Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Tiến Đảm
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 03/08/1977
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: LL & PPGD GD chính trị; Tại: Trường ĐH Vinh
Lĩnh vực NC Giáo dục, chính trị
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B1
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Bộ môn Lý luận Chính trị
 
TTĐề tài
1 Cấp khoa: Hỏi đáp môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. Chủ nhiệm: Nguyễn Tiến Đảm. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
Minh chứng: Đạt loại giỏi.
2 Cấp khoa: Bài giảng môn Những vấn đề của thời đại. Chủ nhiệm: Nguyễn Tiến Đảm. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
Minh chứng: Đạt loại giỏi.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Từ Tác phẩm “ sửa đổi lối làm việc” của Chù Tịch Hồ Chí Minh suy nghĩ về công tác cán bộ Việt Nam hiện nay. Tác giả: Nguyễn Tiến Đảm. Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Nai, số: 8, trang: 55, năm: 2018
Minh chứng: website: tapchikhoahoc.dnpu.vn.
2 Giá trị tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Tác giả: Nguyễn Tiến Đảm. Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Nai, số: 13, trang: 63, năm: 2019
Minh chứng: website: tapchikhoahoc.dnpu.vn.
3 Không ngừng vun đắp mối quan hệ Việt Nam – Campuchia sau chiến . Tác giả: Nguyễn Tiến Đảm. Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Nai, số: 15, trang: 57, năm: 2019
Minh chứng: website: tapchikhoahoc.dnpu.vn.
4 Áp dụng mô hình giáo dục 4.0 trong dạy học đại học trước cách mạng lần thứ tư. Tác giả: Nguyễn Tiến Đảm. Tạp chí: Tạp chí Giáo chức Việt Nam, số: 160, trang: 21, năm: 2020
Minh chứng: 160/8/2020 Tạp chí Giáo chức Việt Nam.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
1 Hướng dẫn ôn tập trắc nghiệm môn học Giáo dục chính trị. Chủ biên: ThS. Lê Đức Thọ. Đồng tác giả: ThS. Lê Đức Thọ, ThS. Nguyễn Huy Hợi, CN. Văn Công Vũ, ThS. Lê Dương Thùy Hương, ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm, ThS. Nguyễn Tiến Đảm. Nơi xuất bản: Nhà Xuất bản Đại học Huế. Năm: 2019
2 Tài liệu hướng dẫn học tập học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ biên: TS. Phạm Minh Nguyệt. Đồng tác giả: TS. Phạm Minh Nguyệt, ThS. Nguyễn Thị Túy, ThS. Nguyễn Tiến Đảm, ThS. Phạm Thị Quế Trân. Nơi xuất bản: Nhà Xuất bản khoa học xã hội. Năm: 2019
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
1 Nguyễn Tiến Đảm
Đề tài: Kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp nêu vấn đề trong giảng dạy môn Chính trị ở Trường Cao đẳng nghề Đồng Nai
Trách nhiệm: Luận văn
Thạc sỹTrường Đại học Vinh20112013
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2014 Bằng khen UBND tỉnh19516.01.2014

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ