Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Bậc đào tạoHệ đào tạoNơi đào tạoNgành họcNăm tốt nghiệp
Cao họcChính quiTrường Đại học Tôn Đức ThắngQuản trị Tài chính2011
Nghiên cứu sinhChính quiTrường Đại học Kinh tế Tp.HCMKế toán 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ