Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
TTTác giảĐơn vịSố lượng
1 PGS. TS. Nguyễn Duy Anh Tuấn Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 7
2 ThS. Phạm Thị Hồng Vinh Phòng NCKH, SĐH&QHQT 7
3 ThS. Lê Minh Phước Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 6
4 ThS. Lê Thanh Thế Bộ môn Quản lý giáo dục 4
5 ThS. Vũ Thị Hoài Thu Khoa Ngoại ngữ 4
6 TS. Phạm Văn Thanh Khoa Kinh tế 3
7 TS. Phạm Thị Minh Nguyệt Bộ môn Lý luận Chính trị 3
8 ThS. Nguyễn Tiến Đảm Bộ môn Lý luận Chính trị 2
9 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Bích Khoa Kinh tế 2
10 ThS. Nguyễn Thị Túy Bộ môn Lý luận Chính trị 2
11 TS. Đinh Quang Minh Ban Giám hiệu 2
12 PGS. TS. Lê Kính Thắng Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 2
13 TS. Nguyễn Văn Quyết Khoa Tổng hợp 2
14 ThS. Lê Tuấn Đạt Khoa Ngoại ngữ 2
15 TS. Trần Minh Hùng Bộ môn Quản lý giáo dục 1
16 TS. Dương Minh Hiếu Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm 1
17 TS. Nguyễn Văn Tuấn Phòng Khảo thí, ĐBCL và TTGD1
18 TS. Võ Văn Lý Ban Giám hiệu 1
19 ThS. Nguyễn Quang Minh Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 1
20 TS. Đoàn Thị Huệ Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 1
21 TS. Trương Thị Kim Anh Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 1
22 TS. Nguyễn Thị Thanh Lâm Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 1
23 TS. Nguyễn Đăng Hiệp Phố Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 1
24 ThS. Trần Thị Thùy Dung Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 1
25 TS. Trương Văn Minh Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
26 TS. Nguyễn Ngọc Duy Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
27 ThS. Bùi Nguyên Trâm Ngọc Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 1
28 ThS. Trần Thị Ngọc Thiện Bộ môn Quản lý giáo dục 1
29 ThS. Trần Thị Thu Hương Khoa Kỹ thuật 1
30 ThS. Nguyễn Đức Hậu Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
31 ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Khoa Kinh tế 1
32 TS. Nguyễn Thế Khang Khoa Kinh tế 1
33 ThS. Phan Thị Kim Anh Khoa Kinh tế 1
34 TS. Nguyễn Đình Long Khoa Kỹ thuật 1
35 ThS. Hà Thị Vân Anh Bộ môn Quản lý giáo dục 1
36 TS. Phạm Minh Tiến Phòng NCKH, SĐH&QHQT 1

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ