Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Văn Tuấn
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/06/1978
Chức vụ: Phó Trưởng phòng - Phụ trách phòng
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên chính
Trình độ đào tạo: Tiến sĩ; Chuyên ngành: LL và PPDH BM Vật lý; Tại: Trường Đại học Vinh
Lĩnh vực NC - Phương tiện dạy học vật lý: (CNTT trong dạy học Vật lý; Thí nghiệm trong dạy học vật lý; Bài tập trong dạy học vật lý; …); - Lý luận dạy học vật lý - Đo lường và kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lý; - Tổ chức hoạt động dạy - học theo hướng tiếp cận năng lực người học.
Chức danh KH:
Tiếng Anh: Cử nhân - Ngôn ngữ Anh
Ngoại ngữ:
Tin học: Cử nhân
Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức  - Hành chính
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Xây dựng và quản lý hệ thống website tương thích đa thiết bị phục vụ công tác quản lý tại trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: TS. Trần Minh Hùng. Thành viên: ThS. Nguyễn Văn Tuấn, ThS. Lê Xuân Hùng. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
Minh chứng: http://dnpu.edu.vn/
2 Cấp cơ sở (trường): Xây dựng hệ thống văn phòng điện tử cho trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Tuấn. Thành viên: ThS. Lê Xuân Hùng, ThS. Võ Hồng Phúc. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2016.
Minh chứng: http://vpdt.dnpu.edu.vn
3 Cấp cơ sở (trường): Xây dựng phần mềm điều khiển thi trắc nghiệm. Chủ nhiệm: ThS. Lê Xuân Hùng. Thành viên: TS. Nguyễn Văn Tuấn. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Một số giải pháp nâng cao năng lực dạy – học cho giáo viên môn vật lý THPT tỉnh Bình Dương. Tác giả: Phạm Thị Phú, Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí: Giáo chức Việt Nam, số: 59, trang: , năm: 2012
2 Vận dụng phương pháp vi mô rèn luyện kỹ năng dạy học bài tập cho sinh viên sư phạm vật lý. Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí: Quản lý giáo dục , số: 73, trang: , năm: 2015
3 Rèn kỹ năng giải bài tập vật lý cho học sinh ở trường phổ thông. Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí: Giáo dục , số: 356, trang: 46-48, năm: 2015
4 Thiết lập thang đo đánh giá kỹ năng dạy học bài tập của sinh viên cuối khóa ngành cử nhân sư phạm vật lý. Tác giả: Phạm Thị Phú, Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí: Thiết bị giáo dục số, số: Đặc biệt, trang: , năm: 2015
5 Mô hình cấu trúc kĩ năng dạy học bài tập dùng cho rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viên vật lí. Tác giả: Phạm Thị Phú, Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí: Khoa học giáo dục, số: 123, trang: , năm: 2015
6 Xây dựng website rèn luyện kĩ năng dạy học bài tập vật lí cho sinh viên bằng kỹ thuật dạy học vi mô. Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí: Thiết bị giáo dục , số: 144, trang: , năm: 2017
7 Quy trình rèn luyện kỹ năng dạy học bài tập vật lý cho sinh viên sư phạm vật lý bằng phương pháp dạy học vi mô. Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí: Quản lý giáo dục , số: 5/5/2017, trang: , năm: 2017
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
1 Research on using micro teaching technic in training physics teachers in Vietnam, Proceeding of The 5th International Conference on Science and Social Science 2015: Research and Innovation for Community and Regional Development, Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham Thailand. Tác giả: Phạm Thị Phú, Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo, số: , trang: , năm: 2015
2 Training the self-learning skill in teaching physical exercises for high school students. Нау чно-методическийи теоретический журнал Социосфера. Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo, số: 4-2016, trang: 77-82, năm: 2016
 
TTSách, giáo trình
1 Bồi dưỡng Điện Từ Học Vật lý 11. Chủ biên: Võ Văn Thông. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Văn Tuấn, Chu Văn Lanh. Nơi xuất bản: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. QĐ số 617/LK-TNQĐ-NXBĐHQGHN, 25/10/2016. Năm: 2016
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2014 Bằng khen
Minh chứng: Quyết định số 159/QĐ – UBND ngày 16 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Nai.
UBND tỉnh Đồng Nai15916/01/2014
2 2014 Bằng khen
Minh chứng: Quyết định số 2464/QĐ – UBND ngày 11 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Nai.
UBND tỉnh Đồng Nai246411/08/2014
3 2016 Bằng khen
Minh chứng: Quyết định số 1000/QĐ – UBND ngày 04 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Nai.
UBND tỉnh Đồng Nai100004/04/2016
4 2016 Bằng khen
Minh chứng: Quyết định số 2621/QĐ – UBND ngày 16 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Nai.
UBND tỉnh Đồng Nai262116/08/2016
5 2016 Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh
Minh chứng: Quyết định số 3086 /QĐ – UBND ngày 29 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Nai.
UBND tỉnh Đồng Nai308629/09/2016
6 2016 Bằng khen
Minh chứng: Quyết định số 4360/QĐ – BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bộ GD & ĐT436011/11/2016
7 2017 Bằng khen
Minh chứng: Quyết định số 3039 /QĐ – UBND ngày 28 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Nai.
UBND tỉnh Đồng Nai303928/08/2017
8 2018 Bằng khen
Minh chứng: 4097/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 20178của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.
UBND tỉnh Đồng Nai409719/11/2018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ