Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Quang Minh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 11/05/1979
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: LL Văn học; Tại: Trường ĐH Sư Phạm TP.HCM
Lĩnh vực NC Thi pháp học Lí luận văn học Văn học Việt Nam đương đại Văn học đô thị miền Nam
Chức danh KH:
Tiếng Anh: C
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Giáo trình Mĩ học đại cương. Chủ nhiệm: Phùng Quí Nhâm. Thành viên: Dương Minh Hiếu, Nguyễn Quang Minh. Năm bắt đầu: - Năm kết thúc: 2016.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Cảm thức thiền trong thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm và Matsuo Basho. Tác giả: Nguyễn Quang Minh. Tạp chí: Tạp chí khoa học ĐH Đồng Nai, số: 3, trang: 53, năm: 2016
Minh chứng: Tạp chí .
2 Tìm hiểu một số công thức truyền thống trong ca dao người Việt . Tác giả: Nguyễn Quang Minh. Tạp chí: Tạp chí khoa học ĐH Đồng Nai, số: 4, trang: 85 , năm: 2017
Minh chứng: Tạp chí .
3 Truyện kể năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn dưới góc nhìn tự truyện. Tác giả: Nguyễn Quang Minh. Tạp chí: Tạp chí khoa học ĐH Đồng Nai, số: 7, trang: 106, năm: 2017
Minh chứng: Tạp chí .
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
1 Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc. Chủ biên: Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, Khoa Ngữ văn. Đồng tác giả: Khoa Ngữ văn, ĐH Sư phạm Hà Nội 2. Nơi xuất bản: Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội. Năm: 2017
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ