Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Bùi Nguyên Trâm Ngọc
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 30/11/1982
Chức vụ: Phó Trưởng khoa
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Lý thuyết xác xuất & thống kê Toán học; Tại: Trường ĐH KH Tự Nhiên TP.HCM
Lĩnh vực NC Xác suất thống kê
Chức danh KH:
Tiếng Anh:
Ngoại ngữ:
Tin học:
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Một số lưu ý khi dạy học môn "Phương pháp dạy học Toán tiểu học". Chủ nhiệm: Đặng Thị Như Hoa. Thành viên: Nguyễn Thị Trúc Hậu, Bùi Nguyên Trâm Ngọc. Năm bắt đầu: 2018 - Năm kết thúc: 2019.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Hội tụ theo xác suất theo nghĩa Mosco cho dãy biến ngẫu nhiên đa trị. Tác giả: Bùi Nguyên Trâm Ngọc. Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Sài Gòn, số: 14(39), trang: 107-114, năm: 2016
2 Xây dựng quy tắc tính diện tích, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của một số hình hình học. Tác giả: Đặng Thị Như Hoa, Nguyễn Thị Trúc Hậu, Bùi Nguyên Trâm Ngọc. Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Nai, số: , trang: , năm: 2019
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
1 Some Strong Laws of Large Numbers for Double Arrays of Random Sets with Gap Topology. Tác giả: Nguyen Van Quang, Duong Xuan Giap, Bui Nguyen Tram Ngoc, Tien-Chung Hu. Tạp chí: Journal of Convex Analysis, số: ISSN 0944-6532, trang: 719–738, năm: 2019
2 Multivalued Strong Laws of Large Numbers for Triangular Arrays with Gap Topology. Tác giả: Duong Xuan Giap, Nguyen Van Huan, Bui Nguyen Tram Ngoc, Nguyen Van Quang. Tạp chí: Journal of Convex Analysis, số: ISSN 0944-6532, trang: 1157–1176, năm: 2020
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ