Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
TTĐơn vịTiến sĩThạc sĩCử nhânCao đẳngTrung cấpKhácCộng
 Tổng cộng:3225012512424474
1 Ban Giám hiệu 2000002
2 Phòng Tổ chức  - Hành chính 044101121
3 Phòng Đào tạo 17400012
4 Phòng Kế hoạch - Tài chính 03600010
5 Phòng NCKH, SĐH&QHQT 2400006
6 Phòng Khảo thí, ĐBCL và TTGD1420007
7 Phòng Công tác Sinh viên 08321116
8 Phòng Quản trị - Thiết bị 037001020
9 Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 341500049
10 Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 712000019
11 Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 219800029
12 Khoa Thể dục - Nhạc họa 1700008
13 Khoa Kinh tế 126300036
14 Khoa Kỹ thuật 119100024
15 Khoa Ngoại ngữ 223600032
16 Khoa Tổng hợp 1600007
17 Bộ môn Lý luận Chính trị 311000014
18 Bộ môn Quản lý giáo dục 320000023
19 Trung tâm Thông tin - Thư viện 02630011
20 Trung tâm NCTĐ văn hóa Điếc 0201003
21 Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm 22970532125

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ