Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Vũ Văn Thuân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 26/07/1984
Chức vụ:
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: LS ĐCS VN; Tại: ĐHKHXH&NV - ĐHQG TPHCM
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: TOEIC
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức  - Hành chính
 
TTĐề tài
No records to display.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Tiềm năng phát triển du lịch ở xã Tân Triều huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai. Tác giả: Vũ Văn Thuân. Tạp chí: Thông tin khoa học Bảo tàng Đồng Nai, số: Số 11/2011, trang: , năm: 2011
2 Tục thắp nhang của người Việt. Tác giả: Vũ Văn Thuân. Tạp chí: Thông tin khoa học Bảo tàng Đồng Nai, số: 12/2012, trang: , năm: 2012
3 Sự phát triển kinh tế hợp tác xã ở thành phố Hồ Chí Minh từ 1975 đến 1985. Tác giả: Vũ Văn Thuân. Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Nai , số: Số 11/2018, trang: tr 30-41, năm: 2018
4 Kinh tế hợp tác xã ở thành phố Hồ Chí Minh trong 30 năm đổi mới (1986-2015). Tác giả: Vũ Văn Thuân. Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Nai , số: Số 12/2019, trang: tr 41-54, năm: 2019
5 Kinh tế hợp tác xã trong phát triển kinh tế - xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả: Vũ Văn Thuân. Tạp chí: Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số: Số 4 (43), trang: tr 15-23, năm: 2019
6 Đánh giá thực trạng hợp tác xã ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1986-2015 và đề xuất giải pháp phát triển. Tác giả: Vũ Văn Thuân. Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Nai , số: Số 15/2019, trang: tr 34-46., năm: 2019
7 Quá trình đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác xã ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1986-2019. Tác giả: Vũ Văn Thuân. Tạp chí: Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số: Số 5 (48), trang: tr 22-30, năm: 2020
8 Quá trình đổi mới và phát triển HTX ở Thành phố Hồ Chí Minh (1986-2019). Tác giả: Vũ Văn Thuân. Tạp chí: Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Xã hội và Nhân văn, số: Số 4/2020, trang: tr 696-702, năm: 2020
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ