Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
TTĐơn vịTiến sĩThạc sĩCử nhânCao đẳngTrung cấpKhácCộng
 Tổng cộng:3225112612424466
1 Ban Giám hiệu 1000001
2 Phòng Tổ chức  - Hành chính 135101122
3 Phòng Đào tạo 17300011
4 Phòng Kế hoạch - Tài chính 03700011
5 Phòng NCKH, SĐH&QHQT 2300005
6 Phòng Khảo thí, ĐBCL và TTGD1420007
7 Phòng Công tác Sinh viên 18221116
8 Phòng Quản trị - Thiết bị 037001020
9 Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 342500050
10 Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 712000019
11 Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 211600019
12 Khoa Thể dục - Nhạc họa 116200019
13 Khoa Kinh tế 126400031
14 Khoa Kỹ thuật 119100021
15 Khoa Ngoại ngữ 223600031
16 Khoa Tổng hợp 1800009
17 Bộ môn Lý luận Chính trị 211000013
18 Bộ môn Quản lý giáo dục 319000022
19 Trung tâm Thông tin - Thư viện 02630011
20 Trung tâm NCTĐ văn hóa Điếc 0201003
21 Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm 22970532125

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ