Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
TTĐơn vịTiến sĩThạc sĩCử nhânCao đẳngTrung cấpKhácCộng
 Tổng cộng:3426213312427489
1 Ban Giám hiệu 1000001
2 Phòng Tổ chức  - Hành chính 14410112
3 Phòng Đào tạo 1620009
4 Phòng Kế hoạch - Tài chính 02800010
5 Phòng Thanh tra - Pháp chế 0030003
6 Phòng NCKH, SĐH&QHQT 1600007
7 Phòng Khảo thí, ĐBCL và TTGD1500006
8 Phòng Công tác Sinh viên 16322822
9 Phòng Quản trị - Thiết bị 039001426
10 Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 444500053
11 Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 611000017
12 Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 211800021
13 Khoa Thể dục - Nhạc họa 119200123
14 Khoa Kinh tế 124400030
15 Khoa Kỹ thuật 121100023
16 Khoa Ngoại ngữ 324500032
17 Khoa Tổng hợp 310000013
18 Bộ môn Lý luận Chính trị 311000014
19 Bộ môn Quản lý giáo dục 219000021
20 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học & QHDN0211005
21 Trung tâm Thông tin - Thư viện 02520110
22 Trung tâm NCTĐ văn hóa Điếc 0201003
23 Trung tâm HTSV và QHDN 0310004
24 Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm 22772522124

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ