Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTSách, giáo trình
1 Bồi dưỡng Điện Từ Học Vật lý 11. Chủ biên: Võ Văn Thông. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Văn Tuấn, Chu Văn Lanh. Nơi xuất bản: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. QĐ số 617/LK-TNQĐ-NXBĐHQGHN, 25/10/2016. Năm: 2016

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ