Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Đỗ Bảo Đức
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 25/05/1980
Chức vụ: Chuyên viên
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giáo viên trung học
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Tại: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B
Ngoại ngữ:
Tin học:
Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức  - Hành chính
 
TTĐề tài
No records to display.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Quản lý hoạt động dịch vụ và hỗ trợ sinh viên ở Trường Đại học Đồng Nai. Tác giả: Đỗ Bảo Đức. Tạp chí: Thiết bị Giáo dục, số: 173, trang: 144, năm: 2018
Minh chứng: Trường Đại học Đồng Nai.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ