Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Võ Văn Lý
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 30/12/1972
Chức vụ: Trưởng phòng
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Tiến sĩ; Chuyên ngành: Nghệ thuật; Tại: Học Viện Âm Nhạc
Lĩnh vực NC Âm nhạc
Chức danh KH:
Tiếng Anh: C
Ngoại ngữ:
Tin học: A
Đơn vị công tác: Ban Giám hiệu
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Giáo trình “Hát dân ca”. Chủ nhiệm: Võ Văn Lý. Thành viên: Hoàng Nghĩa Quang Huy. Năm bắt đầu: 2013 - Năm kết thúc: 2015.
2 Cấp cơ sở (trường): Giáo trình “Âm nhạc 1”. Chủ nhiệm: Võ Văn Lý. Thành viên: Nguyễn Đức Đổi. Năm bắt đầu: 2014 - Năm kết thúc: 2016.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Tiêu chí phát âm tiếng Việt trong thanh nhạc. Tác giả: Võ Văn Lý. Tạp chí: Văn hóa nghệ thuật, số: 5/2006, trang: 99 đến 101, năm: 2006
2 Tiêu chí thẩm mỹ của nghệ thuật ca hát dân tộc. Tác giả: Võ Văn Lý. Tạp chí: Thông báo khoa học, số: 29/2010, trang: 116 đến 119, năm: 2010
3 Tròn vành, rõ chữ trong nghệ thuật hát dân tộc. Tác giả: Võ Văn Lý. Tạp chí: Văn hóa nghệ thuật, số: 320/2011, trang: 76 đến 79, năm: 2011
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
1 Phát âm tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát. Chủ biên: Võ Văn Lý . Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Huế. Năm: 2015
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
1 Nguyễn Vĩnh Thiện
Đề tài: Thể hiện ca khúc âm hưởng dân ca Nam bộ trong chương trình giảng dạy Thanh nhạc trường Đại học Sài Gòn
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sỹNhạc viện TP. HCM20162018
2 Nguyễn Thị Thúy An
Đề tài: Vận dụng kỹ thuật của giọng nữ Trung vào ca khúc cách mạng Việt Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sỹNhạc viện TP. HCM20172019
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ