Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Phạm Văn Thanh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 03/02/1960
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Tiến sĩ; Chuyên ngành: Kinh tế; Tại: ĐH kinh tế TP. HCM
Lĩnh vực NC Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Quản lý giáo dục, Tâm lý học sư phạm
Chức danh KH:
Tiếng Anh:
Ngoại ngữ:
Tin học:
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế
 
TTĐề tài
1 Cấp nhà nước: Nâng cao chất lượng tuyên truyền về nhiệm vụ phát triển khu công nghiệp tập trung, theo nội dung Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Chủ nhiệm: Phạm Văn Thanh. Năm bắt đầu: 2007 - Năm kết thúc: 2007.
2 Cấp tỉnh: Triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở các trường THCS trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Chủ nhiệm: Phạm Văn Thanh. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2017.
3 Cấp tỉnh: Hệ thống giải pháp phòng ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong tình hình mới. Chủ nhiệm: Phạm Văn Thanh. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2018.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Vấn đề giáo dục và đào tạo với việc hình thành và phát triển các khu công nghiệp tập trung ở tỉnh Đồng Nai. Tác giả: Phạm Văn Thanh. Tạp chí: Phát triển kinh tế, số: , trang: , năm: 1998
2 Phát triển văn hóa tạo động lực cho sự hình thành và phát triển các khu công nghiệp tập trung ở tỉnh Đồng Nai. Tác giả: Phạm Văn Thanh. Tạp chí: Phát triển kinh tế, số: , trang: , năm: 1998
3 Measures to Overcome Limitations in Planning Dong Nai’s Concentrated Industrial Parks. Tác giả: Phạm Văn Thanh. Tạp chí: Economic development, số: , trang: , năm: 2005
4 Tính tự chủ của học sinh trong thời đại đa truyền thông. Tác giả: Phạm Văn Thanh. Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học, số: , trang: , năm: 2011
5 Vai trò của khu công nghiệp tập trung và một số đề xuất mang tính giải pháp phát triển khu công nghiệp tập trung ở Đồng Nai. Tác giả: Phạm Văn Thanh. Tạp chí: Thông tin khoa học-Đại học Đồng Nai, số: , trang: , năm: 2012
6 Bạo lực học đường – Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp. Tác giả: Phạm Văn Thanh. Tạp chí: Kỷ yếu khoa học, số: , trang: , năm: 2014
7 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường phổ thông và việc đổi mới toàn diện giáo dục.. Tác giả: Phạm Văn Thanh. Tạp chí: Dạy học xưa và nay, số: , trang: , năm: 2014
8 Mô hình phân tích các yếu tố đóng góp vào tăng trưởng kinh tế: Tiếp cận với hàm sản xuất Cobb- Douglass với điều kiện phân rã yếu tố vốn (K). Tác giả: Phạm Văn Thanh. Tạp chí: Thông tin khoa học-Đại học Đồng Nai, số: , trang: , năm: 2016
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
1 Một số giải pháp phát triển khu công nghiệp tập trung tại tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và tầm nhìn 2020. Chủ biên: Phạm Văn Thanh. Nơi xuất bản: NXB Công an Nhân dân. Năm: 2009
2 Kinh tế học vi mô. Chủ biên: Phạm Văn Thanh. Nơi xuất bản: Trường Đại học Đồng Nai. Năm: 2011
3 Giáo trình Kinh tế vĩ mô. Chủ biên: Phạm Văn Thanh. Nơi xuất bản: Trường Đại học Đồng Nai. Năm: 2016
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
1 Lê Anh Tú
Đề tài: Nghiên cứu bài tập phát triển sức bền chuyên môn cho nam vận động viên Taekwondo lứa tuổi 14-15
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Tiến sĩTrường Đại học Thể dục Thể thao Tp.Hồ Chí Minh20122016
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2014 Huân chương Lao động hạng 3 Chủ tịch Nước399/QĐ/CTN 17/02/2104
2 1997 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ421/TTg 14/6/1997
3 1994 Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh UBND tỉnh Đồng Nai400/QĐ.UBT 12/03/1994
4 1996 Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh UBND tỉnh Đồng Nai2397/QĐ.UBT 10/05/1996
5 1999 Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh UBND tỉnh Đồng Nai1344/QĐ.UBT 14/04/1999
6 2004 Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh UBND tỉnh Đồng Nai3152/QĐ.UBT 14/07/2004
7 2006 Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh UBND tỉnh Đồng Nai7867/QĐ.UBT 16/8/2006
8 2013 Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh UBND tỉnh Đồng Nai588/QĐ-UBND 21/02/2013
9 2016 Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh UBND tỉnh Đồng Nai184/QĐ-UBND 18/01/2016
10 1993 Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo1550/QĐ/KT 23/07/1993
11 1994 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai2167/QĐ-KT/UBT07/08/1994
12 1994 Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo3608/QĐ/KT 03/12/1994
13 1995 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai5280/QĐ-KT /UBT30/11/1995
14 1996 Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo3821/QĐ/KT 14/09/1996
15 1996 Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo4064/QĐ/KT 30/09/1996
16 1999 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai307/QĐ-KT/UBT29/01/1999
17 1999 Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo1236/QĐ/KT 05/04/1999
18 2000 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai3170/QĐ-KT/UBT 16/11/2000
19 2003 Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo5750/GD-ĐT 21/10/2003
20 2004 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai3755/QĐ-UBT 31/10/2005
21 2005 Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo2065/QĐ/BGD&ĐT 12/4/2005
22 2005 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai3606/QĐ-UBT 14/10/2005
23 2006 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai9086/QĐ-UBND 19/10/2006
24 2008 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai1266/QĐ-UBND 7/5/2009
25 2010 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai12/QĐ-UBND 05/01/2010
26 2010 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai2149/QĐ-UBND 19/8/2010
27 2010 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai911/QĐ-UBND 6/4/2011
28 2012 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai951/QĐ-UBND 5/4/2012
29 2012 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai2486/QĐ-UBND 29/08/2012
30 2013 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai588/QĐ-UBND 21/02/2013
31 2013 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai1821/QĐ-UBND 13/06/2013
32 2014 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai1630/QĐ-UBND 03/6/2014
33 2015 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai1968/QĐ-UBND 14/7/2015
34 2015 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai2650/QĐ-UBND 03/9/2015
35 2016 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai1000/QĐ-UBND 4/4/2016
36 2016 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai3243/QĐ-UBND 06/10/2016
37 2014 Bằng khen Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai741-QĐ/TU 22/9/2014
38 2015 Bằng khen Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam139/QĐ/TƯHCTĐ 01/06/2015

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ