Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Văn học Việt Nam hiện đại 3 2017Sinh viênĐại học Đồng Nai
2 Văn học Việt Nam hiện đại 4 2017Sinh viênĐại học Đồng Nai
3 Văn học Việt Nam trung đại 2 2017Sinh viênĐại học Đồng Nai
4 Các tác gia tiêu biểu văn học Việt Nam 2017Sinh viênĐại học Đồng Nai
5 Tiếng Việt thực hành 2017Sinh viênĐại học Đồng Nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ