Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Trao đổi thêm về tư duy hàm trong dạy học toán ở trường phổ thông. Tác giả: Đinh Quang Minh và một số tác giả khác. Tạp chí: Thông tin Khoa học Giáo dục , số: , trang: , năm: 2000
2 Gợi động cơ trong dạy học Đại số 10 trung học phổ thông (phần phương trình, bất phương trình). Tác giả: Đinh Quang Minh. Tạp chí: Thông tin Khoa học Giáo dục , số: , trang: , năm: 2000
3 Tăng cường khai thác ứng dụng của một số chủ đề toán học trong Đại số 10 vào giải các bài toán mang nội dung thực tiễn. Tác giả: Đinh Quang Minh. Tạp chí: Thông tin Khoa học Giáo dục , số: , trang: , năm: 2001
4 Quan điểm hàm trong dạy học Toán ở trường phổ thông. Tác giả: Đinh Quang Minh. Tạp chí: Thông tin Khoa học Giáo dục , số: , trang: , năm: 2003
5 Tri thức về hàm với những kĩ năng giải một số lọai toán ở lớp 10 THPT. Tác giả: Đinh Quang Minh. Tạp chí: Thông tin Khoa học Giáo dục , số: , trang: , năm: 2004
6 Quan điểm hàm trong dạy học Toán ở trường phổ thông Việt Nam (thể hiện ở lớp 10. Tác giả: Đinh Quang Minh. Tạp chí: Tạp chí Khoa học-Trường ĐHSP Tp. HCM, số: , trang: , năm: 2005
7 Sử dụng phần mềm Geometer’s sketchpap hỗ trợ dạy học khảo sát hàm số ở trường phổ thông . Tác giả: Đinh Quang Minh. Tạp chí: Tạp chí Giáo dục, số: , trang: , năm: 2006
8 Trao đổi về một số vướng mắc trong giáo dục THPT hiện nay. Tác giả: Đinh Quang Minh. Tạp chí: Viện NCGD ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, số: , trang: , năm: 2002
9 Vận dụng tri thức hàm để giải một số bài toán ở phổ thông. Tác giả: Đinh Quang Minh. Tạp chí: Tạp chí Khoa học-Đại học Đồng Nai, số: 3, trang: , năm: 2016
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ