Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Chơn Tâm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/03/1990
Chức vụ: GV THCS (hạng II)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: GV THCS (hạng II)
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Khoa học GD; Tại: Trường ĐH TDTT TP.HCM
Lĩnh vực NC Giáo dục thể chất
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B1
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Khoa Thể dục - Nhạc họa
 
TTĐề tài
No records to display.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Đánh giá hiệu quả ứng dụng một số giải pháp đào tạo huấn luyện viên Karate tại Tp.Hồ Chí Minh . Tác giả: Nguyễn Ngọc Chơn Tâm - Nguyễn Khánh Duy. Tạp chí: Tạp chí khoa học -Đại học Đồng Nai, số: 12, trang: 166-174, năm: 2019
Minh chứng: http://tapchikhoahoc.dnpu.edu.vn/tap-chi-khoa-hoc-so-12-2019
2 LỰA CHỌN VÀ ỨNG DỤNG CÁC TEST ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỨC MẠNH TỐC ĐỘ CHO NỮ ĐỘI TUYỂN BÓNG CHUYỀN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỐNG NHẤT, HUYỆN THỐNG NHẤT, TỈNH ĐỒNG NAI. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chơn Tâm,Nguyễn Khánh Duy,Thạch Bảo Thu Nga. Tạp chí: Tạp chí khoa học ĐH Đồng Nai, số: 19, trang: 120-126, năm: 2021
Minh chứng: http://tapchikhoahoc.dnpu.edu.vn/UserFiles/Docs/TapChi/2020/So%2019/15.%20Nguyen%20Ngoc%20Chon%20Tam_120-126.pdf
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ