Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Bích
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/12/1981
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách: CTB
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Trường ĐH Tôn Đức Thắng
Lĩnh vực NC Kinh tế
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế
 
TTĐề tài
1 Cấp tỉnh: Những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Đồng Nai. Chủ nhiệm: PGS.TS.Mai Thị Hoàng Minh. Thành viên: ThS.Nguyễn Thị Ngọc Bích. Năm bắt đầu: 2012 - Năm kết thúc: 2015.
2 Cấp cơ sở (trường): Giáo trình Kế toán tài chính phần 1. Chủ nhiệm: PGS.TS.Mai Thị Hoàng Minh. Thành viên: ThS.Nguyễn Thị Ngọc Bích. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
Minh chứng: Phát hành Sách.
3 Cấp cơ sở (trường): Tác động của các nguồn đầu tư đến hội tụ thu nhập ở Việt Nam. Chủ nhiệm: TS.Nguyễn Thế Khang. Thành viên: ThS.Nguyễn Thị Ngọc Bích. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.
Minh chứng: Kỷ yếu hội thảo khoa học.
4 Cấp cơ sở (trường): Giáo trình Kế toán tài chính phần 2. Chủ nhiệm: PGS.TS.Mai Thị Hoàng Minh. Thành viên: ThS.Nguyễn Thị Ngọc Bích. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2019.
Minh chứng: Phát hành Sách.
5 Cấp cơ sở (trường): Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Đồng Nai. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc Bích. Năm bắt đầu: 2019 - Năm kết thúc: 2021.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Mối quan hệ giữa vốn tri thức, kế toán quản trị và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp - Một số hàm ý khi áp dụng mô hình này vào các doanh nghiệp tại Việt Nam. Tác giả: ThS.Nguyễn Thị Ngọc Bích - ThS.Phan Thị Thúy Quỳnh. Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế "Sử dụng dữ liệu và công nghệ trong kế toán quản trị - chìa khóa nâng cao hiệu quả hoạt động và giá trị doanh nghiệp"; ISBN: 978-604-79-1934-5, số: , trang: 221-229, năm: 2018
Minh chứng: http://vaa.net.vn/Portals/0/Upload2018/gmailcom/Documents/KY%20YEU%20HT%20KTQT.pdf
2 Tác động của các nguồn vốn đầu tư đến Hội tụ thu nhập ở Việt Nam. Tác giả: TS.Nguyễn Thế Khang - ThS.Nguyễn Thị Ngọc Bích. Tạp chí: Tạp chí khoa học - Đại học Đồng Nai; ISSN 2354-1482, số: 10, trang: 27-35, năm: 2018
Minh chứng: http://tapchikhoahoc.dnpu.edu.vn/UserFiles/Docs/TapChi/2018/So%2010-2018/3.%20Nguyen%20The%20Khang_27-35.pdf
3 Kế toán và dịch vụ kế toán của Việt Nam với các cam kết hội nhập quốc tế. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bích. Tạp chí: Tạp chí Tài chính, số: Kỳ 2 - Tháng 3 (749), trang: 82, năm: 2021
Minh chứng: Tạp chí.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
1 Giáo trình Kế toán tài chính phần 1. Chủ biên: PGS.TS.Mai Thị Hoàng Minh. Đồng tác giả: ThS.Nguyễn Thị Ngọc Bích. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Huế . Năm: 2019
2 Giáo trình Kế toán tài chính phần 2. Chủ biên: PGS.TS.Mai Thị Hoàng Minh. Đồng tác giả: ThS.Nguyễn Thị Ngọc Bích - ThS. Nguyễn Thị Vững - ThS.Hoàng Thị Kiều Nguyệt Nga. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Huế . Năm: 2019
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2004 Giấy khen Sở Tài chính Đồng Nai51/QĐ.TC.VP10/05/2004
2 2006 Chiến sĩ thi đua cơ sở Sở Tài chính Đồng Nai41/QĐ-STC27/04/2006
3 2006 Giấy khen Đoàn khối dân chính Đảng Đồng Nai219/QĐKT01/12/2006
4 2007 Chiến sĩ thi đua cơ sở Sở Tài chính Đồng Nai31/QĐ-STC28/03/2007
5 2007 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai1396/QĐ-UBND21/05/2007
6 2007 Giấy khen Đoàn khối dân chính Đảng tỉnh Đồng Nai251/QĐKT27/05/2007
7 2008 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai1009/QĐ-UBND28/03/2008
8 2008 Chiến sĩ thi đua cơ sở Sở Tài chính Đồng Nai28/QĐ-STC31/03/2008
9 2009 Bằng khen Tỉnh Đoàn Đồng Nai07/QĐKT-TĐ09/04/2009
10 2009 Giấy khen Đoàn khối dân chính Đảng Đồng Nai123/QĐKT08/07/2009
11 2010 Giấy khen Sở Tài chính Đồng Nai265/QĐ-STC20/01/2010
12 2010 Chiến sĩ thi đua cơ sở Sở Tài chính Đồng Nai23/QĐ-STC20/01/2010
13 2011 Chiến sĩ thi đua cơ sở Sở Tài chính Đồng Nai11/QĐ-STC29/01/2011
14 2012 Chiến sĩ thi đua cơ sở Sở Tài chính Đồng Nai01/QĐ-STC06/01/2012
15 2012 Giấy khen Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai227/QĐKT-CĐ10/01/2012
16 2012 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai284/QĐ-UBND20/01/2012
17 2013 Chiến sĩ thi đua cơ sở Sở Tài chính Đồng Nai09/QĐ-STC15/01/2013
18 2013 Giấy khen Đảng ủy khối dân chính Đảng Đồng Nai266/QĐ-ĐUK09/08/2013
19 2017 Giấy khen Công đoàn cơ sở Trường Đại học Đồng Nai 08/03/2017
20 2017 Giấy khen Trường Đại học Đồng Nai786/QĐ-ĐHĐN08/08/2017
21 2017 Chiến sĩ thi đua cơ sở Trường Đại học Đồng Nai786/QĐ-ĐHĐN08/08/2017
22 2018 Giấy khen Công đoàn cơ sở Trường Đại học Đồng Nai30/QĐ-CĐCS08/03/2018
23 2018 Giấy khen Trường Đại học Đồng Nai971/QĐ-ĐHĐN22/08/2018
24 2018 Chiến sĩ thi đua cơ sở Trường Đại học Đồng Nai971/QĐ-ĐHĐN22/08/2018
25 2019 Chiến sĩ thi đua cơ sở Trường Đại học Đồng Nai832/QĐ-ĐHĐN12/07/2019
26 2019 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai2589/QĐ-UBND 20/08/2019
27 2020 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Trường Đại học Đồng Nai1060/QĐ-ĐHĐN29/09/2020

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ