Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Thảo
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/07/1983
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách: CTB
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin (TXQM); Tại: Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin TP.HCM
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B
Ngoại ngữ:
Tin học: CN
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế
 
TTĐề tài
No records to display.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
1 Analysis Of Internal And External Factors In Foreign Direct Investment (FDI) Enterprises In VietNam . Tác giả: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO - PHAN THÀNH TÂM - PHẠM HÙNG CƯỜNG. Tạp chí: KAAV Publications, số: 2, trang: 4, năm: 2015
Minh chứng: http://www.kaavpublications.org/index.php/article/index/ECM/2015/Jan
2 The Factors Affecting The Performance Of Foreign Direct Investment (FDI) Enterprises In VietNam.. Tác giả: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO - PHAN THÀNH TÂM. Tạp chí: International Journal Of Computer Networks And Communications Security, số: 8, trang: 329-336, năm: 2015
Minh chứng: http://www.ijcncs.org/published/volume3/issue8/index.php
3 The Main Factors Affecting The Attracting Of FDI Enterprises In The Context Of Asean Integrations: A Case Of Dong Nai Province.. Tác giả: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO. Tạp chí: European Journal Of Business And Social Sciences, số: 11, trang: 27-38, năm: 2017
Minh chứng: http://ejbss.com/volume-5-number-11-2017.aspx
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ