Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Phan Thị Kim Anh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 07/12/1988
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Kế toán; Tại: Trường ĐH Lạc Hồng
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế
 
TTĐề tài
No records to display.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2015 Chiến sĩ thi đua cơ sở Trường Đại học Đồng Nai516/QĐ-ĐHĐN22/06/2015
2 2016 Chiến sĩ thi đua cơ sở Trường Đại học Đồng Nai  
3 2018 Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ Trường Đại học Đồng Nai971/QĐ-ĐHĐN 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ