Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Một số lưu ý khi dạy học môn "Phương pháp dạy học Toán tiểu học". Chủ nhiệm: Đặng Thị Như Hoa. Thành viên: Nguyễn Thị Trúc Hậu, Bùi Nguyên Trâm Ngọc. Năm bắt đầu: 2018 - Năm kết thúc: 2019.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ