Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Nhập môn lý thuyết xác suất và thống kê toán học 2004Sinh viên ngành Giáo dục Tiểu họcĐại học Đồng Nai
2 Nhập môn Lý thuyết xác suất và thống kê toán học 2018Sinh viên ngành Giáo dục tiểu họcĐại học Đồng Nai
3 Toán học 4 2012Sinh viên ngành Giáo dục Tiểu họcĐại hcoj Đồng Nai
4 Thống kê giáo dục 2014Sinh viên ngành Giáo dục Mầm nonĐại học Đồng Nai
5 Xác suất thống kê 2008Sinh viên ngành Kế toánĐại học Đồng Nai
6 Cơ sở toán học 2 2017Sinh viên ngành Giáo dục Tiểu họcĐại học Đồng Nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ