Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
TTTác giảĐơn vịSố lượng
1 PGS. TS. Nguyễn Duy Anh Tuấn Phòng NCKH, SĐH&QHQT 7
2 ThS. Phạm Thị Hồng Vinh Phòng NCKH, SĐH&QHQT 7
3 TS. Phạm Văn Thanh Khoa Kinh tế 3
4 ThS. Vũ Thị Hoài Thu Khoa Ngoại ngữ 3
5 TS. Phạm Thị Minh Nguyệt Bộ môn Lý luận Chính trị 3
6 ThS. Lê Thanh Thế Bộ môn Quản lý giáo dục 3
7 ThS. Nguyễn Thị Túy Bộ môn Lý luận Chính trị 2
8 ThS. Nguyễn Tiến Đảm Bộ môn Lý luận Chính trị 2
9 ThS. Lê Tuấn Đạt Khoa Ngoại ngữ 2
10 TS. Nguyễn Văn Quyết Khoa Tổng hợp 2
11 ThS. Lê Minh Phước Khoa Thể dục - Nhạc họa 2
12 TS. Đinh Quang Minh Ban Giám hiệu 2
13 PGS. TS. Lê Kính Thắng Phòng Đào tạo 2
14 TS. Dương Minh Hiếu Phòng Khảo thí, ĐBCL và TTGD1
15 TS. Nguyễn Văn Tuấn Phòng Tổ chức  - Hành chính 1
16 TS. Nguyễn Thế Khang Khoa Kinh tế 1
17 TS. Võ Văn Lý Phòng Công tác Sinh viên 1
18 ThS. Nguyễn Quang Minh Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 1
19 TS. Nguyễn Thị Thanh Lâm Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 1
20 ThS. Trần Thị Thùy Dung Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 1
21 TS. Trương Văn Minh Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
22 TS. Nguyễn Ngọc Duy Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1
23 TS. Trần Minh Hùng Ban Giám hiệu 1
24 ThS. Trần Thị Ngọc Thiện Bộ môn Quản lý giáo dục 1

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ