Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Đinh Quang Minh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 21/12/1961
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên chính
Trình độ đào tạo: Tiến sĩ; Chuyên ngành: LL và PPDH Toán; Tại: Viện khoa học giáo dục
Lĩnh vực NC Toán học
Chức danh KH:
Tiếng Anh:
Ngoại ngữ:
Tin học:
Đơn vị công tác: Ban Giám hiệu
 
TTĐề tài
No records to display.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Trao đổi thêm về tư duy hàm trong dạy học toán ở trường phổ thông. Tác giả: Đinh Quang Minh và một số tác giả khác. Tạp chí: Thông tin Khoa học Giáo dục , số: , trang: , năm: 2000
2 Gợi động cơ trong dạy học Đại số 10 trung học phổ thông (phần phương trình, bất phương trình). Tác giả: Đinh Quang Minh. Tạp chí: Thông tin Khoa học Giáo dục , số: , trang: , năm: 2000
3 Tăng cường khai thác ứng dụng của một số chủ đề toán học trong Đại số 10 vào giải các bài toán mang nội dung thực tiễn. Tác giả: Đinh Quang Minh. Tạp chí: Thông tin Khoa học Giáo dục , số: , trang: , năm: 2001
4 Quan điểm hàm trong dạy học Toán ở trường phổ thông. Tác giả: Đinh Quang Minh. Tạp chí: Thông tin Khoa học Giáo dục , số: , trang: , năm: 2003
5 Tri thức về hàm với những kĩ năng giải một số lọai toán ở lớp 10 THPT. Tác giả: Đinh Quang Minh. Tạp chí: Thông tin Khoa học Giáo dục , số: , trang: , năm: 2004
6 Quan điểm hàm trong dạy học Toán ở trường phổ thông Việt Nam (thể hiện ở lớp 10. Tác giả: Đinh Quang Minh. Tạp chí: Tạp chí Khoa học-Trường ĐHSP Tp. HCM, số: , trang: , năm: 2005
7 Sử dụng phần mềm Geometer’s sketchpap hỗ trợ dạy học khảo sát hàm số ở trường phổ thông . Tác giả: Đinh Quang Minh. Tạp chí: Tạp chí Giáo dục, số: , trang: , năm: 2006
8 Trao đổi về một số vướng mắc trong giáo dục THPT hiện nay. Tác giả: Đinh Quang Minh. Tạp chí: Viện NCGD ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, số: , trang: , năm: 2002
9 Vận dụng tri thức hàm để giải một số bài toán ở phổ thông. Tác giả: Đinh Quang Minh. Tạp chí: Tạp chí Khoa học-Đại học Đồng Nai, số: 3, trang: , năm: 2016
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
1 Quan điểm Hàm trong giải Toán. Chủ biên: Nguyễn Hữu Châu. Đồng tác giả: Đinh Quang Minh. Nơi xuất bản: NXB Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm: 2015
2 Những con đường sáng tạo trong giải toán hình học. Chủ biên: Lê Quốc Hán. Đồng tác giả: Đinh Quang Minh, Lê Thị Ngọc Thúy. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam . Năm: 2016
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
1 Dương Hồng Hạnh
Đề tài: Bồi dưỡng tư duy sáng tạo cho học sinh khá và giỏi trung học phổ thông thông qua dạy học chủ đề bất đẳng thức
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩTrường Đại học Vinh20112012
2 Phan Minh Tân
Đề tài: Rèn luyện năng lực giải toán theo định hướng phát hiện và giải quyết vấn đề ttrong dạy học chủ đề nguyên hàm và tích phân lớp 12
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩTrường Đại học Vinh20122013
3 Nguyễn Đăng Khoa
Đề tài: Rèn luyện năng lực chứng minh cho học sinh thông qua dạy học hình học 8
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩTrường Đại học Vinh20132014
4 Phan Tấn Long
Đề tài: Nâng cao tính tích cực trong việc học Toán cho học sinh ở bậc học Trung cấp nghề thông qua chương trình Hình học lớp 10 THPT
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩTrường Đại học Vinh20142015
5 Nguyễn Thanh Nhàn
Đề tài: Ứng dụng phần mềm tương tác Active Inspire vào dạy học hình học lớp 11
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩTrường Đại học Vinh20152016
6 Nguyễn Thế Lợi
Đề tài: Vận dụng mô hình hóa toán học nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tế cho học sinh
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩTrường Đại học Sư phạm-Đại học Huế20162017
7 Lê Minh Khoa
Đề tài: Phát hiện và sửa chữa những sai lầm thường gặp trong dạy học Đại số 10 nhằm rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩTrường Đại học Sài Gòn20172018
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2004 Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh UBND tỉnh Đồng Nai3512/QĐ-UBND14/7/2004
2 2008 Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh UBND tỉnh Đồng Nai827/QĐ-UBND 19/3/2008
3 2010 Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh UBND tỉnh Đồng Nai1625/QĐ-UBND24/6/2010
4 2015 Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh UBND tỉnh Đồng Nai752/QĐ-UBND31/3/2015
5 2012 Bằng của khen Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ1365/QĐ-TTg24/9/2012
6 2013 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai2694/QĐ-UBND27/8/2013
7 2015 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai2650/QĐ-UBND03/9/2015
8 2015 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai1968/QĐ-UBND14/7/2015
9 2016 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai3243/QĐ-UBND06/10/2016

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ