Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
1 Dương Hồng Hạnh
Đề tài: Bồi dưỡng tư duy sáng tạo cho học sinh khá và giỏi trung học phổ thông thông qua dạy học chủ đề bất đẳng thức
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩTrường Đại học Vinh20112012
2 Phan Minh Tân
Đề tài: Rèn luyện năng lực giải toán theo định hướng phát hiện và giải quyết vấn đề ttrong dạy học chủ đề nguyên hàm và tích phân lớp 12
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩTrường Đại học Vinh20122013
3 Nguyễn Đăng Khoa
Đề tài: Rèn luyện năng lực chứng minh cho học sinh thông qua dạy học hình học 8
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩTrường Đại học Vinh20132014
4 Phan Tấn Long
Đề tài: Nâng cao tính tích cực trong việc học Toán cho học sinh ở bậc học Trung cấp nghề thông qua chương trình Hình học lớp 10 THPT
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩTrường Đại học Vinh20142015
5 Nguyễn Thanh Nhàn
Đề tài: Ứng dụng phần mềm tương tác Active Inspire vào dạy học hình học lớp 11
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩTrường Đại học Vinh20152016
6 Nguyễn Thế Lợi
Đề tài: Vận dụng mô hình hóa toán học nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tế cho học sinh
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩTrường Đại học Sư phạm-Đại học Huế20162017
7 Lê Minh Khoa
Đề tài: Phát hiện và sửa chữa những sai lầm thường gặp trong dạy học Đại số 10 nhằm rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩTrường Đại học Sài Gòn20172018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ