Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Bậc đào tạoHệ đào tạoNơi đào tạoNgành họcNăm tốt nghiệp
Đại họcChính quyĐại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí MinhSư phạm Toán học2004
Cao họcChính quyĐại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí MinhLý thuyết xác suất và thống kê toán học2008
Nghiên cứu sinhChính quyĐại học VinhLý thuyết xác suất và thống kê toán học 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ