Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Bậc đào tạoHệ đào tạoNơi đào tạoNgành họcNăm tốt nghiệp
Đại họcChính quyĐại học VinhToán học1982
Cao họcChính quyViện Chiến lược và chương trình Giáo dục Việt Nam Lý luận và Phương pháp dạy học Toán2001
Cao đẳngChính quyViện Chiến lược và chương trình Giáo dục Việt Nam Lý luận và Phương pháp dạy học Toán2005

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ