Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Bậc đào tạoHệ đào tạoNơi đào tạoNgành họcNăm tốt nghiệp
Đại họcĐại họcTrường Đại học Sư phạm - Đại học HuếSư phạm Vật lý2001
Cao họcChính quyTrường Đại học VinhVật lý2012
Nghiên cứu sinhChính quyTrường Đại học VinhVật lý2018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ