Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2014 Bằng khen
Minh chứng: Quyết định số 159/QĐ – UBND ngày 16 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Nai.
UBND tỉnh Đồng Nai15916/01/2014
2 2014 Bằng khen
Minh chứng: Quyết định số 2464/QĐ – UBND ngày 11 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Nai.
UBND tỉnh Đồng Nai246411/08/2014
3 2016 Bằng khen
Minh chứng: Quyết định số 1000/QĐ – UBND ngày 04 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Nai.
UBND tỉnh Đồng Nai100004/04/2016
4 2016 Bằng khen
Minh chứng: Quyết định số 2621/QĐ – UBND ngày 16 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Nai.
UBND tỉnh Đồng Nai262116/08/2016
5 2016 Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh
Minh chứng: Quyết định số 3086 /QĐ – UBND ngày 29 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Nai.
UBND tỉnh Đồng Nai308629/09/2016
6 2016 Bằng khen
Minh chứng: Quyết định số 4360/QĐ – BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bộ GD & ĐT436011/11/2016
7 2017 Bằng khen
Minh chứng: Quyết định số 3039 /QĐ – UBND ngày 28 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Nai.
UBND tỉnh Đồng Nai303928/08/2017
8 2018 Bằng khen
Minh chứng: 4097/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 20178của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.
UBND tỉnh Đồng Nai409719/11/2018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ