Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Lê Tuấn Đạt
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 17/01/1963
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Anh văn; Tại: Trường ĐH Victorya
Lĩnh vực NC Academic Writing, English Literature, Translation, & teaching English through translating poetry
Chức danh KH:
Tiếng Anh: ThS
Ngoại ngữ:
Tin học:
Đơn vị công tác: Khoa Ngoại ngữ
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Chuyển thơ ca Anh-Mỹ phục vụ nghiên cứu và giảng dạy văn học Anh-Mỹ. Chủ nhiệm: Lê Tuấn Đạt. Năm bắt đầu: 2014 - Năm kết thúc: 2015.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Idiom teaching strategies and teachers' and students' perceptions of teaching and learning English idioms. Tác giả: Lê Tuấn Đạt, Trương Phi Luân. Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, số: Số 20/2021, trang: 71-87, năm: 2021
Minh chứng: http://dnpu.edu.vn
2 Using the Computer to Enhance students' Writings. Tác giả: Lê Tuấn Đạt. Tạp chí: Tạp Chí: Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học: Phương Pháp dạy Học Tích Cực trong Giảng dạy tiếng Anh ở trường Đại Học, Cao Đẳng: DNU Symponisum on Active English Language Teaching and Learning at Universities, trường Đại Học Đồng Nai (DNU), số: , trang: Pp. 21-28, năm: 2015
3 Teaching English Literature through Translating Poetry. Tác giả: Lê Tuấn Đạt. Tạp chí: Tạp Chí: Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học: Phương Pháp dạy Học Tích Cực trong Giảng dạy tiếng Anh ở trường Đại Học, Cao Đẳng: DNU Symponisum on Active English Language Teaching and Learning at Universities, trường Đại Học Đồng Nai (DNU), số: , trang: Pp. 201- 208, năm: 2015
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
1 Luyện Dịch Việt Anh. Chủ biên: Lê Tuấn Đạt. Nơi xuất bản: Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Đồng Nai. Năm: 2006
2 kể chuyện Thành Ngữ Tiếng Anh. Chủ biên: Lê Tuấn Đạt. Nơi xuất bản: Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Đồng Nai. Năm: 2006
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2016 Bằng khen Bô trưởng Giáo Dục & Đào Tạo  
2 2011 Chiến sĩ Thi đua cấp tỉnh UBND tỉnh Đồng Nai  
3 2006 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai9086QĐ/UBND 
4 2007 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai  
5 2008 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai1266QĐ/UBND 
6 2014 Bằng Khen UBND tỉnh Đồng Nai  
7 2006 Chiến Sỹ Thi Đua Cơ Sở Hiệu Trưởng trường Cao đẳng SP Đồng Nai  
8 2007 Chiến Sỹ Thi Đua Cơ Sở Hiệu trưởng Trường CĐ SP Đồng Nai  
9 2008 Chiến Sỹ Thi Đua Cơ Sở Hiệu trưởng Trường CĐ SP Đồng Nai  
10 2009 Chiến Sỹ Thi Đua Cơ Sở Hiệu trưởng Trường CĐ SP Đồng Nai  
11 2011 Chiến Sỹ Thi Đua Cơ Sở Hiệu trưởng Trường CĐ SP Đồng Nai  
12 2012 Chiến Sỹ Thi Đua Cơ Sở Hiệu Trưởng trường Đại Học Đồng Nai  
13 2014 Chiến Sỹ Thi Đua Cơ Sở Hiệu Trưởng trường Đại Học Đồng Nai  
14 2015 Chiến Sỹ Thi Đua Cơ Sở Hiệu Trưởng trường Đại Học Đồng Nai  

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ