Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Phương pháp dạy học bài tập vật lý ở trường phổ thông 2012Sinh viên ĐHSP LýTrường Đại học Đồng Nai
2 Nghiên cứu chương trình vật lý phổ thông 2012Sinh viên ĐHSP LýTrường Đại học Đồng Nai
3 Phương pháp giảng dạy thí nghiệm vật lý ở trường phổ thông 2012Sinh viên ĐHSP LýTrường Đại học Đồng Nai
4 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học vật lý 2012Sinh viên ĐHSP LýTrường Đại học Đồng Nai
5 Đo lường và kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lý 2012Sinh viên ĐHSP LýTrường Đại học Đồng Nai
6 Vật lý đại cương 2012Sinh viên ĐHSP LýTrường Đại học Đồng Nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ