả: ThS.Nguyễn Thị Ngọc Bích - ThS. Nguyễn Thị Vững - ThS.Hoàng Thị Kiều Nguyệt Nga. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Huế . Năm: 2019
20 Giáo trình Kế toán tài chính phần 1. Chủ biên: PGS.TS.Mai Thị Hoàng Minh. Đồng tác giả: ThS.Nguyễn Thị Ngọc Bích. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Huế . Năm: 2019

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ