Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Trương Hữu Dũng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 04/09/1987
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Tiến sĩ; Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số; Tại: Trường ĐH Quốc gia TPHCM
Lĩnh vực NC vành chia và nhóm tuyến tính trên vành chia
Chức danh KH:
Tiếng Anh: TOEFL IBT 61; TOEFL ITP 517
Ngoại ngữ: Cử nhân Tiếng Anh
Tin học: B
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Đồng nhất thức và nhóm con tối đại trong vành chia. Chủ nhiệm: Trương Hữu Dũng. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2018.
Minh chứng: http://dnpu.edu.vn
2 Cấp nhà nước: Vành chia với những đồng nhất thức hữu tỉ tổng quát. Chủ nhiệm: Bùi Xuân Hải. Thành viên: Trương Hữu Dũng, Nguyễn Kim Ngọc, Mai Hoàng Biên, Trịnh Thanh Đèo. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2019.
Minh chứng: https://nafosted.vn/wp-content/uploads/2017/07/danh-muc-khtnkt-2016.pdf
3 Cấp cơ sở (trường): Nhóm con gần á chuẩn tắc trong vành chia. Chủ nhiệm: Trương Hữu Dũng. Năm bắt đầu: 2018 - Năm kết thúc: 2020.
Minh chứng: http://dnpu.edu.vn
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
1 Almost subnormal subgroups in division rings with generalized algebraic rational identities. Tác giả: Bui Xuan Hai, Truong Huu Dung, Mai Hoang Bien. Tạp chí: arXiv:1709.04774 , số: , trang: , năm: 2017
Minh chứng: https://arxiv.org/pdf/1709.04774.pdf
2 On almost subnormal subgroups and maximal subgroups in skew linear groups. Tác giả: Truong Huu Dung. Tạp chí: International Electronic Journal of Algebra, số: 25, trang: 35-42, năm: 2019
Minh chứng: http://www.ieja.net/
3 A note on locally soluble almost subnormal subgroups in division rings. Tác giả: Trương Hữu Dũng. Tạp chí: International Journal of Group Theory, số: doi: 10.22108/IJGT.2019.116399.1546, trang: , năm: 2019
Minh chứng: http://ijgt.ui.ac.ir/
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ