Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Lê Minh Phước
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 11/06/1968
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: LL & PP dạy học âm nhạc; Tại: Nhạc viện TP.HCM
Lĩnh vực NC Khoa học giáo dục âm nhạc
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B1
Ngoại ngữ:
Tin học:
Đơn vị công tác: Khoa Thể dục - Nhạc họa
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Xây dựng Kho học liệu Âm nhạc Tiểu học. Chủ nhiệm: Lê Minh Phước. Năm bắt đầu: 2014 - Năm kết thúc: 2016.
Minh chứng: https://leminhphuoc.wordpress.com
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
1 Ứng dụng CNTT trong giảng dạy âm nhạc ở trường cao đẳng sư phạm. Chủ biên: Lê Minh Phước. Nơi xuất bản: Nxb. Đại học Sư phạm. Năm: 2007
2 Ứng dụng công nghệ thông tin trong trường Trung học Cơ sở. Chủ biên: Đặng Thị Thu Thủy. Đồng tác giả: Phạm Ngọc Bằng, Ngô Văn Chinh, Hoàng Phụng Hịch, Lê Minh Phước, Lưu Văn Thông. Nơi xuất bản: Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm: 2012
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2006 Bằng Lao động Sáng tạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam98/QĐ-TLĐ10/01/2006
2 2009 Bằng Lao động Sáng tạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam693 QĐ-TLĐ24/06/2009

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ