Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Văn Tuấn
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/06/1978
Chức vụ: Phó Trưởng phòng - Phụ trách phòng
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên chính
Trình độ đào tạo: Tiến sĩ; Chuyên ngành: LL và PPDH BM Vật lý; Tại: Trường Đại học Vinh
Lĩnh vực NC - Phương tiện dạy học vật lý: (CNTT trong dạy học Vật lý; Thí nghiệm trong dạy học vật lý; Bài tập trong dạy học vật lý; …); - Lý luận dạy học vật lý - Đo lường và kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lý; - Tổ chức hoạt động dạy - học theo hướng tiếp cận năng lực người học.
Chức danh KH:
Tiếng Anh: Cử nhân - Ngôn ngữ Anh
Ngoại ngữ:
Tin học: Cử nhân
Đơn vị công tác: Phòng Khảo thí, ĐBCL và TTGD
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Xây dựng và quản lý hệ thống website tương thích đa thiết bị phục vụ công tác quản lý tại trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: TS. Trần Minh Hùng. Thành viên: ThS. Nguyễn Văn Tuấn, ThS. Lê Xuân Hùng. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
Minh chứng: http://dnpu.edu.vn/
2 Cấp cơ sở (trường): Xây dựng hệ thống văn phòng điện tử cho trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Tuấn. Thành viên: ThS. Lê Xuân Hùng, ThS. Võ Hồng Phúc. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2016.
Minh chứng: http://vpdt.dnpu.edu.vn
3 Cấp cơ sở (trường): Xây dựng phần mềm điều khiển thi trắc nghiệm. Chủ nhiệm: ThS. Lê Xuân Hùng. Thành viên: TS. Nguyễn Văn Tuấn. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Một số giải pháp nâng cao năng lực dạy – học cho giáo viên môn vật lý THPT tỉnh Bình Dương. Tác giả: Phạm Thị Phú, Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí: Giáo chức Việt Nam, số: 59, trang: , năm: 2012
2 Vận dụng phương pháp vi mô rèn luyện kỹ năng dạy học bài tập cho sinh viên sư phạm vật lý. Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí: Quản lý giáo dục , số: 73, trang: , năm: 2015
3 Rèn kỹ năng giải bài tập vật lý cho học sinh ở trường phổ thông. Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí: Giáo dục , số: 356, trang: 46-48, năm: 2015
4 Thiết lập thang đo đánh giá kỹ năng dạy học bài tập của sinh viên cuối khóa ngành cử nhân sư phạm vật lý. Tác giả: Phạm Thị Phú, Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí: Thiết bị giáo dục số, số: Đặc biệt, trang: , năm: 2015
5 Mô hình cấu trúc kĩ năng dạy học bài tập dùng cho rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viên vật lí. Tác giả: Phạm Thị Phú, Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí: Khoa học giáo dục, số: 123, trang: , năm: 2015
6 Xây dựng website rèn luyện kĩ năng dạy học bài tập vật lí cho sinh viên bằng kỹ thuật dạy học vi mô. Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí: Thiết bị giáo dục , số: 144, trang: , năm: 2017
7 Quy trình rèn luyện kỹ năng dạy học bài tập vật lý cho sinh viên sư phạm vật lý bằng phương pháp dạy học vi mô. Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí: Quản lý giáo dục , số: 5/5/2017, trang: , năm: 2017
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
1 Research on using micro teaching technic in training physics teachers in Vietnam, Proceeding of The 5th International Conference on Science and Social Science 2015: Research and Innovation for Community and Regional Development, Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham Thailand. Tác giả: Phạm Thị Phú, Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo, số: , trang: , năm: 2015
2 Training the self-learning skill in teaching physical exercises for high school students. Нау чно-методическийи теоретический журнал Социосфера. Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo, số: 4-2016, trang: 77-82, năm: 2016
 
TTSách, giáo trình
1 Bồi dưỡng Điện Từ Học Vật lý 11. Chủ biên: Võ Văn Thông. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Văn Tuấn, Chu Văn Lanh. Nơi xuất bản: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. QĐ số 617/LK-TNQĐ-NXBĐHQGHN, 25/10/2016. Năm: 2016
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
1 Nguyễn Mậu Danh
Đề tài: Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học một số kiến thức phần “Điện học” Vật lí lớp 11 trung học phổ thông
Trách nhiệm: Người hướng dẫn
Thạc sĩTrường Đại học Vinh20202021
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2014 Bằng khen
Minh chứng: Quyết định số 159/QĐ – UBND ngày 16 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Nai.
UBND tỉnh Đồng Nai15916/01/2014
2 2014 Bằng khen
Minh chứng: Quyết định số 2464/QĐ – UBND ngày 11 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Nai.
UBND tỉnh Đồng Nai246411/08/2014
3 2016 Bằng khen
Minh chứng: Quyết định số 1000/QĐ – UBND ngày 04 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Nai.
UBND tỉnh Đồng Nai100004/04/2016
4 2016 Bằng khen
Minh chứng: Quyết định số 2621/QĐ – UBND ngày 16 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Nai.
UBND tỉnh Đồng Nai262116/08/2016
5 2016 Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh
Minh chứng: Quyết định số 3086 /QĐ – UBND ngày 29 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Nai.
UBND tỉnh Đồng Nai308629/09/2016
6 2016 Bằng khen
Minh chứng: Quyết định số 4360/QĐ – BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bộ GD & ĐT436011/11/2016
7 2017 Bằng khen
Minh chứng: Quyết định số 3039 /QĐ – UBND ngày 28 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Nai.
UBND tỉnh Đồng Nai303928/08/2017
8 2018 Bằng khen
Minh chứng: 4097/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 20178của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.
UBND tỉnh Đồng Nai409719/11/2018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ