Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2016 giấy khen Đại học Đồng Nai633/QĐ - ĐHĐN1/7/2016
2 2017 Chiến sĩ thi đua cơ sở Đại học Đồng Nai786/QĐ - ĐHĐN8/8/2017
3 2018 giấy khen Đại học Đồng Nai971/QĐ - ĐHĐN22/8/2018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ