Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Trương Thị Kim Anh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 06/06/1983
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Tiến sĩ; Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Tại: Trường ĐH Vinh
Lĩnh vực NC Văn học Việt Nam
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B1
Ngoại ngữ:
Tin học: A
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội
 
TTĐề tài
No records to display.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
1 Sự sàng lọc chất liệu con người ảnh hưởng tới việc tổ chức ngôn ngữ trong tiểu thuyết Đất trắng của Nguyễn Trọng Oánh. Tác giả: Trương Thị Kim Anh . Tạp chí: Giáo dục, số: 6, trang: 114 -116, năm: 2013
2 Những motip không gian được sử dụng trong ca dao tình yêu đôi lứa. Tác giả: Trương Thị Kim Anh . Tạp chí: Đại học Sài Gòn, số: 20, trang: 121-127, năm: 2014
3 Thân phận người phụ nữ dưới góc nhìn về chiến tranh của Dương Hướng trong Bến không chồng. Tác giả: Trương Thị Kim Anh . Tạp chí: Đại học Sư phạm Hà Nội, số: 59, trang: 63-70, năm: 2014
4 Hiện thực chiến tranh trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại theo khuynh hướng hiện thực - huyền ảo qua Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh và Ăn mày dĩ vãng của Chu Lai. Tác giả: Trương Thị Kim Anh . Tạp chí: Đại học Sư phạm Hà Nội, số: 61, trang: 73-80, năm: 2016
5 Kí hiệu học với những biểu tượng có tính chất huyền thoại trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại. Tác giả: Trương Thị Kim Anh . Tạp chí: Đại học Sư phạm Hà nội, số: Kỉ yếu hội thảo quốc gia, trang: 390-397, năm: 2016
6 Sự hiện diện lối viết hiện thực huyền ảo trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại. Tác giả: Trương Thị Kim Anh . Tạp chí: Đại học Sư phạm Hà Nội, số: Kỉ yếu hội thảo quốc gia, trang: 40-47, năm: 2016
7 Bút pháp huyền ảo trong Mẫu thượng ngàn của Nguyễn Xuân Khánh. Tác giả: Trương Thị Kim Anh . Tạp chí: Đại học Sư phạm Hà Nội, số: 62, trang: 84-91, năm: 2017
8 Yếu tố tâm linh trong tiểu thuyết Cõi người rung chuông tận thế của Hồ Anh Thái. Tác giả: Trương Thị Kim Anh . Tạp chí: Đại học Sài Gòn, số: 24, trang: 102-109, năm: 2017
9 Vấn đề tiếp nhận và vận dụng khuynh hướng hiện thực huyền ảo trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại. Tác giả: Trương Thị Kim Anh . Tạp chí: Đại học Sài Gòn, số: 31, trang: 147-154, năm: 2017
10 Đôi nét về đổi mới tư duy nghệ thuật trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại. Tác giả: Trương Thị Kim Anh . Tạp chí: Đại học Đồng Nai, số: 7, trang: 94-106, năm: 2017
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2016 giấy khen Đại học Đồng Nai633/QĐ - ĐHĐN1/7/2016
2 2017 Chiến sĩ thi đua cơ sở Đại học Đồng Nai786/QĐ - ĐHĐN8/8/2017
3 2018 giấy khen Đại học Đồng Nai971/QĐ - ĐHĐN22/8/2018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ