Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
1 Sự sàng lọc chất liệu con người ảnh hưởng tới việc tổ chức ngôn ngữ trong tiểu thuyết Đất trắng của Nguyễn Trọng Oánh. Tác giả: Trương Thị Kim Anh . Tạp chí: Giáo dục, số: 6, trang: 114 -116, năm: 2013
2 Những motip không gian được sử dụng trong ca dao tình yêu đôi lứa. Tác giả: Trương Thị Kim Anh . Tạp chí: Đại học Sài Gòn, số: 20, trang: 121-127, năm: 2014
3 Thân phận người phụ nữ dưới góc nhìn về chiến tranh của Dương Hướng trong Bến không chồng. Tác giả: Trương Thị Kim Anh . Tạp chí: Đại học Sư phạm Hà Nội, số: 59, trang: 63-70, năm: 2014
4 Hiện thực chiến tranh trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại theo khuynh hướng hiện thực - huyền ảo qua Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh và Ăn mày dĩ vãng của Chu Lai. Tác giả: Trương Thị Kim Anh . Tạp chí: Đại học Sư phạm Hà Nội, số: 61, trang: 73-80, năm: 2016
5 Kí hiệu học với những biểu tượng có tính chất huyền thoại trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại. Tác giả: Trương Thị Kim Anh . Tạp chí: Đại học Sư phạm Hà nội, số: Kỉ yếu hội thảo quốc gia, trang: 390-397, năm: 2016
6 Sự hiện diện lối viết hiện thực huyền ảo trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại. Tác giả: Trương Thị Kim Anh . Tạp chí: Đại học Sư phạm Hà Nội, số: Kỉ yếu hội thảo quốc gia, trang: 40-47, năm: 2016
7 Bút pháp huyền ảo trong Mẫu thượng ngàn của Nguyễn Xuân Khánh. Tác giả: Trương Thị Kim Anh . Tạp chí: Đại học Sư phạm Hà Nội, số: 62, trang: 84-91, năm: 2017
8 Yếu tố tâm linh trong tiểu thuyết Cõi người rung chuông tận thế của Hồ Anh Thái. Tác giả: Trương Thị Kim Anh . Tạp chí: Đại học Sài Gòn, số: 24, trang: 102-109, năm: 2017
9 Vấn đề tiếp nhận và vận dụng khuynh hướng hiện thực huyền ảo trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại. Tác giả: Trương Thị Kim Anh . Tạp chí: Đại học Sài Gòn, số: 31, trang: 147-154, năm: 2017
10 Đôi nét về đổi mới tư duy nghệ thuật trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại. Tác giả: Trương Thị Kim Anh . Tạp chí: Đại học Đồng Nai, số: 7, trang: 94-106, năm: 2017

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ