Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTSách, giáo trình
1 Quan điểm Hàm trong giải Toán. Chủ biên: Nguyễn Hữu Châu. Đồng tác giả: Đinh Quang Minh. Nơi xuất bản: NXB Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm: 2015
2 Những con đường sáng tạo trong giải toán hình học. Chủ biên: Lê Quốc Hán. Đồng tác giả: Đinh Quang Minh, Lê Thị Ngọc Thúy. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam . Năm: 2016

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ