Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Quản lý hoạt động dịch vụ và hỗ trợ sinh viên ở Trường Đại học Đồng Nai. Tác giả: Đỗ Bảo Đức. Tạp chí: Thiết bị Giáo dục, số: 173, trang: 144, năm: 2018
Minh chứng: Trường Đại học Đồng Nai.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ