Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
1 Nguyễn Mậu Danh
Đề tài: Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học một số kiến thức phần “Điện học” Vật lí lớp 11 trung học phổ thông
Trách nhiệm: Người hướng dẫn
Thạc sĩTrường Đại học Vinh20202021

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ