Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
TTTác giảĐơn vịSố lượng
1 PGS. TS. Nguyễn Duy Anh Tuấn Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 7
2 ThS. Phạm Thị Hồng Vinh Phòng NCKH, SĐH&QHQT 7
3 ThS. Vũ Thị Hoài Thu Khoa Ngoại ngữ 4
4 ThS. Lê Thanh Thế Bộ môn Quản lý giáo dục 4
5 TS. Phạm Thị Minh Nguyệt Bộ môn Lý luận Chính trị 3
6 TS. Phạm Văn Thanh Khoa Kinh tế 3
7 TS. Đinh Quang Minh Ban Giám hiệu 2
8 PGS. TS. Lê Kính Thắng Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 2
9 TS. Nguyễn Văn Quyết Khoa Tổng hợp 2
10 ThS. Lê Minh Phước Khoa Thể dục - Nhạc họa 2
11 ThS. Nguyễn Tiến Đảm Bộ môn Lý luận Chính trị 2
12 ThS. Lê Tuấn Đạt Khoa Ngoại ngữ 2
13 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Bích Khoa Kinh tế 2
14 ThS. Nguyễn Thị Túy Bộ môn Lý luận Chính trị 2
15 TS. Trần Minh Hùng Bộ môn Quản lý giáo dục 1
16 TS. Nguyễn Đình Long Khoa Kỹ thuật 1
17 ThS. Hà Thị Vân Anh Bộ môn Quản lý giáo dục 1
18 TS. Phạm Minh Tiến Phòng NCKH, SĐH&QHQT 1
19 ThS. Trần Thị Ngọc Thiện Bộ môn Quản lý giáo dục 1
20 ThS. Nguyễn Đức Hậu Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
21 ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Khoa Kinh tế 1
22 TS. Nguyễn Thế Khang Khoa Kinh tế 1
23 TS. Dương Minh Hiếu Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm 1
24 TS. Nguyễn Văn Tuấn Phòng Khảo thí, ĐBCL và TTGD1
25 TS. Võ Văn Lý Phòng Công tác Sinh viên 1
26 ThS. Nguyễn Quang Minh Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 1
27 TS. Nguyễn Thị Thanh Lâm Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 1
28 TS. Nguyễn Đăng Hiệp Phố Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 1
29 ThS. Trần Thị Thùy Dung Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 1
30 TS. Trương Văn Minh Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
31 TS. Nguyễn Ngọc Duy Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ