Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
1 Giải ba phần thi sản phẩm, giải pháp sáng tạo CNTT trong Hội thi ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần III năm 2017
Minh chứng: 3039/QĐ-UBND ngày 24 tháng 08 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.
Công nghệ thông tin20173039UBND tỉnh Đồng Nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ